Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOSFS 2012:9 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Föreskrifter är bindande regler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOSFS 2012:9 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Föreskrifter är bindande regler."— Presentationens avskrift:

1 SOSFS 2012:9 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Föreskrifter är bindande regler Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen

2 Tillämpning av SOSFS 2012:9 i Kronoberg
Ansvarsfördelning Verksamhetschefen – ansvarig för att riktlinjen följs på vårdenheten Läkaren – ansvarig för genomförandet Riktlinjer Enkel läkemedelsgenomgång Fördjupad läkemedelsgenomgång Läkemedelsberättelse Riktlinjen grundar sig på SOSFS 2012:9 dvs ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Verksamhetschefen är ansvarig för att följa denna riktlinje på vårdenheten. Gäller fr o m 1 sept 2012

3 Enkel läkemedelsgenomgång
Kartläggning av patientens ordinerade och använda läkemedel samt rimlighetsbedömning ≥75 år, ≥5 läkemedel - besök hos läkare i öppenvård - inskrivning i slutenvård - påbörjad hemsjukvård (därefter årligen) - inflyttning i annan boendeform ex SÄBO (därefter årligen) En förutsättning för att kunna utvärdera läkemedelsbehandlingen och kunna fatta korrekta beslut kring denna Bedömning om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker

4 Enkel läkemedelsgenomgång forts
Behandlingsansvarig läkare ansvarar för genomförande och dokumentation. Ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal Dokumentera - vilka läkemedel patienter använder - läkemedelsrelaterade problem - vidtagna åtgärder och varför - uppföljning: När? Av vem? Patientinformation samt uppdaterad läkemedelslista Åtgärdskod XV012 Sökord? Fasta värden under sökord ”Läkemedel”? Läkemedelsrelaterade problem, LRP ex Olämpliga LM-val Felaktiga doseringar Interaktioner Hanteringsproblem

5 Fördjupad läkemedelsgenomgång
Systematisk analys, omprövning och uppföljning av en patients läkemedelsanvändning utifrån hälsotillstånd Görs vid kvarstående läkemedelsrelaterade problem efter enkel läkemedelsgenomgång eller vid misstanke om sådana problem Behandlingsansvarig läkare ansvarar för genomförande och dokumentation. Ska vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal Systematisk analys, omprövning och uppföljning - kontrollera att indikation kvarstår - utvärdera behandlingseffekten - bedöma hur doseringen förhåller sig till patientens fysiologiska funktioner ex njurfkn - risk-nytta –bedömning - värdera nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga läkemedel och behandlingar

6 Fördjupad läkemedelsgenomgång forts
Dokumentera - läkemedelsrelaterade problem - åtgärder och orsaker till åtgärderna - mål med läkemedelsbehandlingen - uppföljning: När? Av vem? - deltagare Patientinformation samt uppdaterad läkemedelslista

7 Läkemedelsberättelse
Beskrivning av vilka läkemedelsförändringar som gjorts och varför vid ett slutenvårdstillfälle Viktig informationskälla för såväl patient som andra vårdgivare Utskrivande läkare från slutenvård

8 Läkemedelsberättelse forts
Dokumentation - samtliga ordinationsändringar inklusive motivering - mål med läkemedelsbehandlingen vid ordinationsändringar - uppföljning: När? Av vem? Uppdaterad läkemedelslista samt utskrivningsmeddelande innehållande läkemedelsberättelse till patient

9 Diskussion Hur ska den fördjupade läkemedelsgenomgång fungera i praktiken? När ska den enkla läkemedelsgenomgången göras i slutenvården? Dokumentation – åtgärdskoder, sökord, mallar? Farmaceutisk respektive annan medicinsk kompetens? Implementering Möjligheter/hinder?


Ladda ner ppt "SOSFS 2012:9 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Föreskrifter är bindande regler."

Liknande presentationer


Google-annonser