Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att formulera vetenskapliga problemställningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att formulera vetenskapliga problemställningar"— Presentationens avskrift:

1 Att formulera vetenskapliga problemställningar
Från Henrik Boström Vilka krav ställs på en akademisk uppsats? Vad är en problemställning? Hur hittar man en problemställning? Hur uttrycker man problemställningen?

2 Några krav på en akademisk uppsats
• utgår ifrån existerande akademisk kunskap - teorier, modeller, data • förankrar resultatet - motsäger eller bekräftar resultatet vad som är känt sedan tidigare? • är av visst generellt intresse - för vilka har resultatet ett värde?

3 Vad är en problemställning?
ÄMNESKUNSKAP SAKNAD KUNSKAP En problemställning pekar ut en saknad del av ämneskunskapen inom ett forskningsområde.

4 Problemställning Generellt forskningsområde Människa-datorinteraktion
Generell forskningsfråga Hur kan röststyrning användas? Specifikt forskningsproblem Röststyrd ordbehandling Problemställning Blir användarna mer effektiva då röststyrning används? Konkret studie Vi jämför tiden det tar att författa 5 A4-sidor med och utan röststyrning för 10 olika användare...

5 Problemställning Generellt forskningsområde Lärande system
Generell forskningsfråga Hur kan system lära sig rangordna alternativ? Specifikt forskningsproblem Inlärning av regler för att rangordna alternativ Problemställning Vilken av metoderna M1 och M2 är bäst på att rangordna alternativ? Konkret studie Vi jämför prestandan för metoderna M1 och M2 på följande datamängder med hjälp av kors- validering...

6 Den konkreta studien En allmänt accepterad vetenskaplig metod skall användas. Resultatet skall vara - kontrollerbart - upprepningsbart - individoberoende

7 En logiskt fungerande helhet
Bakgrund Problemställning Titel Slutsatser Metod Empiri

8 Krav på en akademisk uppsats
utgår ifrån existerande akademisk kunskap ger kunskapsbidrag som kan relateras till tidigare kunskap är av visst generellt intresse använder allmänt accepterad vetenskaplig metod utgör en logiskt fungerande helhet erbjuder läsaren möjlighet att själv kunna ta ställning till slutsatserna

9 Hur hittar man en problemställning?
Uppdragsgivare - företag, organisationer - forskare Forskningsprojekt - universitet, högskolor - institut Litteratur - tidskrifter, proceedings - populärvetenskaplig litteratur Samhälleliga behov - aktuella debatter

10 Kriterier för problemställningen
Originalitet Nytta Rimlighet

11 Originalitet Har det tacklats förut? Skulle du göra det bättre?
Hur/varför skulle du göra det bättre? Har du nya empiriska data eller ny metod? Varför har det inte lösts förut? Är det relevant idag?

12 Nytta Vem behöver få problemet löst? Varför behöver det lösas?
Är det viktigt? Hur manifesteras problemet?

13 Rimlighet Kan problemet lösas? Kan man dra valida slutsatser?
Kan det göras inom tillgänglig tid? Datainsamling - Kan data samlas i tid? - Är data tillgängliga? - Får man tillgång till data? Är det etisk försvarbart?

14 Övning Diskutera originalitet, nytta och rimlighet för följande problemställning tillsammans med din bänkgranne: Är hårdvarulösningar säkrare än mjukvarulösningar för banktransaktioner över internet?

15 Övning Diskutera originalitet, nytta och rimlighet för följande problemställning tillsammans med din bänkgranne: Hur påverkar bandbredden kvaliteten på televård i utvecklingsländer?

16 Problemställningens preciseringsgrad
Upplägg efter innehåll Bakgrund forskningsområdet Problematisering forskningsfråga det specifika forskningsproblemet Problemställning Upplägg efter kunskapsbidrag Bakgrund forskningsområdet Problematisering forskningsfråga Problemställning det specifika forskningsproblemet Avgränsningar Studieproblem resp. syfte används ibland som synonymer till problemställning.

17 Inledningens strukturering
Trattmodellen B a k g r u n d P r o b l e m a t i s e r i n g Problemställning

18 Inledningens strukturering
Dubbeltrattmodellen Studieobjekt V i d g n i n g B a k g r u n d P r o b l e m a t i s e r i n g Problemställning

19 Skrivprocessen Ansvar
Tre delar: - fastställ problemställning - genomför studien - förankra resultaten Resurseffektivitet

20 Uppdragsgivare Engagemang Finansiering Sekretess Ett el. två dokument

21 Problem från uppdragsgivare
Problemet måste vara generellt och inte ett konsultarbete Forskaren ska vara självständig och inte bara utföra uppdragsgivarens arbete Författaren är ansvarig för uppsatsen Överenskommelse om behandling av känslig information måste vara klar innan uppsatsen påbörjas

22 Från uppdrag till uppsats
Uppdragsgivaren: Bygg ett konferenssystem åt mig! Uppsatsalternativ 1 Jämförelse av olika lösningar baserat på ett antal kriterier för t.ex. användarvänlighet, hämtade från forskning kring användarvänlighet inom konferenssystem. Uppsatsalternativ 2 Jämförelse av olika metoder för att samla in och sammanställa krav från användare.

23 Exempel på problemställning
Vilka egenskaper är centrala för ett webbaserat diskussionsforum för barn i en lärandemiljö som ska ha stöd för förmedling och diskussion av gruppaktiviteter både på och utanför webben?

24 Exempel på problemställning
Syftet med denna uppsats är att kartlägga de hinder som bidrar till att Public Key Infrastructure idag inte används i större utsträckning bland företag.

25 Exempel på problemställning
Is it possible to use techniques from artificial intelligence to predict an opponent’s moves in the game of No Limit Texas Hold´em Poker better than a professional player, based on features that human poker professionals use?


Ladda ner ppt "Att formulera vetenskapliga problemställningar"

Liknande presentationer


Google-annonser