Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samordnad vårdplanering Regelverk och konfiguration Mats Forsberg Ingrid Joustra Enquist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samordnad vårdplanering Regelverk och konfiguration Mats Forsberg Ingrid Joustra Enquist."— Presentationens avskrift:

1 Samordnad vårdplanering Regelverk och konfiguration Mats Forsberg Ingrid Joustra Enquist

2 SVPL Regelverk – Varför? SVP är en styrd process med definierat ansvar på organisationsnivå (via lagar och lokala rutiner) ― ”Slutenvården ska informera…..” ― ”Kommunen ska kvittera…..” ― ”Parterna ska justera…..” Använda systemet för att utkräva ansvar Använda systemet för att fördela ut ansvaret på lägre nivå ― Delat ansvar är inget ansvar ― Vem ska göra vad när? Ansvaret måste kunna fördelas olika inom olika organisationer ― Olika kommuner har olika roller tillgängliga

3 SVPL Regelverk för kommun & öppenvård Användning ― För att styra vilka organisationer som ska delta i processen för varje vårdplaneringsärende Vilken kommun eller vilken vårdcentral ― För att styra vilken enhet inom varje organisation som normalt hanterar SVPL-ärendena SVPL-team ― För att styra vilka roller som ska delta i processen för varje organisation Sköterska Biståndsbedömare Arbetsterapeut Annan ― För att styra vilket ansvar de olika rollerna har i processen Vilken av yrkesrollerna som ska kvittera de olika meddelandena Vilken av rollerna som ska justera vårdplanen ― För att styra vissa ärenden till specifika enheter och roller

4 SVPL Regelverk - konfiguration Grundkonfiguration (Obligatorisk) ― Kommunkod kopplas till organisation Folkbokföringskommun 1242 från PASIS gör att ärendet hamnar på Svalövs kommun via HSA-id ― Vårdcentralen kopplas till organisation En vårdcentralskod från Lissy gör att ärendet hamnar på rätt enhet via HSA-id ― Utse kommunens SVPL-team via HSA-id ― Utse vårdcentralens SVPL-team via HSA-id Normalt vårdcentralen ― Beskriva vilka roller i SVPL-teamet som ska delta i ärendena Möjliga roller sätts av HSA ― Beskrivning av vilket ansvar SVPL-teamets roller har i processen Ex sköterskan ska kvittera inskrivningsmeddelandet och kallelsen Ex biståndsbedömaren ska justera vårdplanen Ex även arbetsterapeut ska kunna skriva i vårdplanen

5 SVPL Regelverk för kommun & öppenvård Specialkonfiguration för vissa ärenden (vid behov) ― Skapas per mottagande enhet ― Utökar eller ersätter roller i SVPL-teamet Används om rollen i SVPL-teamet ska ersättas med annan Används om SVPL-teamet inte innehåller en roll som krävs i vissa ärenden ― Ex ”Om avsändaren är en psykiatrisk enhet ska denna enhets biståndsbedömare hantera ärendet istället för den i SVPL-teamet” ― Ex ”Om patienten är under 65 ska denna enhets biståndsbedömare hantera ärendet istället för den i SVPL-teamet” ― Ytterligare fall av specialhantering möjligt att beskriva Personer folkbokförda på viss adress (boenden) Boenden där patienterna inte är folkbokförda (via personnummer) Personliga val av utförare (via personnummer) ― Manuell styrning av pågående ärende Lägga till roller inom den egna organisationen som deltagare Lägga till roller i den egna organisationen som läsare Byta ut sin egen roll mot samma roll i annan enhet (även organisation?)

6 SVPL Regelverk slutenvården Enhet där ärendet skapas deltar alltid Skapa koppling mellan vårdenheter och läkare ― Inom sjukhuset ― Avdelning tillhör klinik eller annan enhet med läkare ― Alla läkare på samma enhet ― Andra regelverk för styrning? Manuell styrning av pågående ärende ― Väljer läkarenhet efter att ärendet skapas

7 SVPL Regelverk Beskriv regelverk för grundkonfiguration i din organisation (kommun eller vårdcentral) Använd termerna ― Organisation ― SVPL-team ― Roller ― Ansvar Beskriv eventuella behov av specialkonfiguration ― Ålder ― Avsändare ― Vårdtyp (somatik/psykiatri) ― Adresser ― Personnummer Beskriv situationer där manuell styrning kan bli aktuell


Ladda ner ppt "Samordnad vårdplanering Regelverk och konfiguration Mats Forsberg Ingrid Joustra Enquist."

Liknande presentationer


Google-annonser