Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomistyrning Kap Ekonomistyrning - budgetering

2 Ekonomistyrningens utgångspunkter
Vision Affärsidé Strategi

3 Ekonomistyrning Traditionell definition:
planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar. Modern definition: avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.

4 Ekonomiska mål Lönsamhet, likviditet och soliditet
Nöjda kunder, hög kvalitet, flexibilitet korta produktions- och produktutvecklings- tider ”Value for money”

5 Budget slag Huvudbudgetar bygger på delbudgetar Funktionsbudget
Projektbudget Investeringsbudget Produktbudget Kundbudget Försäljningsbudget Resursbudget m.m. Resultatbudget Budgeterad balansräkning Likviditetsbudget Figur 13:1 sidan 332

6 Produktionsavdelning
Resultatbudget Försäljnings- budget Marknadsavdelning Resultatbudget Inköpsbudget Produktionsavdelning Resultatbudget Personalbudget Företagets Resultatbudget Serviceavdelning Resultatbudget Omkostnads- budget Forskningsenhet Kostnadsbudget Kapitalbudget Staber Kostnadsbudget Figur 13:2 sidan 335 och figur 13:3 sidan 336

7 Exempel på resultatbudgetar; Boken sidorna 337, 338 och 339

8 Likviditetsbudget Figur 13:4 sidan 340 Likvida medel påverkas:
Positivt av inbetalningar, t.ex. Negativt av utbetalningar, t.ex. Från kunder: Kontantförsäljning Betalda kundfordringar Förskott Till leverantörer: Kontanta inköp Betalda leverantörsskulder Från ägare: Aktieägartillskott Nyemission Till ägare: Utdelning Från långivare: Lån Till långivare: Räntor Amorteringar Till anställda: Lön Till myndigheter: Skatter Avgifter Figur 13:4 sidan 340

9 Exemplet Rena Fat Försäljnings- budget Inköpsbudget Varukostnads-
Lagerbudget Resultatbudget Budgeterad balansräkning Omkostnads- budget Likviditetsbudget Personalbudget Investerings- budget Figur 13:5 sidan 369 Kapitalbudget

10 Budgetexempel sidan 369 och framåt

11 Budgetprocessen Budgetuppställande Budgetperiod = oftast kalenderår
Budgetvärden vid årsskiftet Förutsättningar inför semestern Fastställs i december Budgetuppställande Budgetuppföljning Budgetanalys Figur 14:1 sidan 383

12 Rörlig budget sidan 406 Anpassas till aktuell volym

13 Flexibel budget sidan 408 Anpassas till förändringar

14 Reviderad budget sidan 411
Löpande omarbetningar

15 Rullande budget sidan 415 Budgethorisonten flyttas framåt
Kvartal Kvartal Kvartal Kvartal 4 år år år år 1 Intäkter Rörelsens kostnader Varukostnad Bruttoresultat Diverse kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntekostnader Res efter fin poster Kvartal 1 år 2 95 000

16 Nollbasbudgetering Beslutspaket 3:n Benämning: Belopp: kr
4. Tillgängliga medel fördelas 1. Beslutsområden definieras Beslutspaket 3:n Benämning: Belopp: kr Beslutsområde 1 t.ex. Svarvning Beslutsområde 2, t.ex. Lackering Beslutspaket 3:3 Renovering av garage kr Beslutspaket 3:2 Enklare fordonsunderhåll kr Beslutsområde 3, t.ex. Garage Beslutsområde 4, t.ex. Fakturering Beslutspaket 3:1 Löpande drift av garaget kr 2. Beslutspaket definieras & 3. rangordnas


Ladda ner ppt "Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering."

Liknande presentationer


Google-annonser