Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gör man en debattartikel?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gör man en debattartikel?"— Presentationens avskrift:

1 Hur gör man en debattartikel?

2 Vad kännetecknar en debattartikel?
Syftet med texten är att påverka och övertyga läsaren. Debattartikeln är en argumenterande text. Skribenten tar ställning och bygger hela texten på en tes, som ofta syns i rubriken. Arbetsmiljön i skolan kan bli mycket bättre Vi ska inte återuppväcka utdöda arter Stoppa kärnkraften snarast

3 Vad skiljer debattartikeln från insändaren?
Den är mer utförlig, alltså mycket längre. Den innehåller fler sakliga argument än insändaren. Tesen ska stödjas av så många sakliga argument som möjligt. Du måste ta reda på fakta som kan underbygga argumenten och göra din text trovärdig. Du kan ange trovärdiga källor, som t.ex. namn på vetenskapsmän, i vars text du har hittat stöd för ett argument.

4 Övertyga med olika sorters argument
Du kan t.ex. hänvisa till… auktoriteter: forskning har visat att…, vetenskapliga undersökningar säger att… ekonomiska skäl: det lönar sig att…, det är en klar vinst att… känslor: det ger tillfredsställelse att…, ger oss möjlighet att uppleva… trygghetsskäl: detta kommer att skapa ett bättre samhälle…, är ett säkrare sätt … gruppkänslan: alla människor behöver…, vi kan tillsammans ändra… hälsoskäl: ni kommer att må bättre…, det ger ett friskare liv…

5 Hur ser debattartikelns struktur ut?
Debattartikeln har alltid… 1. Inledning 2. Avhandling 3. Avslutning

6 Vad ska du skriva i inledningen?
Debattartikeln har alltid… 1. en inledning Här talar du om vad textens ämne är och förklarar din åsikt. Du bör också förklara vad som har hänt och med hjälp av fakta beskriva läget, så att läsaren förstår situationen.

7 Exempel på inledning Många av dagens skolor har en arbetsmiljö som ingen av oss vuxna skulle acceptera. Toaletterna har inte lås som går att använda. Avloppen fungerar inte, så därför är vissa toaletter dessutom avstängda och elever väljer därför att hålla sig hela skoldagen och inte gå på toaletten förrän de kommer hem. Detta är helt oacceptabelt och måste ändras nu. Vad är tesen? Arbetsmiljön i skolan kan bli mycket bättre

8 Vad ska du skriva i avhandlingen?
Debattartikeln har alltid… 2. en avhandling I debattartikelns mellersta del, den största delen, ska du argumentera för och emot din åsikt, tes. Du ska presentera dina argument för din åsikt i en god ordning. Redovisa fakta som du har hittat i källor som du anser vara trovärdiga. Genom att du anger källan i din egen text, skapar du större trovärdighet och kan påverka läsaren bättre.

9 Exempel på avhandling För det första är det inte bra för hälsan att eleverna inte går på toaletten under hela skoldagen. Detta kan få konsekvensen att fler elever drabbas av förstoppning och att fler elever får magsmärtor som kan bli riktigt besvärliga. Enligt Lena Anderssons undersökning av ett hundratal skolor i Sverige, går tre av tio flickor inte på toaletten under hela skoldagen. Bland pojkarna är siffran något lägre, två av tio. Detta skulle aldrig accepteras på en arbetsplats för vuxna, så hur kan vi acceptera det då det gäller barn? För det andra kan den dåliga arbetsmiljön leda till att kunskapsinhämtandet blir sämre. Enligt PISA-undersökningen som gjordes förra året går svenska elevers resultat neråt. En arbetsmiljö där du inte mår bra är ingen bra grund för att kunna utveckla förmågor och inhämta kunskap. Ska elever lära sig saker, så måste deras grundläggande behov tillgodoses. Att kunna sitta på toaletten ifred är en mänsklig rättighet.

10 Vad ska du skriva i avslutningen?
Debattartikeln har alltid… 3. en avslutning Där ska du sammanfatta dina viktigaste argument och återupprepa din tes som en sista uppmaning till läsaren om vad du vill.

11 Exempel på en avslutning
Det görs mycket på många skolor redan. Det främsta argumentet för att det inte går att göra så mycket är ofta den dåliga ekonomin. Min åsikt är att det går att förbättra arbetsmiljön på våra skolor utan att det behöver kosta allt för mycket. Några enkla åtgärder skulle kunna vara: att byta ut låsen till lås som inte kan öppnas utifrån på samma enkla sätt som idag, att låta vuxna och elever tillsammans stå för tillsynen av korridorer under rasterna att öka elevernas egenansvar för sin arbetsmiljö genom tillsyn tillsammans med de vuxna och därigenom få bort en del skadegörelse Kristina Karlsson, lärare

12 Vad kännetecknar språket?
Bindeord används för att skapa sammanhang och struktur, t.ex.…. för det första för det andra dessutom å andra sidan vidare säger… emellertid slutligen avslutningsvis

13 Man använder ord och fraser för att påverka, till exempel…
det är helt klart fel detta måste tas på allvar det kan bli mycket bättre det är utan tvekan så att… jag hävdar/menar/anser/tycker att… etc.

14 Vet du nu hur du gör en debattartikel?
Källor Hedencrona, Eva&Smed-Gerdin, Karin, 2008, Genrekoden Skriva och Genrekoden Tala, Gleerups Utbildning, Malmö


Ladda ner ppt "Hur gör man en debattartikel?"

Liknande presentationer


Google-annonser