Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delaktighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delaktighet."— Presentationens avskrift:

1 Delaktighet

2 Delaktighet är inte samma sak som att bestämma. Det är så mycket mer.

3 få stöd att kommunicera förstå sitt sammanhang bli lyssnad på få möjlighet att uttrycka sina åsikter

4 Vad är Delaktighetsmodellen

5 Delaktighetsmodellen Vi pratar med varandra Vi pratar med personalen

6 Möten i dialogform där man har gemensamma frågor men olika grad av inflytande
Den ”svagare parten” är ofta i beroendeförhållande till den starkare.

7 En stödinsats där personer med funktionsnedsättning inte ”bara” är mottagare utan även deltar aktivt .

8 Syftet är att utveckla ett arbetssätt där personer med funktionsnedsättning och personal kan mötas under former som stärker personernas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv.

9 Samtal om viktiga saker

10 Hur kan man göra?

11 Lyssna på varandra Samarbeta Nya idéer

12 Tillsammans kan vi göra det bättre

13 Bakgrund Delaktighetsmodellen har bl.a arbetats fram av Ann-Christine Gullacksen, docent i socialt arbete vid Malmö högskola och forskningsledare på Kommunförbundet i Skåne. Bikva –modellen inspiratör En dansk evidensbaserad metod för brukar- medverkan. Delaktighetsmodellen används idag i ett flertal kommuner, företrädesvid i Skåne. I Landskrona har man använt modellen i ett flertal år.

14 När använder man den? Till exempel:
För att diskutera förslag, förändringar i vardagliga rutiner, finna bra lösningar För att prata om hur man vill bli bemött, jämka ihop önskemål, samtala kring svåra frågor För att utvärdera stödet och servicen man får, diskutera trivselfrågor, ge synpunkter på förändringsförslag

15 Delaktighetsmodellens aktörer
Personer med någon form av stödbehov Personal Vägledare Chefer, arbetsledare

16 Delaktighetsmodellen skapar möjligheter för personerna att …
förstå sammanhanget, Varför bestämma själv? uttrycka och formulera sina önskemål lyssna - bli hörd lära av följderna av sina handlingar och val påverka stöd från omgivningen bygga upp självförtroende

17 Vem kan delta? Personer med behov av stöd, service och omsorg :
Som kan och vill vara med i grupp Som har möjlighet att kommunicera och göra sig förstådda (även med tolk, som dock inte är personal) Som kan förstå syftet med Delaktighetsslingan Samt den personal med betydelse i deras liv

18 Vägledare Samtalen leds av så kallade vägledare som alltid arbetar parvis.

19 Vägledarparen Ingår inte i personalen på enheten Guidar samtalen
För stafettfrågorna mellan grupperna Är en länk mellan grupperna Sammanfattar samtalen Avslutar samtalsserien

20 Vägledare i Delaktighetsmodellen
Har fått utbildning för att vägleda i Delaktighetsmodellen (4 – 5 halvdagar) Finns oftast som personal någonstans i verksamheten De byter tjänster och kan vägleda hos varandra Deras chefer eller särskild samordnare organiserar slingorna, beviljar tid för uppgiften

21 Vägledarna är inte: Handledare Konflikt- och problemlösare Terapeuter
Behandlare Rådgivare, konsulter DE ÄR: SAMTALSLEDARE SOM HAR ANSVAR FÖR STAFETTFRÅGOR OCH GENOMFÖRANDE

22 Delaktighetsslingan en metod

23 Minislinga i funktion Gemensam träff FÖRINFORMTION till alla deltagare
Brukar- grupp Möte 1 VÄG-LEDAR-PARET Personal- grupp Minislinga i funktion Brukar –grupp Möte 2 Gemensam träff CHEFEN

24 Stafettfrågor Personerna sätter sin prägel på slingans tema genom sina stafettfrågor Personalgruppen får inblick i vad personerna funderar på De blir den röda tråden i dialogen

25 Stafettfrågorna hålles inom slingan till gemensamma träffen
Alla stafettfrågor diskuteras vid den gemensamma träffen Stafettfrågorna följs upp vid en uppföljningsträff

26 Hur ofta träffas man? En slinga kan genomföras på några dagar.
En slinga får inte dra ut på tiden. Max en månad, annars startar man om igen. Vägledarna måste få tid att planera och reflektera emellan gruppträffarna.

27 Chefens roll Delaktighetsmodellen blir en del i verksamheten
Chefen styr och möjliggör processen Ansvarar för implementering av metoden Samarbetar med andra chefer Planera förinformationen tillsammans med Vägledare Bjuder in Vägledare

28 Svalövs kommun Har använt modellen vid ett tillfälle på kortids och fritidsverksamhet. Slingan gjordes under utbildningstillfällen för delaktighetsmodellen. Slingans tema var självbestämmande.

29 Vägledarna som höll slingan tyckte att det gick enkelt att skapa kontakt med ungdomarna. Synpunkterna och frågorna de fick från ungdomarna var endast positiva, vägledarna reflekterade kring att de eventuellt inte hade lyckats få ungdomarna att uttrycka sådant de var missnöjda med.

30 I verksamhetens planering ligger att delaktighetsmodellen kommer att användas inom kortid och fritids liksom i övriga verksamheter inom LSS.


Ladda ner ppt "Delaktighet."

Liknande presentationer


Google-annonser