Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Salutogena principer Skyddande faktorer KASAM

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Salutogena principer Skyddande faktorer KASAM"— Presentationens avskrift:

1 Salutogena principer Skyddande faktorer KASAM
Friskfaktorer (organisation)

2

3 Patogent och Salutogent paradigm
PATOGENT paradigm karaktäriseras av att.. Förklara ohälsa och vad som leder till ohälsa 2) Identifiera och förklara riskfaktorer och processer, som bidrar till sjukdom och ohälsa Söker svar på brister och tillkortakommande hos människor vilka kan definieras som negativa egenskaper eller medverkan i negativa processer som främjar ohälsa 4) Ställer frågor som orienterar sig mot svar på varför den enskilde har vissa problem SALUTOGENT paradigm karaktäriseras av att.. 1) Förklara hälsa och vad som främjar hälsa Identifiera och förklara skyddande faktorer och processer, som bidrar till en rörelse i riktning mot hälsa Söka identifiera kompetenser och resurser som bidrar till att begränsa problemutveckling och hantera problem och svårigheter som begränsar skadeverkningarna och främjar hälsa Ställer frågor om vad det är som gör det möjligt att vi överlever trots alla problem, svårigheter och motgångar

4 Hälsa - Ohälsa som dikotomi och kontinuum
ohälsa hälsa sjuk frisk onormal normal Kontinuum ohälsa hälsa sjuk frisk onormal normal

5 KASAM Känsla Av SAManhang (sence of coherence) Meningsfullhet
Begriplighet Hanterbarhet

6 Hälsa HÄLSA OHÄLSA Hög KASAM Låg KASAM GMR GMB
Upplevelse av BEGRIPLIGHET Upplevelse av Ordning kaos Konsistens oordning Struktur slumpmässighet Klarhet Upplevelse av att HANTERBARHET Upplevelse av att ha tillräckliga resurser för att sakna tillräckliga resurser kunna möta olika situationer för att kunna möta olika I livet situationer i livet Upplevelse av MENINGSFULLHET Upplevelse av att Delaktighet i det som sker se sig själv som en utanförstående betraktare i det som sker

7 KASAM och fysisk hälsa hos 71-åringar
Mycket starkt samband mellan KASAM och totalt antal symtom. Depression Hjärtsymtom Muskler, ben och leder etc. Rennemark, M. (1999). Wellbeeing in old age. Life history evaluations, sense of coherence and social networks in relations to health. Department of Psychology. Lund University. Samband mellan KASAM och depression Korrelation mellan KASAM och BDI Carstens, J. A. & Sprangenberg, J. J. (1997). Major depression a breakdown in sense of coherence. Psychological reports, 80, Samband mellan KASAM och utbrändhet KASAM - Utbrändhet ( låg KASAM - hög Utbrändhet ) KASAM - Empati ( hög KASAM - hög Empati ) Empati - Utbrändhet ( låg Empati - hög Utbrändhet ) Pålsson, M-B., Hallberg, I., Nordberg, A. & Björvell, H. (1996). Burnout, Empathy and Sence of Coherence among Swedish District Nurses. Before and after systematic clinical supervision. Scandinavian Journal of Caring science, 10:


Ladda ner ppt "Salutogena principer Skyddande faktorer KASAM"

Liknande presentationer


Google-annonser