Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Adato - rehabverktyget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Adato - rehabverktyget"— Presentationens avskrift:

1 Adato - rehabverktyget

2 En samverkande helhet Adato - rehabverktyget

3 Tiden är kort! Adato - rehabverktyget

4 Inloggning Adato - rehabverktyget
Starta Adato från adressen: Som ansvarig chef har du behörighet att arbeta med den personal som du ansvarar för. Adato Chef känner av om du arbetar med surfplatta (Ipad, Android, Win 8), dator (IE, Safari, Google, Firefox) eller smartphone. Adato - rehabverktyget

5 Startsidan – att göra Adato - rehabverktyget
Sjukfrånvaroperioder förs över automatiskt från PA-systemet till Adato, som bevakar dessa ett kalenderår bakåt. Sjukperioder med mer än 15 sjukdagar, eller 6 korttidstillfällen förs över till rehabbevakningen. Bevakningsperioderna väljer ni själva! Mail går till chefen när ett ärende finns i rehabbevakningen! Att göra visar aktiviteter och bevakningar som ska utföras: - Klicka på ”2 rehabärenden ska skapas” för att visa ”Mina rehabbevakningar” - Klicka på ”3 pågående rehabärenden” för att visa ”Mina rehabärenden” Du kan också söka en person, skriv namnet. Adato - rehabverktyget

6 Rehabbevakningar Adato - rehabverktyget
När du loggat in visas ”Mina aktuella bevakningar” som urval (som du även fått e-post om). Markera en rad/person som du ska skapa ett nytt rehabärende för och klicka på ”Lägg till rehabärende”. ”Visa frånvaro” visar sjukperioderna. Adato - rehabverktyget

7 Lägg till ett rehabärende
Nu visas medarbetaren med person- och anställningsinformation. Ange sjukdomstyp och sjukdomsorsak, och om det finns förebyggande personanteckningar kan de kopieras till rehabärendet (visas längst ner). När du klickar på ”Spara” sparas detta som ett rehabärende och flyttas från Mina aktuella rehabbevakningar till Mina pågående rehabärenden. Adato - rehabverktyget

8 Mina pågående rehabärenden
Rehabbevakningen försvinner från bevakningslistan, och kommer att visas som ett nytt rehabärende bland Mina pågående rehabärenden (samma flik), här visas alla de ärenden du ansvarar för, en person på varje rad. Markera för att gå till ett ärende. Men först ska du skriva din första anteckning i Rehabjournalen, där hamnar du direkt (när du klickade på Spara tidigare)! Adato - rehabverktyget

9 Anteckna i rehabjournalen
I rehabjournalen visas all information om rehabärendet, även ramtid och rehabkedjedagar visas (klicka). Registrera nu din första anteckning i journalen, välj t ex guiden Anteckning där du dokumenterar din första kontakt i rehabjournalen om rehabärendet (normalt finns då inga anteckningsrader som ovan - när du startat ett nytt ärende). Adato - rehabverktyget

10 Rehabanteckningar Adato - rehabverktyget
Registrera datum för händelsen, en rubrik, vilket rehabsteg ärendet befinner sig på i processen. Skriv själva anteckningen som beskriver rehabhändelsen. Klicka på knappen ”Spara”, men först kan du också lägga till en åtgärd. Adato - rehabverktyget

11 Åtgärder till anteckningen
Du kan koppla åtgärder till ärendet som automatiskt kommer att bevakas av Adato. Om du vill att åtgärden ska skickas som ett e-postmeddelande kan du ange datum och välja kontaktperson(er) som meddelandet ska skickas till, skriv namnet och välj. Adato - rehabverktyget

12 Journalen fylls på automatiskt
På rehabjournalen visas dokumentationen, alla anteckningar, med den senaste anteckningen överst, även ev åtgärder. Knappen Skriv ut ger dig en pdf-utskrift av hela rehab-journalen, du kan också skriva ut enskild anteckning. Det är viktigt att använda Avsluta rehabärende när det är ett avslut. Adato - rehabverktyget

13 Processkedja - aktiviteter
Processkedja visas längst upp i rehabärendet (kan även vara aktiviteter i en personakt). För musmarkör över den röda pilen så visas vad som är nästa steg i ärendet. Klicka på pilen eller på själva aktiviteten i Att göra listan för att dokumentera. Det är olika aktiviteter i långtids- resp korttidsärende. Adato - rehabverktyget

14 Personakt - anteckningar
Dokumentera personanteckningar som förebyggande insatser. I samband med sjukfrånvaro behöver man ofta registrera anteckningar om kontakter med den sjukskrivne innan ett rehabärende har påbörjats. När sedan ett rehabärende skapas kan man kopiera personanteckningarna till rehabjournalen, de visas automatiskt när du skapar ärendet. Adato - rehabverktyget

15 Uppföljning och statistik
Alla rehabilitering och anpassning är ett långsiktigt arbete. Därför är det viktigt att kunna mäta och följa upp hur arbetet fortgår dels med statistisk och i form av nyckeltal men också att kunna följa upp sjuk- och rehabiliteringskostnaderna, byt till Adato Classic för detta och mer detaljer! Adato - rehabverktyget


Ladda ner ppt "Adato - rehabverktyget"

Liknande presentationer


Google-annonser