Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att göra en sociologisk analys. Analys 1.”plocka isär” verkligheten”, leta efter detaljer 2.Sätt samman till ett sammanhang (syntes) 3.Tolkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att göra en sociologisk analys. Analys 1.”plocka isär” verkligheten”, leta efter detaljer 2.Sätt samman till ett sammanhang (syntes) 3.Tolkning."— Presentationens avskrift:

1 Att göra en sociologisk analys

2 Analys 1.”plocka isär” verkligheten”, leta efter detaljer 2.Sätt samman till ett sammanhang (syntes) 3.Tolkning

3 Vad är bilden av möllan?

4 Först av allt formulera ett syfte och frågeställning Tema: Klyftor inom staden Södra innerstaden där Möllevången är rankade i toppen i Rädda Barnens rapport om barnfattigdom. Vad är bakgrunden till detta? Är det något som syns i stadslivet. Ta reda på mer om klyftorna, ta exempelvis kontakt med stadsdelskontoret, socialförvaltningen eller forskare på socialhögskolan i Malmö och Lund. Kolla upp: Statistik, tidningsartiklar, rapporter, expertintervjuer. Trygghetsmättning, välfärdsrapporter. Det finns gott om sociala projekt i området som är organiserade av både ideella och kommunala krafter. Sociologi: Klass, stratifiering, marginalisering, fattigdom…

5 Sociologisk analys Tematisera Empirin Förförståelse Ställ frågor till ditt material Gör det självklara främmande Testa olika perspektiv Kontrastering – vad är inte… Komplettera empirin Pröva empirin mot teorier Underbygg med statistik Andra exempel (från tidningar) som kan komplettera Var reflekterande Reflektera utifrån erfarenheter, andra studier och dokumentärer ”bygg på er förförståelse” Ha ett kritiskt perspektiv Belysa maktförhållanden, svårigheter och orättvisor Var självkritisk Pröva dina slutsatser

6 Tematisera empirin – Ställ frågor till materialet – Hitta nya perspektiv – att göra sig främmande för det självklara – testa olika nivåer som aktör vs struktur, då och nu, kaos vs ordning, normalt vs avvikande – Betrakta allt som symboler för olika sociala och kulturella koder

7 Exempel på några tema: då och nu Då Industrier Mazetti tillverkning Proletariat Arbetarklass Svenskar Malmöit Fubbickar Förslumning? Nu Service, pubar, handel, klubbar Chokladfabriken/Kulturcentrum Prekariatet Studenter Invandrare Smålänning Hipsters Gentrifiering?

8 Vilka frågor väcker detta? ” Där intervjuade vi en svensk tjej i 25-års ålder som stod i kassan. Hon uppmärksammade att hon inte bodde på Möllevången och sade uttryckligen såhär ”Nej, jag bor VERKLIGEN inte här”. Hon hade arbetat på Netto i cirka ett år och hade varit med om både snatteri och hot. Trots detta kände hon ingen större otrygghet, då hon endast arbetade på dagtid. Däremot upplever hon att många är nervösa över den rådande kriminaliteten och att det pratas mycket om det” http://kattepamollan.wordpress.com/2013/04/18/intryck -fran-mollan/

9 Jämför det med föregående citat ”Min pappa har cyklat genom hela Möllevången varje natt klockan 2 i 20 år, och han har aldrig varken sett någon skada eller blivit skadad”, citerar en av kvinnorna.” http://kattepamollan.wordpress.com/2013/04/1 8/mote-med-vaktaren/

10 Hitta symboler för sociala och kulturella processer

11

12

13 Tre analytiska metoder Hitta nya perspektivKontrasteraDramatisera

14 Perspektiv: Ifrågasätt det självklara? Gör er till utomstående betraktare

15 Kontrastering – vad är inte möllan? Katte vs spyken, två socioekonomiska identiska skolor men ändå väldigt olika bilder och identiteter Var saknas på Möllan? Som finns i Lund, Staffanstorp eller västra hamnen?

16 Kontrastering inom Möllan

17 Dramatisering Det atypiska – tänk denna vägg i Bjärred Vid kris och konflikt

18 Komplettera ert material med statistik, teori och andra exempel Alltså fördjupa och analysera Om ni se på det mångkulturella komplettera med statistik som fördjupa Ta upp olika teorier kring etnicitet utifrån ert material

19 Ha ett kritiskt perspektiv? Var självkritiska, ifrågasätt era tolkningar och slutsatser Var samhällskritisk: Belysa maktförhållanden, svårigheter och orättvisor Pröva era slutsatser

20 Fyra slutgiltiga råd Noggrannhet – ex. citera korrekt, kolla fakta, undvik stereotyper Klarhet – ”det dunkla sagda är det dunkla tänkta” Självkritik – leta efter oklarheter, oväsentligheter, logiska brister Var kreativa och lita på er förmåga


Ladda ner ppt "Att göra en sociologisk analys. Analys 1.”plocka isär” verkligheten”, leta efter detaljer 2.Sätt samman till ett sammanhang (syntes) 3.Tolkning."

Liknande presentationer


Google-annonser