Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan ger resultat Gemensam vuxenutbildningsregion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan ger resultat Gemensam vuxenutbildningsregion."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan ger resultat Gemensam vuxenutbildningsregion

2 Länets vuxenutbildning idag
26 kommuner - 15 kommuner har egen regi - 11 kommuner har ingen egen regi studerande - 61 % går hos externa utförare 45 utbildningsanordnare totalt - 30 är externa utförare De tio: Sollentuna KCNO (Vallentuna, Täby, Danderyd, Vaxholm) Upplands Väsby Solna Nacka (auktorisationsmodell) Ekerö (IK plus distans upphandlat) Nykvarn (hänger ihop med Södertälje) Salem

3 Vem får gå på vuxenutbildning?
Regleras i skollag och förordning Grundläggande (grundvux) – rättighet Gymnasial vux: Rättighet för dem som inte har högskolebehörighet (gått yrkesprogram) 2. Kommunen beslutar för övriga Yrkesvux, har särskilt statsbidrag Dem med svag ställning på arbetsmarknaden går före

4 Olika sätt att tillhandahålla
Egen regi Upphandling (LOU alt tjänstekoncession) Auktorisation Interkommunal ersättning Ingen upphandling Upphandling Anvisning Egen regi Upphandlad extern utförare enligt LOU ”fritt val” Auktorisation Tjänstekoncession

5 Uppdaterad Ja, står bakom målet Ja, delta i gemensam upphandling Ja, avtals-samverkan Ja, gemen-samma riktlinjer Ingår i vux 10/8 Egen regi Botkyrka ja ja, delvis nej 8 Danderyd Ja, men 10 Ekerö avvakta Haninge Huddinge ja, delvis  Ja, delvis  Ja, delvis Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje nej, ev delvis Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna ja, om Stockholm Sundbyberg Södertälje  ja, delvis ja, delvis om  ja Tyresö Täby Upplands Väsby ja, men Upplands-Bro Vallentuna Vaxholm Värmdö ja  Österåker

6 Fria val av hela länets utbud
Kritiska frågor Fria val av hela länets utbud Pågående statliga utredningar Egna regin utarmas Överetablering Centraliserat utbud Delad upphandling Organisation och plattform

7 Pågående statliga utredningar
SFI-utredningen, klar 31 okt 2013 GRUV-utredningen, klar mars 2013 LOU-utredningen, klar mars 2013, lagstiftning oklar Budgetpropositionen Bevaka utredningar och budgetproposition och dess konsekvenser Beslut om sfi ska handlas upp gemensamt Pågående statliga utredningar Egna regin utarmas Utreda konsekvenser för egenregin och möjligheterna att erbjuda vuxenutbildning i närmiljön Ställa krav i upphandlingen att de externa utförarna ska delta i det lokala näringslivet och länets arbete med kvalitetsutveckling

8 Överetablering Ta fram lösningar så att kurser inte ställs in Ställa krav i upphandlingen som minskar antalet utförare, till exempel betygsrätt Centraliserat utbud Kartlägga utbudet och arbetsmarknadens behov inför upphandlingen

9 Delad upphandling 24 kommuner svarar ja till att delta i en gemensam upphandling, varav 9 kommuner vill ingå med vissa delar eller ställer andra krav. Nacka svarar nej eftersom de vill fortsätta med sin auktorisationsmodell. En kommun avstår från att svara. Exempel på vad kommunerna behöver enas om Att upphandlingen delas upp; grundvux, gymnasial teoretisk vux, gymnasial yrkesvux samt eventuellt SFI, så får de kommuner som vill delta i respektive del. Men är det då gemensam vuxenutbildningsregion? Upphandlingsmodell Gemensam prislista Ersättningsmodell Antagningsperioder Innehållet i kravspecifikation såsom betygsrätt och krav på geografiskt läge

10 Organisation och plattform
20 kommuner svarar ja till en gemensam organisation i form av samverkans­avtal, varav fem kommuner är positiva med förbehåll. Tre svarade att de avvaktar och en säger nej. Två kommuner avstår från att svara. Exempel på vad kommunerna behöver enas om Gemensam avtalsuppföljning (några kommuner, bl a Stockholm stad är tveksam) Gemensamt kvalitetsarbete; tillsyn, utvärdering och studerandeenkäter Gemensam digital kommunikationsplattform Gemensam webbplats för utbudet och gemensamt ansökningssystem kopplat till anordnarna Överlåtelse av beslutsrätt, vilka beslut ska kunna fattas centralt Gemensam vägledningsverksamhet Vilken bemanning och vilken kompetens behövs Finansiering

11 olika ambitionsnivåer
Länets utbud! Egen regi Externa utförare Vux 10 och vux 8 har genomförts genom samordnad upphandling där varje kommun äger sitt eget avtal med de externa utförarna Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 Kommun 4 Kommun 5 Kommun 6 Kommun 18 Den här bilden beskriver lite grann vad som en organisationsplattform löser upp. För att driva och följa upp all upphandlad utbildning behövs ett väl utvecklat administrativt system/kommunikationssystem mellan myndighetsutövande rektorer och övriga på beställarsidan. Detta system är under en viss utveckling redan men det finns inbyggda risker i detta eftersom det bygger på att samtliga dokumenterar allt som alla ska/måste ta del av.  Ingen kommun får lämna ifrån sig huvudmannaskapet varför det är svårt att lämna över beslut till en styrgrupp/ledningsgrupp. Att sitta kommuner och följa upp kvalitet och avtal har inbyggda problem. Alltså bör man hitta en form att driva ”projektet” med.” Vägen in! olika ambitionsnivåer

12 Organisations-plattform
Länets utbud! Egen regi Externa utförare Organisations-plattform Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 Kommun 4 Kommun 5 Kommun 6 Kommun 26? Den här bilden beskriver lite grann vad som en organisationsplattform löser upp. För att driva och följa upp all upphandlad utbildning behövs ett väl utvecklat administrativt system/kommunikationssystem mellan myndighetsutövande rektorer och övriga på beställarsidan. Detta system är under en viss utveckling redan men det finns inbyggda risker i detta eftersom det bygger på att samtliga dokumenterar allt som alla ska/måste ta del av.  Ingen kommun får lämna ifrån sig huvudmannaskapet varför det är svårt att lämna över beslut till en styrgrupp/ledningsgrupp. Att sitta kommuner och följa upp kvalitet och avtal har inbyggda problem. Alltså bör man hitta en form att driva ”projektet” med.” Vägen in! olika ambitionsnivåer

13 Gemensam upphandling och stödfunktion år 2014/15
jan - mars mars-juni juni - aug sep-dec våren 2015 uppstart Möte med de som sagt ja till gemensam upphandling Analys av utredningarna om LoU och sfi Enas om vilka delar som ska ingå i upphandlingen Enas om upphandlings-modell Beslut om att delta i upphandlingen Process om vilka stödfunktioner som behövs - samverkansavtal Förfrågnings-underlag och avtal Beslut och annonsering Enas om kriterier, betalningsmodell, prislista, etc Enas om stöd i upphandlings-processen Enas om stöd i uppföljning av avtalen Enas om vad som ska ingå i ett samverkansavtal… webbplats kvalitetsarbete uppföljning digital kommunika-tionsplattform… Prövning och utvärdering Beslut om förfrågnings-underlaget Annonsering av förfrågnings-underlaget 15 aug Förankring och skrivande av samverkansavtal Beslut och avtal Beslut om anbuden 17 jan Avtal med utförarna skrivs i mars med start 1 juli 2015 Förbereda/ inviga kansli… Anbud in sep Anbuds-prövning och utvärdering inkl ev förhandling sep – 20 dec Beslut om samverkans-avtal… Förbereda kansli…


Ladda ner ppt "Samverkan ger resultat Gemensam vuxenutbildningsregion."

Liknande presentationer


Google-annonser