Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknadsplan Gör en marknadsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknadsplan Gör en marknadsplan."— Presentationens avskrift:

1 Marknadsplan Gör en marknadsplan

2 Marknadsplanering För att kunna planera sin marknadsföring är som att köra bil man måste besvara fyra frågor: Var är jag? Du måste veta vad du ska börja, utgångsläget Vart ska jag? Målet för förflyttningen. Hur tar jag mig dit? Du funderar på olika vägval. Hur gick det? Kom du fram till rätt plats.

3 Steg 1 var är jag/ Nulägesanalys
Här gör man en SWOT-analys dvs. plockar fram företagets styrkor, svagheter samt konkurrenternas/marknadens möjligheter och hot. Företagsanalys Marknadsanalys Konkurrentanalys Omvärldsanalys

4 Företagsanalys Här måste man ställa frågor angående produkten, säljorganisationen, säljlokaler, ekonomi och personal. Här går det bra att fråga sina kunder med olika typer av enkäter.

5 Marknadsanalys Här tar man reda på hur stor totalmarknaden är samt de olika segment som man skall bearbeta. Här pratar man i antal kunder, kronor och volym. Man tar också reda på hur stor marknadsandel man har.

6 Konkurrentanalys Här tar man reda på vilka som är ens konkurrenter. Hur stora marknadsandelar de har samt hur tuffa dem är i sin marknadsföring. Man gör en plus och minus tabell.

7 Omvärldsanalys Hur omvärlden kommer att påverka ditt företag. Här får man kolla upp om det kommer nya lagar som påverkar företaget. Man får även se över hur samhället utvecklas, t.ex. nytt bostadsområde kan tillföra nya kunder.

8 Vart ska jag/ Mål Målen måste vara tydlig och mätbara för att du skall kunna se om du lyckats. Målen kan delas in i strategiska och taktiska, lång eller kort sikt.

9 Beträffande företagets mål:
Vilka produkter eller tjänster skall företaget erbjuda? Vilken position ska företaget ha i förhållande till sina konkurrenter? Vilken marknad skall företaget satsa på? Vilken marknadsandel ska företaget ha? Vilket resultat har företaget som mål?

10 Steg 2 Hur tar jag mig dit?/ strategi
Strategi beskriver hur målen ska uppnås. Tänk igenom hur kundgruppen ser ut. Vilka kampanjer ska du genomföra och på vilket sätt du ska nå kunden?

11 Beträffande strategival:
Hur når du företagets kundgrupp? Vilka konkurrensmedel ska du satsa på i marknadsmixen? Vilka typer av medier ska du använda dig av? Vilken profil ska företaget ha i reklamen? Hur mycket pengar ska du satsa på reklam? Hela eller delar av marknaden.

12 Steg 3 Vad gör jag konkret?/ Handlingsplan
Handlingsplanen innebär att göra aktivitets- eller kampanjplan för närmaste året. Man ska även göra budgetar för kampanjerna samt vilken som har ansvaret.

13 Beträffande aktiviteter:
Vilka aktiviteter ska du genomföra och när under året? Vilket reklammaterial ska tas fram? Vilka övriga insatser ska göras?

14 Steg 4 Hur gick det?/Uppföljning
När året är slut måste man göra en analys över varje aktivitet man gjort. Detta för att se vilken genomslagskraft marknadsföringen har givit. Analysen skall ligga till grund för kommande år.


Ladda ner ppt "Marknadsplan Gör en marknadsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser