Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En trygg dricksvattenförsörjning Dricksvattenutredningen En trygg dricksvattenförsörjning Seminarium Säkert dricksvatten – risk och beslutsstöd VA-mässan,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En trygg dricksvattenförsörjning Dricksvattenutredningen En trygg dricksvattenförsörjning Seminarium Säkert dricksvatten – risk och beslutsstöd VA-mässan,"— Presentationens avskrift:

1 En trygg dricksvattenförsörjning Dricksvattenutredningen En trygg dricksvattenförsörjning Seminarium Säkert dricksvatten – risk och beslutsstöd VA-mässan, den 30 september 2014

2 En trygg dricksvattenförsörjning Dricksvattenutredningen - En trygg dricksvattenförsörjning (L 2013:02) Gunnar Holmgren, särskild utredare Sekretariat Folke K Larsson Ulrika Askling Ida Lindblad Hammar

3 En trygg dricksvattenförsörjning Arbetssätt Expertgrupp Departement, myndigheter, SKL, Svenskt Vatten, LRF Referensgrupper Myndighets- och studiebesök

4 En trygg dricksvattenförsörjning Utredningens direktiv (2013:75) Identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvatten- försörjning, på lång och kort sikt, för allmän vattenförsörjning Föreslå lämpliga åtgärder

5 En trygg dricksvattenförsörjning Fokusområden Klimatanalys och -effekter Ansvarsfrågor Övervakning och kontroll Skyddet av vattentäkter Krisberedskap Ledningsnät och distribution

6 En trygg dricksvattenförsörjning Rapportering Delbetänkande juli 2014 –Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor (SOU 2014:53) Slutbetänkande den 29 april 2016

7 En trygg dricksvattenförsörjning Skyddet av vattentäkter Behov av skydd av vattenförekomster Processen, tillämpningen av regelverket samt verktyg och metoder Beslutande myndighet Tilläggsdirektiv (2014:73) –ramdirektivets krav på erforderligt skydd: skyldighet, rollfördelning, tillsyn m.m. –tillståndsplikt växtskyddsmedel

8 En trygg dricksvattenförsörjning Utredningen har hittills diskuterat:

9 En trygg dricksvattenförsörjning Regionala vattenförsörjningsplaner bör tas fram –kommuner ges därmed ökat stöd i sina uppgifter att säkerställa en trygg och säker dricksvattenförsörjning av god kvalitet –uppdateringar bör anknyta till det kommunala planeringsarbetet Planeringsperspektivet 1(4)

10 En trygg dricksvattenförsörjning Planeringsperspektivet 2(4) Regional samverkan och samordning –syfte att säkerställa ett regionalt perspektiv för skydd av vattenförekomster –förstärkt samverkan i vattendistriktet –behoven kan variera i landet Central vägledning –om framtagande och uppdatering av regionala vattenförsörjningsplaner

11 En trygg dricksvattenförsörjning Vattentäkternas skydd 3(4) Olika skyddsåtgärder Vattenskyddsområde –Tydligare roll för länsstyrelsen under processen och vid beslutsfattande –Effektivare process även genom samråd och ansökans innehåll konsekvensutredningar kompetensfrågor

12 En trygg dricksvattenförsörjning Vattentäkternas skydd 4(4) Central vägledning –process –förvaltning och tillsyn –tillstånd och dispens Kontinuerlig uppdatering av skyddet

13 En trygg dricksvattenförsörjning Kommande frågor i arbetet Klimatförändringar –analysunderlag under utveckling med koppling till klimatförändringarna Övervakning, tillsyn och kontroll –behovet av utvecklad råvattenkontroll Krisberedskap Statens roll i förhållande till kommunerna Kompetensfrågor på olika adm. nivåer


Ladda ner ppt "En trygg dricksvattenförsörjning Dricksvattenutredningen En trygg dricksvattenförsörjning Seminarium Säkert dricksvatten – risk och beslutsstöd VA-mässan,"

Liknande presentationer


Google-annonser