Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att tillsammans påverka!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att tillsammans påverka!"— Presentationens avskrift:

1 Att tillsammans påverka!
En modell där ledare och arbetsgrupp strategiskt jobbar tillsammans för utveckla och förbättra deras utmaningar

2 De olika faserna Fas1.Utse styrgrupp Fas 2.Kartläggning
Ta fram målsättning Processplan Fas 2.Kartläggning Fas 3.Brainstorming Fas 4.Beslut Fas 5.Implementering/Genomförande Fas 6.Genomförande/uppföljning Fas 7.Utvärdering Fas 1 osv….

3 Fas 1 Ta fram målsättning och processplan
Starta en styrgrupp som håller samman processen. Fundera vilka deltagare du vill ha med. Viktigt att tänka på att de ger olika perspektiv. Ta fram den övergripande målsättning och förtydliga den Presentera styrgruppen och processplanen Presentera syftet med processen

4 Processplan Vem ansvarar för vad Spelregler Tidsperspektiv Mötesforum
Effektivitet Dokumentation av möten Hur dokumenterar vi hela processen Hur sker information/kommunikation Vem beslutar vad

5 Fas 2 Kartläggning Samla alla medarbetare.
Vad är bra i vår organisation? Vilka värden vill vi värna om? Vad är styrkorna? Vad är utmaningarna? Vad är våra drivkrafter? Styrgrupp: Samla ihop, analysera,presentera

6 Tips inför kartläggning
Ge medarbetarna frågor innan de träffas Öppet space: områden väljs ut - gula lappar där alla skriver sina tankar Låt medarbetarna sitta i grupper och prata ev i trios med olika uppgifter Prata innan om drivkrafter, värden så alla vet Ta fram resultat som varit innan. Ev fråga kunder om deras uppfattningar

7 Fas 3 Brainstorming Alla arbetar och utgår från målen:
Börja med att alla enskilt får skriva av sig vilka hinder som de ser. Sedan arbeta i grupper: Vad kommer framtiden att kräva? Vad vill vi se framtiden? Vad kan vi göra? Förslag utan värderingar Styrgrupp: Samla ihop förslagen, dela ut till alla

8 Förberedelser innan Ev någon utifrån som pratar om vad framtiden behöver. Ev studiebesök Relevant litteratur Plocka in någon ny i styrgrupp för att få framtidsperspektiv

9 Fas 4 Beslut Alla tillsammans arbetar i olika grupper
Välj ut några förslag i varje grupp Titta på fördelar ,nackdelar Akvarium: prata om förslagen Dokumentera samla ihop Styrgruppen väljer ut några förslag som kan vara aktuella. Ledningen fattar beslut.

10 Innnan beslutsfasen Var noga med att alla får möjlighet att ta del av förslagen Låt medarbetarna få möjlighet att diskutera i informelle situationer, det kan komma fler ideér och det blir mer avslappnat att få prata över en kopp kaffe.

11 Fas 5 Implementering/Genomförande
Styrgruppen ger förslag till genomförande i olika steg Alla tittar på förslagen. Tidsplan fastställs.

12 Hur förbereder man implementering/genomförande
Hur stora förändringar är det? Hur stor påverkan är det inne i organisationen och hur stort motstånd kan det bli? Hur stor påverkan är det utanför organisationen och hur stort motstånd kan det bli? Vilken tid ska det ta? Hur och när sker information utåt? Vem ansvara för vad?

13 Fas 6 Genomförande/uppföljning
Styrgruppen träffas för att stämma av processen.

14 Hur följer styrgruppen processen
Vilka frågor behöver styrgruppen ställa och till vem? Behöver alla medarbetare träffas igen? Behövs korrigeringar och hur förmedlas dem till alla?

15 Fas 7 Utvärdering Kontinuerlig uppföljning som styrgruppen håller i. Alla ska medverka på ett eller annat sätt. Utvärdering efter en bestämd tid som har bestämts i för väg. Har målen nåtts? Behöver vi sätta upp nya mål? Hur organiserar vi den processen? osv…..

16 Vad behöver beaktas av styrgruppen
Kulturen (vad vet vi) Kompetensen bland medarbetarna Vad är drivkrafterna Vad är bärande ideér Flödet,kommunikationen mellan människor Nätverkande utåt Ledarskapet Informella ledare Strukturen (vilka strategier ska vi ha) Hur ofta ska alla respektive styrgruppen träffas Tidsperspektiv :Hur länge ska hela processen ta Hur ska processen dokumenteras Hur ska information, kommunikation ske mellan tillfällen man träffas.

17 Detta kan göras hur stort som helst eller i ett litet format! Susann
Lycka till! Detta kan göras hur stort som helst eller i ett litet format! Susann


Ladda ner ppt "Att tillsammans påverka!"

Liknande presentationer


Google-annonser