Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning till primärvårdsläkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning till primärvårdsläkare"— Presentationens avskrift:

1 Utbildning till primärvårdsläkare
1: Handläggning av akuta/halvakuta radiologiska utredningar 2: Flöde akut patient, hälsocentral – röntgen – akuten på sjukhuset 3: Intressanta fall

2 Handläggning av akuta/halvakuta radiologiska utredningar
Alla akuta remisser bedöms kontinuerligt av röntgenläkare Bedömning inkluderar berättigande bedömning, val av lämplig undersökningsmetod, val av lämpligt undersökningsprotokoll inkl beslut om kontrast, prioritering i tiden Prio 1: inom 30 minuter Prio 2: inom 2 timar Prio 3. inom 48 timmar Till akutmottagningen skickas : fraktur, DVT, LE, blödning i hjärna/thorax/buk, ökat intrakraniellt tryck, pneumothorax, akut buk med positivt fynd

3 Exempel på akuta frågeställningar
DT hjärna: blödning, ischemi, tumor DT thorax: lungemboli, aortadissektion DT/ ULJ buk: aorta aneurysm/ruptur, pankreatit, cholecystit DT/RTG efter traumatiska händelse som per definition tillhör gruppen ”högenergivåld”. Problem med nefrostomi, suprapubisk blåskateter, mfl

4 Röntgenklinikens riskbedömning
Övervakning av akut patient saknas Ingen möjlighet till uppvätskning Ingen möjlighet för smärtlindring Ingen möjlighet till syrgas I många fall krävs speciella förberedelse och eftervård, mycket onödig tid krävs för att ordna allt om patient kommer in ”fel väg” Till akuten skickas en okänd patient, överföring av patientinformation sker via telefon i stressituation

5 Målet: Jämlikt omhändertagande av akut patient Före- Under- Efter-
radiologisk utredning oavsett om patienten söker på Hälsocentralen eller på akutmottagningen på sjukhuset

6

7 Fall nr I. Patient: man född 1953, tidigare frisk Anamnes: akuta vänstersidiga flanksmärtor som vid njurstenskolik Lab prover: s-krea stegring från 70 till 120 på 5 månader Beställd undersökning: DT urinvägar ( stenöversikt med låg stråldos för detektering av urinvägskonkrement och bedömning av avflödeshinder)

8 DT urinvägar

9 Ultraljud njurar med iv kontrast

10 Konklusion Inga konkrement i vänster njure och uretär. Inget avflödeshinder. Expansivitet i högra njurens kraniala pol. Låg stråldos bilder är brusiga, mätningar av densitet är opålitliga. Tumor? Cysta? Kompletterande ultraljud njurar med intravenös kontrast visar en solid, kärlfattig tumor - suspekt renalcells cancer. Indikation för vidare utredning med DT njurar och DT thorax för karaktärisering och staging.

11 Fall nr II. Patient: kvinna född 1935, KOL, rökare, kärlsjuk- claudicatio. Anamnes: kommer till akuten med smärtor nedtill i buken. Palperas pulserande resistens. Cirkulatoriskt stabil. Aneurysm? Lab prover: ua Beställd undersökning: akut DT aorta ( undersökning utan och med iv kontrast av hela aorta)

12 DT aorta

13 PET-CT helkropp för staging

14 Preoperativ utredning med mrt rektum och perkutan dt-ledd biopsi av lungtumor

15 Konklusion DT aorta visar ektatisk aorta och illiaca kärl, atheroskleros, men inget stort aneurysm. Inget akut i buken, men i thorax finns tumor i vänster lunga utan metastasering. PET-CT visar tumor i vänster lunga T2a, N0, M0. Som ytterligaer fynd ses en liten tumor med hög metabolaktiviet i rektosigmoideum. Kompletterande MRT undersökning av rektal tumor för preoperativ staging visar tumor T2, N0, M0. Kompletterande DT- ledd perkutan biopsi från lungtumor. Parallell utredning med MRT angiografi nedre extremiteter visar signifikanta arteriella stenoser bilateralt.

16 Fall III. Patient: man född 1958, 2011 behandlad för a poplitea aneurysm, rökare. För tre månader sedan tämligen omfattade klinisk och radiologisk utredning pga feber med torr hosta, hög sänka och CRP, högt dimer, urinvägsinfektion. Radiologisk utredning visade gallstenar och cholecystit. Förkalkinngar i njurar, men urinvägar ua. Ingen DVT, ingen lungemboli. Ingen malignitet. Anamnes: remitteras akut av distriktsläkare med nytillkommen ömmande svullnad i höger lår, hög sänka och högt CRP Lab prover: hög sänka, högt CRP, högt dimer. Beställd undersökning: akut ULJ ben för mjukdelar och DVT, DT thorax angio för lungemboli diagnostik.

17 Ulj lår och DT angiografi

18 DT THORAX

19 Konklusion Under inläggningstiden försämrades patienten mycket snabbt.
Respiratorbehandling pga andningssvikt. Ulj- ledd aspiration från vätskeansamling i lårmuskulatur visade gammalt blod, ingen infektion. Intensiv utredning med DT, DT angio gav ingen förklaring till muskulär blödning och utbredda förändirngar i lungorna. Patient har avlidit efter 1 månad på IVA. PAD diagnos: angiosarkom, sannolik primär lokalisation i lungorna.


Ladda ner ppt "Utbildning till primärvårdsläkare"

Liknande presentationer


Google-annonser