Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland"— Presentationens avskrift:

1 Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland
FoU Välfärd Värmland Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland

2 Samverkan Brukarmedverkan Uppföljning
Utveckla system för Samverkan Brukarmedverkan Uppföljning

3 System för uppföljning
Hur går det? Vilka resultat uppnår vi? Blir det som vi tänkt oss? Vilka är våra erfarenheter? Planering och utveckling verksamhet

4 Samarbete med FoU-enhet/universitet
SKL stöd 07-10 Loke UIV Mångbesökare

5 Uppdrag för SKL-modellerna
Anvisningar Implementera Handleda

6 Loke - Lokal evidens

7 UFFE (FoU i Umeå) Utvecklat inom socialtjänsten
SKL-medel med fokus missbruk/beroende 07-10

8 Användbar inom socialtjänst och inom sjukvården Hela länet
Varför Loke Användbar inom socialtjänst och inom sjukvården Hela länet

9 Verksamhetsidé Dokumentation Brukaruppföljning
Loke - 3 kärnområden Verksamhetsidé Dokumentation Brukaruppföljning

10 Följer upp insatserna öppen/ slutenvård
Enkel modell Följer upp insatserna öppen/ slutenvård Mål Målgrupp Insatser Intensitet Avsikt-Realitet

11 Loke 2011 Pröva modellen Avtal FoU VV FoU stöd av UFFE
Vuxenavdelningen ASF Nexus och Kompassen

12 Rapport och anvisningar
Rapport och anvisningar

13 FÖRLÄNGT OCH UTÖKAT UPPDRAG
KUNSKAP TILL PRAKTIK FÖRLÄNGT OCH UTÖKAT UPPDRAG

14 SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING LOKE Överenskommelse med SKL 300.000/år
SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING LOKE Överenskommelse med SKL /år

15 Familjer med missbruk eller beroende
Familjer med missbruk eller beroende

16 Stöd i föräldrarskapet
Insatser riktat till föräldrarna och skall gynna barnen

17 Barnperspektivet i länsdokumentet
Nu finns medel att söka /år 50% processledare

18 Kartläggning Inventering Problemanalys
Föräldrarstödsutbildningar Expertgruppen tar fram underlag Utbilda utbildare-metodstöd

19 Liv och VLV skriver överenskommelse med SKL
BC styrgrupp Liv och VLV skriver överenskommelse med SKL

20 Implementera EBP Socialtjänsten Hälso- och sjukvården
PLATTFORM VÄRMLAND Implementera EBP Socialtjänsten Hälso- och sjukvården

21 Beroendecentrum Läkare 50% Behandl.ass 5 av 8 nya 2 nya sjuksköt. 100% sjuksköt. 1/9 Beläggning jan-sept 8,93

22 Nationell basutbildning Fördjupningskurser
Vilka behov finns i länet? Vilket stöd från processledningen?

23 Finansieras med konferensavgift.
Chefsdagar? Behov och önskemål Finansieras med konferensavgift. Dag eller 2 dagars?

24

25 Det långsiktiga utvecklingsarbetet fortsätter 2012- Egen finansiering
Styrgruppsmodellen

26 Permanenta processledarfunktionen
Utvecklingsledare 70/30 50-50 VLV – LiV Nyckelpersoner Processledare 50% Föräldrarstöd Kompetenscentrum Utbildare Metodstödjare


Ladda ner ppt "Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland"

Liknande presentationer


Google-annonser