Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kronisk migrän Behandlingsalternativ och rehabilitering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kronisk migrän Behandlingsalternativ och rehabilitering"— Presentationens avskrift:

1 Kronisk migrän Behandlingsalternativ och rehabilitering
Dr Joakim Tedroff Neuroenheten, Läkarhuset Utsikten Stockholm

2 Migrän- en av de vanligaste sjukdomarna
Notes Globally, headache affects approximately 50% of adults each year. Approximately 11% of cases meet the criteria for migraine.1 In Europe and America, WHO estimates the prevalence of migraine to be 6–8% in men and 15–18% in women.2 According to data from WHO, migraine is more prevalent than common disorders such as diabetes and asthma.3 The prevalence of migraine is highest in developed countries.1,3 Migraine has also been shown to be most prevalent in women during the most productive years of adult life, which results in a high pharmacoeconomic impact of this condition.4,5 References Stovner LJ et al. Cephalalgia 2007;27:193–210. World Health Organization. Headache disorders, Accessed May 2010. World Health Organization. The Global Burden of Disease: 2004 update, Part 3, 28–37. Accessed May 2010. Stovner LJ et al. Eur J Neurol 2006;13:333−345. Blumenfeld A et al. Cephalagia 2011;31: 1. Stovner LJ et al. Cephalalgia 2007;27:193–210.

3 New daily persistent headache Kronisk spänningshuvuvärk
Kronisk huvudvärk Kronisk migrän New daily persistent headache Hemicrania continua Kronisk spänningshuvuvärk [Note to speaker: Additional slides detailing the diagnostic criteria for each of these disorders are available within the reserve slides] This slide summarises the differential diagnosis of the types of chronic daily headache: chronic migraine, new daily persistent headache, hemicrania continua, and chronic tension-type headache.1 Chronic migraine: Headache occurring on 15 or more days per month for more than three months, which, on at least 8 days per month, has the features of migraine headache. Hemicrania continua: Persistent, strictly unilateral headache, associated with ipsilateral conjunctival injection, lacrimation, nasal congestion, rhinorrhoea, forehead and facial sweating, miosis, ptosis and/or eyelid oedema, and/or with restlessness or agitation. The headache is absolutely sensitive to indomethacin. New daily persistent headache: Persistent headache, daily from onset, which is clearly remembered. The pain lacks characteristic features, and may be migraine-like or tension-type-like, or have elements of both. Chronic tension-type headache: Daily or very frequent episodes of headache, typically bilateral, pressing or tightening in quality and of mild to moderate intensity, lasting hours to days, or unremitting. The pain does not worsen with routine physical activity, but may be associated with mild nausea, photophobia or phonophobia. References: Headache Classification Committee; Olesen J, et al. The International Classification of Headache Disorders: 3rd Edition (Beta). Cephalalgia 2013; in press.

4 Kronisk migrän drabbar 1-2% av befolkningen !
Vad är kronisk migrän? Huvudvärk oftare än att inte ha huvudvärk (≥15 dagar/månad) Varande ≥4 timmar/dag och ≥8 dagar av migränkaraktär (per månad) Med eller utan läkemedelsöverförbrukning Kronisk migrän drabbar 1-2% av befolkningen !

5 Hur handikappande är kronisk migrän?
Minskad arbetsförmåga (endast 37% av patienter arbetar heltid) Minskad social förmåga Dålig livskvalité Höga kostnader för individ och samhälle

6 Vad beror kronisk migrän på?
Kronisk migrän är en hjärnsjukdom Anses beror på att hjärnans smärtmodulerande system förändras med tiden hos vissa patienter med episodisk migrän

7 Hur vanligt är det att man diagnostiserar kronisk migrän?
Upp till svenskar lider av kronisk migrän! 100% av svenska allmänläkare anser att tillståndet har mycket eller ganska stor påverkan på livskvaliteten Men endast en av tio läkare känner väl till kronisk migrän och vad diagnosen innebär 7 av 10 allmänläkare har inte diagnostiserat patienter med kronisk migrän

8 Vad kan du som patient göra innan du går till doktorn?
Försök dokumentera hur ofta du: Har huvudvärk (migrän eller inte?) Tar värktabletter Om det går försök: Uppskatta värkens intensitet (0-10 gradig skala) Uppskatta hur den påverkar din arbets-/social förmåga

9 Ta hjälp av tekniken!

10 Behandling av kronisk migrän
Topiramat (ej godkänd för kronisk migrän) Epilepsimedicin Tas 2 ggr dagligen Säkert men kan ha ganska mycket biverkningar och är fosterskadande BOTOX (godkänt för kronisk migrän) Botulinumtoxin som ges lokalt i panna, tinningar och nacke Behandling måste upprepas var 3:e månad Säkert men kan vara smärtsamt vid injektion

11 31 noga utvalda injektionspunkter
Temporalis: 8 x 5 U Occipitalis: 6 x 5 U Cervical paraspinals: 4 x 5 U Trapezius: 6 x 5 U*‡ Frontalis: 4 x 5 U Corrugator: 2 x 5 U Procerus: 1 x 5 U

12 Minskad huvudvärk med BOTOX behandling (PREEMT studierna)
Dubbelblind fas: BOTOX® Alla får BOTOX® Placebo (n=696) BOTOX® (n=688) p<0.001 Vecka 24 p=0.019 Vecka 56 . Figure adapted from Aurora SK, et al. 2011 1. Aurora SK et al. Headache 2011;51:1358–73

13 Vad kan du själv göra för att förhindra?
Sök hjälp innan migränen går överstyr. Episodisk migrän går att behandla! Lev sunt – balans i livet. Riskfaktorer för kronisk migrän är bla: Övervikt, stress, stillasittande, depression/ångest, andra smärttillstånd, överförbrukning av värktabletter och koffein…

14 Sammanfattning Kronisk migrän är vanligt förkommande och handikappande hjärnsjukdom Drabbar framförallt kvinnor i medelåldern Rätt behandling kan hjälpa åtminstone 80% av patienterna till ett drägligare liv Tillståndet är underdiagnostiserat- utbildningsinsatser behövs


Ladda ner ppt "Kronisk migrän Behandlingsalternativ och rehabilitering"

Liknande presentationer


Google-annonser