Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Luleå växer och utvecklas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Luleå växer och utvecklas."— Presentationens avskrift:

1 Luleå växer och utvecklas.
Luleå är inne i en spännande utveckling och kommunen planerar nu för nya Luleåbor. Här finns storstadens möjligheter och utbud tillsammans med småstadens närhet.

2 Visit Luleå Mångfald och utveckling

3 Luleå Kommun organisation och styrning

4 Arbetsmarknadsförvaltningen

5 Luleå Kommuns gemensamma värdegrund
Vi skapar ett attraktivt Luleå Vi finns till för medborgare, kunder och andra intressenter Värdegrunden utgör en plattform för att nå uppsatta mål Våra verksamheter präglas av Engagemang Vi är lyhörda, motiverade och ser möjligheter Ansvarstagande Vi tar ansvar, arbetar hållbart, målinriktat och når resultat Kompetens Vi har kunskap, tar lärdom, förnyar och utvecklar Vi är nyckelpersoner

6 Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Luleå
Bergviken Asylboendet – Gymnasievägen Björkskatan Bergnäset PUT - Hagelvägen PUT - Elevhemsgatan

7 Asylprocessen

8 Asylboendet - Gymnasievägen
Asylboendet Gymnasievägen öppnade i januari 2008

9 Boendet har totalt 10 platser, varav 7 asylplatser
Avsett för barn/ungdomar mellan år (endast killar) Alla barn/ungdomar har eget möblerat rum men delar övriga faciliteter På boendet arbetar åtta personal och enhetschef Personalen har varierande bakgrund, etnicitet och kompetens -vi tror på mångfald Beläget ca 1,5 km från centrum i en nyrenoverad byggnad som tidigare fungerat som barnhem

10 Personalen har ett nära arbetssätt med fokus på relationsskapande
Varje barn/ungdom tilldelas två kontaktpersoner i samband med ankomsten Våra huvudsakliga arbetsuppgifter handlar i mångt och mycket om Introduktion Stöd med läxläsning Handledning vid praktiska uppgifter Skapa trygghet och struktur Se de individuella behoven hos varje barn/ungdom Samverka inom nätverket Upprätta och följa upp genomförandeplaner Vara goda förebilder

11 PUT – Hagelvägen PUT-boende Hagelvägen öppnade i november 2007

12 Boendet har totalt plats för 15 barn/ungdomar mellan 16-18 år, i undantagsfall upp till 21 år
Alla har egna möblerade rum med dusch och toalett Boendet är beläget cirka sju kilometer från centrum i ett hyreshus som varit studentbostäder Alla ungdomar har egna busskort för att ta sig till och från aktiviteter och skola På boendet arbetar elva personal och enhetschef Personalen har varierande bakgrund, etnicitet och kompetens – vi tror på mångfald

13 PUT - Elevhemsgatan PUT-boende Bergnäset öppnade i november 2010

14 Boendet har totalt 15 platser avsett för ungdomar mellan 16-18 år, i undantagsfall upp till 21 år
Alla ungdomar har eget möblerat rum, men delar övriga faciliteter med andra Alla ungdomar har egna busskort för att ta sig till och från aktiviteter och skola På boendet arbetar tio personal och enhetschef Personalen har varierande bakgrund, etnicitet och kompetens – vi tror på mångfald Beläget ca 3 km från centrum i ett gammalt elevhem

15 Gemensamt för våra boenden
För att ha ett enhetligt boende trots olikheter i utformning av lokaler och i viss mån arbetssätt, fattar vi aldrig beslut om förändringar i regler och rutiner på respektive boende. Detta gäller bland annat: Samma tider när boendena stänger kök och datorrum Samma tider när man ska vara hemma på kvällarna vardag och helg Samma regler om vad som gäller om man vill bjuda kompisar på mat/fika Gemensamma ekonomiska riktlinjer

16 Utslussningsverksamheten
Hittills har 92 ungdomar tagits emot i Luleå Totalt 21 stycken har flyttat ut i egna lägenheter from 2008 Idag bor åtta stycken i egna lägenheter inom verksamheten Utslussningen sköts idag av personal på respektive boende Svårigheter med att få lägenhet – långa väntetider i Luleå

17 Våra personalgrupper Hög personaltäthet (0,63-0,73) och dubbla jourer
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning bland personalen Både svensk och utländsk bakgrund Varierande kompetens och erfarenhet

18 Viktigt att tänka på Personalen arbetar salutogent och lösningsfokuserat Ungdomen ska ta så mycket ansvar som möjligt, utifrån egna förutsättningar En god kommunikation mellan alla berörda aktörer (den unge, boendets personal, gode mannen/vårdnadshavaren, socialförvaltningen, skolan) Vara goda förebilder Det är viktigt att ha en samsyn kring arbetet, både på boendet och mellan de olika boendena Det är viktigt att kunna ”arbeta lika, på olika sätt” Personalen måste ha en god förmåga till att skapa goda relationer och tillit

19 Vanliga misstag Den unge ses som ett offer, som man ”tycker synd om”
Den unge särbehandlas positivt, jämfört med andra i samma ålder Vuxna i den unges omgivning ”curlar” och låter honom slippa undan ansvar Bristande tydlighet och kommunikation För höga krav på ungdomarna, i relation till var de befinner sig känslomässigt Personalen har för höga krav på sig själva och sina egna prestationer, viktigt att våga vara prestigelös

20 Utmaningar Hårdare krav på godkända betyg i och med den nya skollagen
Brist på mindre och billiga bostäder Nya tidens ensamkommande, annan agenda än uppehållstillstånd, (kriminalitet, bygga nätverk, se världen) Angiven ålder är felaktig (åldersbestämningar) Ungdomens bakgrund och egna ”ryggsäck” Relationsskapandet

21 Ungdomarna har ofta fått en felaktig bild av Sverige och sina rättigheter
Frihet utan ansvar, stora summor pengar Bostad och arbete inom några månader Gratis körkort Möjlighet till återförening med familj/släkt/vänner kr i handen om man flyttar till familjehem

22 Goda resultat De flesta går vidare till IMSPR-H under det första året
Flera ungdomar har kommit in på nationella gymnasieprogram Flera ungdomar har flyttat ut till eget boende, skaffat körkort och blivit självförsörjande De flesta ungdomarna har visat på en snabb språkutveckling Trygga och stabila grupper (just nu) Trivsel

23 Framgångsfaktorer Ett gemensamt salutogent förhållningssätt i arbetsgruppen Närvarande chefer, hög bemanning och lyhördhet Ett väl fungerande nätverk Skola (samverkansgrupp) Socialtjänsten (Specifika socialsekreterare knutna till respektive boende) Primärvård (alla ungdomar är knutna till en specifik läkare) Olika föreningar och fritidsgårdar Olika styrkor och kompetenser i personalgruppen Låg personalomsättning och sjukfrånvaro Splitting – ta itu med problemet på en gång

24 Arbetsplatsträff varje vecka med tid för reflektion
Regelbunden fortbildning och kompetensutveckling Planeringsdagar 2 ggr/år Personalhandledning och ett aktivt arbetsmiljöarbete Noggranna rekryteringar Friskvårdssubvention Hjälp med läxläsning på boendet Tydlighet och rak kommunikation

25 Träning är vägen, förening är målet!
Fotbollsprojektet Träning är vägen, förening är målet!

26 Sedan december 2010 tränar IFK Luleå fotboll med ensamkommande flyktingungdomar och andra nyanlända svenskar. Två gånger i veckan erbjuds träningar och en gång i månaden arrangeras en mindre turnering där alla barn och ungdomar är välkomna

27 Syftet med projektet Syftet med projektet är att dessa individer ska få en inkörsport till föreningslivet och då främst ”fotbollsfamiljen”. Vi vet att deltagande i en förening eller en på annat sätt berikande fritid är en framgångsfaktor bakom människors trivsel och personliga och sociala utveckling! Projektet utförs av IFK Luleå i samarbete med Riksidrottsförbundets satsning ”idrottslyftet” samt med ytterligare några lokala partners.

28 Mannen bakom projektet
Ungdomsledarstipendiet 2011 — tilldelas Gustav Uusihannu, IFK Luleå, och Hertsöns IF Motivering: En framstående ungdomsledare som arrangerar aktiviteter för nyanlända flyktingungdomar, samt planerar och utför cuper och turneringar i ett flertal olika sporter, flera gånger i månaden. Detta till fördel för många av Luleås ungdomar. Han är själv en aktiv elitidrottare med sund livsstil, detta gör att han blir en bra förebild och är en bra ambassadör för Luleå kommun.

29 Kontakta oss Tack för att ni lyssnade!
Enhetschef Enhetschef Enhetschef Daniel Nilsson Carin Hall Anna-Karin Grönberg Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Luleå växer och utvecklas."

Liknande presentationer


Google-annonser