Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktia som arbetsgivare. Några klipp ur Aktias Personalpolitik Kompetensutveckling "Kompetens betyder att en person har det rätta kunnandet och förmågan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktia som arbetsgivare. Några klipp ur Aktias Personalpolitik Kompetensutveckling "Kompetens betyder att en person har det rätta kunnandet och förmågan."— Presentationens avskrift:

1 Aktia som arbetsgivare

2 Några klipp ur Aktias Personalpolitik Kompetensutveckling "Kompetens betyder att en person har det rätta kunnandet och förmågan samt viljan att använda sitt kunnande i sitt jobb på banken. Förutom kunskap handlar det om attityder, engagemang och personlig mognad. Kompetensutveckling innebär därmed att fördjupa och bredda våra kunskaper, att träna vår förmåga och att skapa medverkan och engagemang hos medarbetarna."

3 Några klipp ur Aktias Personalpolitik Personalfond "Aktias personalfond för långsiktig belöning av personalen grundades år 2006. Personalfonden omfattar hela personalen i Aktia-koncernen. En del av företagets vinst tilldelas personalfonden som vinstpremieandelar. Fonden ägs och förvaltas av personalen."

4 Några klipp ur Aktias Personalpolitik Jämställdhetsplan "Aktias jämställdhetsplan för koncernen utarbetades under år 2006 i samråd mellan personal och ledning. Speciella tyngdpunktsområden är bl.a. främjande av jämställd löne- och rekryteringspolitik samt lika avancemangsmöjligheter där kompetens, erfarenhet och utvecklingsförmåga är avgörande."

5 Några klipp ur Aktias Personalpolitik Företagshälsovård "Aktias företagshälsovård är omfattande och innehåller också sjukvård, men tyngdpunkten ligger på förebyggande hälsovård och upprätthållande av arbetsförmåga. Som ett led i att stöda medarbetarnas hälsa har utbudet av motionsaktiviteter som beviljas arbetsgivarens stöd ökats avsevärt. Utveckling av samverkan mellan förebyggande hälsovård och hälsofrämjande motionsaktiviteter pågår."

6 Några klipp ur Aktias Personalpolitik Personalklubben "Aktias Personalklubb arbetar för att förbättra samhörigheten inom koncernen genom att erbjuda olika former av rekreation. Tyngdpunkten ligger på motionsstödjande aktiviteter och kulturevenemang."

7 Jobba i Aktia I Aktia uppskattar vi lkunder; vi har omsorg om kunden och ger mervärde i hans ekonomi - individen och familjen är kärnan i vår verksamhet lkompetens; vi är tidsenliga och kompetenta och vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt lsamarbete och flexibilitet; vi Aktianer är Aktia - vars och ens insats är avgörande, vi kommunicerar öppet och ärligt llönsamhet; vi bär vårt ansvar inför varandra, våra ägare och samhället genom att arbeta lönsamt och effektivt

8 Jobba i Aktia Är du intresserad av latt jobba i en växande och lönsam bank, som ständigt utvecklas lmångsidiga och krävande arbetsuppgifter i finansieringsbranschen latt lära dig allt eller åtminstone det mesta av placeringsverksamhet, kreditgivning, övriga banktjänster (kort, Internet, försäkringar osv.) latt skaffa, etablera och upprätthålla kundkontakter latt marknadsföra, erbjuda och sälja ändamålsenliga placerings- och finansieringslösningar till bankens kunder lmöjligheter att hela tiden utveckla din kompetens?

9 Jobba i Aktia Är du villig att lta ansvar för ditt arbete ltidvis jobba under tidspress lgenom samarbete och ditt eget handlande bidra till att förstärka klimatet på din arbetsplats lutveckla din kompetens?

10 Jobba i Aktia Är du dessutom lsystematisk i ditt arbetssätt lflexibel vad gäller förändringar lspråkkunnig vad gäller de båda inhemska språken?

11 Jobba i Aktia ltidigare erfarenhet från branschen krävs inte alltid lviktigt är att varje Aktian n vill utveckla sin kompetens och sitt arbete n vill ta ansvar för sitt arbete n har vilja och förmåga till samarbete n bidrar till att förstärka klimatet i arbetsgemenskapen.

12 Jobba i Aktia Vi erbjuder dig lutmanande, kund- och säljinriktade arbetsuppgifter inom hela vårt verksamhetsfält lmöjligheter att utveckla din kompetens lmöjligheter att inverka på arbetets innehåll beroende på din kompetens och dina färdigheter

13 Sök jobb i Aktia lberätta kort om dig själv och dina jobbönskemål och skicka din kortfattade ansökan samt CV till adressen rekrytering@aktia.fi ellerrekrytering@aktia.fi lfyll i ansökningsblanketten på adressen www.aktia.fiwww.aktia.fi


Ladda ner ppt "Aktia som arbetsgivare. Några klipp ur Aktias Personalpolitik Kompetensutveckling "Kompetens betyder att en person har det rätta kunnandet och förmågan."

Liknande presentationer


Google-annonser