Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skellefteåmodellen – kompetensutveckling med Nämnaren

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skellefteåmodellen – kompetensutveckling med Nämnaren"— Presentationens avskrift:

1 Skellefteåmodellen – kompetensutveckling med Nämnaren

2 Start av projektet år 2000 Nämnaren till alla skolor åk1 - Gy 1-2 Nämnarenkonsulenter 4 träffar/år i anslutning till Nämnarens utgivning Träffarna med fokus på 1-2 artiklar i Nämnaren Tillbaka till skolan – sprida till kolleger Nästa träff återkoppling – ny Nämnaren

3

4 Projektets mål och syfte
att lärare får en kontinuerlig kompetensutveckling i matematikdidaktik genom Nämnaren - att elever ges ökad möjlighet till måluppfyllelse och lust att lära - att få till stånd fortlöpande diskussioner om matematikundervisning på skolorna - att lärare får möjlighet att diskutera innehåll i Nämnaren och pröva aktiviteter i den egna verksamheten - att lärare får möjlighet att reflektera över sin verksamhet i relation till Nämnareninnehållet - att lärare får skriva om sitt arbete

5 Förskolan – vill ni vara med?
Lyfta matematiken i förskolan Nätverk? Artiklar riktade mot förskolan Självklart! Inköp av Nämnaren till alla förskolor Mattepusslet

6 1-2 Förskollärare/förskolechef
NCM Nämnarens redaktion Matematikutvecklarna 1-2 Förskollärare/förskolechef ca 30 st i Skellefteå Upptagnings området Upptagnings området Upptagnings området Upptagnings området Upptagnings området Upptagnings området

7 Strävans mål Syfte Lpfö -98, reviderad 2010 Matematik
Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang Grundskolan Lgr 11 Matematik Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter Föra och följa matematiska resonemang Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

8 Önskemål: En tipsbank för Skellefteås förskolor
”Lärandet i matematik går inte till så att barn lär sig en färdighet i taget och därefter går vidare till nästa steg. Processen är mera som ett pussel, som barnet sakta lägger.” -Camilla Björklund, ”Vi föds matematiska”, Magasin 360 (Skolporten), nr 2, 2012 Mattepusslet

9 Rubriker i Mattepusslet
”Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.” Rev.Lpfö -98 Sortering Mönster Form Mätning Mängd, antal, ordning och talbegrepp Rumsuppfattning, läge Tid, förändring


Ladda ner ppt "Skellefteåmodellen – kompetensutveckling med Nämnaren"

Liknande presentationer


Google-annonser