Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så ser det ut i Skåne – problem och möjligheter, Att välja jämställdhet 2012-04-16 Christian Lindell 040-675 34 12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så ser det ut i Skåne – problem och möjligheter, Att välja jämställdhet 2012-04-16 Christian Lindell 040-675 34 12."— Presentationens avskrift:

1 Så ser det ut i Skåne – problem och möjligheter, Att välja jämställdhet 2012-04-16 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12

2 Upplägg Internationell utblick Attityder till företagande Utveckling av företagande Könsuppdelad arbetsmarknad och dess effekter på företagande

3 Andel män och kvinnor som tillhör arbetskraften (sysselsatta eller arbetslösa som aktivt söker arbete), 2010 Källa: OECD

4 Skillnad mellan heltidssysselsatta män och kvinnors löner, 2009 Källa: OECD

5 F ö retagare efter k ö n, andel av total sysselsatt befolkning, 2010 Källa: OECD

6 Antal yrken som svarar för hälften av sysselsättningen fördelat på kön, 2007 Källa: OECD

7 Många kvinnor kan tänka sig att bli företagare

8 Men få vill helst vara företagare…

9 Vad spelar nuvarande sysselsättning för roll för om man helst vill vara företagare eller inte?

10 Attityder - sammanfattning Många kvinnor och män kan tänka sig att bli företagare Viljan att bli företagare avtar med åldern, snabbare för kvinnor än för män Betydligt färre kvinnor än män vill helst försörja sig som företagare

11 Nyföretagande

12 Källa: Tillväxtanalys

13

14 Sammanfattning nyföretagande Nyföretagandet stiger kontinuerligt Hög nivå i Skåne (ständig trea!) Antalet kvinnor som startar företag stiger, men andelen är runt 1/3

15 Sysselsatta som försörjer sig som företagare

16 Kvinnors arbetsmarknad är mera koncentrerad till ett fåtal yrken än männens De femton populäraste yrkena för män och kvinnor i Skåne år 2009 Källa: SCB

17 Män i Skåne blir företagare inom branscher de är anställda inom Källa: SCB

18 Kvinnor i Skåne måste byta bransch för att bli företagare (”Andra konsumenttjänster” rymmer framför allt hårvård) Källa: SCB

19 Sammanfattning Nästan hälften av kvinnorna arbetar inom de 15 vanligaste yrkena (av drygt 360), motsvarande värde för män ¼ Svårt starta småföretag inom vanliga kvinnodominerade branscher (vård-, skola, omsorg). Kvinnor måste i högre utsträckning än män byta bransch när de startar företag

20 Vad betyder födelseland, utbildning och ålder?

21 Fler män än kvinnor har sin huvudsakliga inkomst som företagare, dock högre andel för kvinnor födda utanför Norden

22 Andelen som försörjer sig som företagare sjunker med stigande utbildning Källa: SCB

23 Fler män är företagare i alla åldersgrupper, flertalet startar sin karriär som anställd Källa: SCB

24 Sammanfattning Födda utom Norden försörjer sig som företagare i större utsträckning än andra. Skillnaden är störst för utomnordiskt födda kvinnor Andelen som försörjer som företagare avtar med stigande utbildning för både män och kvinnor oavsett födelseland Fram till dryga 40 år ökar andelen som försörjer sig som företagare bland både män och kvinnor

25 Inkomstskillnader mellan män och kvinnor

26 Stora inkomstskillnader mellan män och kvinnor i Skåne Källa: SCB

27 Sammanfattning Stora skillnader i arbetsinkomst mellan män och kvinnor oavsett om de är anställda eller företagare Vi vet dock ingenting om arbetstid på regional nivå för kvinnor som försörjer sig som företagare

28 Risk för brist på utbildad arbetskraft inom teknik och tillverkning, vård och omsorg och pedagogik Efterfrågan på arbetskraft till 2020: 44 000 (drygt 8 procent) Efterfrågan på lågutbildad arbetskraft: -68 000 Efterfrågan på högutbildad arbetskraft: + 70 000 Efterfrågan gymnasieutbildad arbetskraft +30 000 Efterfrågan på Teknik och tillverkning: +18 000 personer (både för gymnasieutbildade och eftergymnasialt utbildade. Inom ett par civilingenjörsutbildningar bedöms efterfrågan öka med över 50 procent). Överhängande risk för brist Pedagogisk och utbildning: underskott på nästan 4 000 Brister på arbetskraft inom hälso- och sjukvård samt social omsorg. Störst, antalsmässigt, väntas bristen bli på omvårdnadsutbildade (ca 5000). Stor brist beräknas även för bl.a. receptarier, tandläkare och personer med tandsköterskeutbildning. Stort överutbud inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration, humaniora, konst och media

29 Sammanfattning Stark förväntad efterfrågan på utbildningar som är tydligt könskodade - industriarbetare/tekniker och lärare/omsorgspersonal Betydligt enklare att försörja sig som företagare inom ”manliga” bristutbildningar (Hur ökar vi andelen män som söker omsorgs/pedagogik-utbildningar och kvinnor som söker industri- och teknikutbildningar)

30 Slutsatser Antalet kvinnor som startar företag är stigande medan andelen är konstant. Kvinnor tillhör i större utsträckning än männen två grupper som inte startar företag i samma utsträckning som andra: offentliganställda och högutbildade. Dessutom tar kvinnor fortfarande ett större ansvar för barn. Den könssegregerade arbetsmarknaden är en annan viktig delförklaring – kvinnor måste ofta byta bransch och yrke för att bli företagare

31 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Så ser det ut i Skåne – problem och möjligheter, Att välja jämställdhet 2012-04-16 Christian Lindell 040-675 34 12."

Liknande presentationer


Google-annonser