Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivation, Målsättningar & Gruppdynamik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivation, Målsättningar & Gruppdynamik"— Presentationens avskrift:

1 Motivation, Målsättningar & Gruppdynamik
Idrottspsykologi Motivation, Målsättningar & Gruppdynamik

2 Vem är jag? Alina Franck 24 år Uppvuxen i Stockholm
Spelat pingis i Ängby/Finska landslaget Varit tränare i Ängby samt Halmstad BTK Bosatt i Halmstad sedan 2005 Studerat Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad

3 Min utbildning: Magister examen i Psykologi inr. Idrott
- Huvud inr. Karriärövergångar (C- och D-uppsats) - Extra kurser i allmän psykologi - Tillämpad idrottspsykologi Kandidat examen i Folkhälsovetenskap - Huvud inr. Mobbning - Skriver magister uppsatsen nu och bör vara färdig i december

4 Målen med dessa föreläsningar:
Få er att ”tänka till” Förhoppningsvis väcka ett intresse för en del av idrotten som ibland hamnar i bakgrunden Ha skoj!!!

5 Vad är idrottspsykologi?
Idrottspsykologi handlar om kunskapen om hur människor beter sig inom idrott och motion och hur den kunskapen kan användas i praktiken. Ämnet försöker förstå hur psykologiska faktorer påverkar den fysiska prestationen och hur fysisk aktivitet påverkar en individs psykologiska utveckling och välmående.

6 Olika idrottspsykologiska områden:
Motivation Koncentration Målsättningar Gruppdynamik Självförtroende Karriärövergångar Med flera…

7 Förbättra prestationen och utveckla individen
Mental träning Förbättra prestationen och utveckla individen

8 Övning 1: Kasta boll i ring!

9 Vad hände under övningen?

10 Vikten av ett helhets perspektiv på idrottaren
Vem är er idrottare… Vad gör er idrottare förutom att spela pingis… Hur påverkar de olika aspekterna av er idrottares liv varandra…

11 The Developmental model of transition faced by athletes (Wylleman & Lavallee, 2004)

12 Motivation Definition: ”Motivation är ansträngningens riktning och intensitet” (Sage, 1977). Med riktning menas att vi intresserar oss och attraheras av olika saker. Intensiteten anger hur mycket energi och kraft som vi lägger ner på vårt valda beteende.

13 Motivation - En idrottare kan ha både inre samt yttre motivation…
Inre motivation: - Kommer från individen själv - Utförandet av idrotten är målet - Stärks när individen känner att inflyttandet och förmågan ökar - Upplever framgång när prestationen ökar (behöver inte vara resultat bundet) Yttre motivation: - Deltar pga yttre belöningar - Grundas på andra personers positiva eller negativa förstärkningar - Upplever framgång när hon/han vinner över andra - Använder enbart den energi som krävs för situationen för att vinna eller undvika konsekvenser

14 - Vad motiverar era spelare?
Vad säger Ni? - Vad motiverar era spelare?

15 Competence motivation theory (Weiss & Chaumeton, 1992)
Feedback & Förstärkning Motivation: Inre/Yttre Uppgifts/Resultat inriktad Självkänsla, upplevd kompetens, upplevd kontroll Påverkar: Glädje Oro Stolthet Skuld M O T I V A N

16 Hur jobbar ni för att skapa ett motiverande klimat?
Vad säger Ni? Hur jobbar ni för att skapa ett motiverande klimat?

17 PAUS!

18 Målsättning - förbättrar prestationen Fördelar med målsättning:
- förbättrar träningens kvalitet - ökar den inre motivationen - gör idrottaren mer fokuserad - uppnådda mål ökar självförtroendet, motivationen och känslan av att vara kompetent

19 Övning 2: Sportjournalisten

20 Vad hände under övningen?

21 Olika typer av målsättningar:
Objektiva vs Subjektiva Objektiva mål innebär… Subjektiva mål innebär…

22 Prestations-, process- & resultat mål
Prestationsmål: handlar om att fokusera på prestationen som sedan jämförs med egna tidigare erfarenheter/prestationer Processmål: handlar om att fokusera på en viss del av målet, det vill säga små delmål Resultatmål: handlar om att fokusera på resultatet i tävlingen där vi jämför oss själva med de motståndare vi har

23 Principer för målsättning:
Sätta tydliga mål Utmanande men realistiska mål Sätt prestations-, process- och prestationsmål Planera en metod för att uppnå målen Planera för utvärdering av målen Korta och långa mål

24 Trappstegs modellen

25 Övning 3: Olika case

26 Presentation av era Case

27 Gruppdynamik Grupp vs Lag En idrottsgrupp kännetecknas av:
- kollektiv identitet - gemensamma mål/syften - strukturerade kommunikationsformer - uppgifts- och socialt beroende - interpersonlig attraktion

28 En grupps utveckling Formandet Stormandet Normsättandet Presterandet

29 Övning 4: Träningsplanering!

30 Vad hände under övningen?

31 Hur kan olika roller påverka en grupp?
Vad säger Ni? Hur kan olika roller påverka en grupp?

32 Rekommenderad litteratur:
Foundations of Sport & Exercise Psychology Tankens kraft - idrottspsykologi i teori och praktik Världens bästa lag - om gruppdynamik inom idrotten Guiden till idrottspsykologisk rådgivning

33 Frågor!


Ladda ner ppt "Motivation, Målsättningar & Gruppdynamik"

Liknande presentationer


Google-annonser