Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets resurscentrum Dosdispenserade läkemedel via Pascal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets resurscentrum Dosdispenserade läkemedel via Pascal."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets resurscentrum Dosdispenserade läkemedel via Pascal

2 Landstingets resurscentrum Dosförskrivning - E n Nationell ordinationsdatabas I övermorgon – alla inom öppenvård

3 Landstingets resurscentrum Vem får använda Pascal  Personal med rätt att ordinera (läkare, AT, tandläkare, tandhygienist, barnmorska, nordiska/utomnordiska läkare, vik examinerade läkare, medicinestud. & sjuksköterskor m särskild förskrivningsrätt)  Legitimerad personal med rätt att läsa (sjuksköterska => utskrift av ordinationskort & beställa hel förp., dietist, apotekare & receptarie)  Icke legitimerad med rätt att uppdatera kontaktinfo. adressuppgifter etc (biträden, vårdadmin. etc)  SITHS kort och kod krävs.

4 Landstingets resurscentrum Ändra status på dospatient

5 Landstingets resurscentrum Utskrifter

6 Landstingets resurscentrum Ordinationshandling

7 Landstingets resurscentrum Dosrecept

8 Landstingets resurscentrum Vem kan registrera ny patient i Pascal?  Endast läkare kan inhämta samtycke, vilket krävs när ny patient ska registreras.  Legitimerad personal med rätt att läsa samt icke- legitimerad personal kan föra in uppgifter  Förskrivarkod måste anges

9 Landstingets resurscentrum Registrera vårdenhet till dospatient  Bekräftar att det finns en vårdrelation till patienten  Detta är i enlighet med Patientdatalagen.

10 Landstingets resurscentrum Leveransadress, (patienten bor hemma)  Om du sätter ett kryss framför “Patienten bor hemma”, dyker automatiskt patientens folkbokföringsadress upp i adressfälten.  Du söker fram leveransadressen för dospåsarna genom att ange namnet och orten på ett näraliggande apotek.

11 Landstingets resurscentrum Leveransadress (levereras till ett vård- och omsorgsboende)  Om patienten vårdas på ett vård- och omsorgsboende, skriver du in namnet och orten på det vård- och omsorgsboende där patienten vårdas

12 Landstingets resurscentrum Ansvarig kontaktperson  Ansvarig kontaktperson är den som har kontroll på patientens ordinationer och kan också vara en roll, behöver inte vara en namngiven person.

13 Landstingets resurscentrum


Ladda ner ppt "Landstingets resurscentrum Dosdispenserade läkemedel via Pascal."

Liknande presentationer


Google-annonser