Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mare Boreale - för samverkan i Bottenvikens kust- och skärgårdsområde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mare Boreale - för samverkan i Bottenvikens kust- och skärgårdsområde"— Presentationens avskrift:

1 Mare Boreale - för samverkan i Bottenvikens kust- och skärgårdsområde
Mare Boreale är en samverkan mellan Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå. Samverkan omfattar ideell, privat och offentlig sektor i de fem kommunerna.

2 Vad är Mare Boreale? Leader-område som utgörs av kuststräckan och skärgården mellan Skellefteå och Haparanda. Nordanvindens Hav Ideell förening bildad av bland annat byautvecklingsgrupper, företag och privatpersoner i området. Den ideella föreningen driver Leaderområdet Mare Boreale. Aktörer inom Mare Boreales område har möjlighet att söka medel från Mare Boreale för att förverkliga sina idéer kring kust- och skärgårdsutveckling

3 Mare Boreales område omfattar kust och skärgårds-
området mellan Skellefteå och Haparanda. I området bor ca invånare Mare Boreales yta är 5296 km²

4 Vad är Leader? Leader är en metod för landsbygdsutveckling som betyder ”samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden”. Leader är en del i det svenska Landsbygdsprogrammet Arbetsmetoden bygger på: samverkan nytänkande lokal förankring nätverk trepartnerskap (ideell, privat och offentlig sektor)

5 Vad är Leader? Leader har funnits som arbetsmetod i EU sedan 1991, i Sverige sedan 1996, och i Norrland sedan 2007. I dagsläget finns 63 Leaderområden i Sverige. Över 75% av Sveriges landsbygdsbefolkning bor i ett Leaderområde. Leader i Landsbygdsprogrammet omfattar totalt 3,2 miljarder kronor.

6 Vad vill Mare Boreale uppnå?
”Att utifrån områdets natur- och kulturvärden öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv”

7 Insatsområden Utveckla områdets attraktivitet utifrån områdets natur och miljö Bidra till ökad ekonomisk tillväxt i området Utveckla medvetenheten om områdets kvaliteter och särart Utveckla den småskaliga infrastrukturen i området

8 Exempel på aktiviteter/projekt som kan beviljas
Stimulera till entreprenörskap Öka andelen lokalproducerade produkter och tjänster Stimulera till ökad förädlingsgrad Arbeta med områdets värdskap och kundbemötande Attrahera fler besökare

9 Exempel på aktiviteter/projekt som kan beviljas
Kompetensutveckling som bidrar till att invånarna blir goda ambassadörer för bygden. Skapa mötesplatser för ungdomar med fokus på utbildning och företagande. Utveckla nya arbetssätt för samverkan mellan olika generationer (kunskapsöverföring)

10 Exempel på aktiviteter/projekt som kan beviljas
Förstudier kopplade till muddring, kollektivtrafik, upprustning av hamnar och liknande. Skyltning och utprickning av farleder och liknande åtgärder för att förbättra tillgängligheten.

11 Leaderprojekt i andra områden
Projektnamn: BonnaMarknad i Grästorp Initiativet kom från Lars Skog, potatisodlare i Vara. Projektägare: Ekonomiska föreningen Närproducerat Mitt i Västra Götaland.

12 Bonna marknad - projektbeskrivning
Starta upp en Bonná Marknad (4 ggr per sommar) med lokalt producerade lantbruksprodukter. Etablera ett varumärke ”Närproducerat mitt i Västra Götaland” för att underlätta försäljningen av produkterna i butiker. Genom gemensam marknadsföring av lokalt producerade lantbruksprodukter med hög kvalitet skapa ett gemensamt ansikte utåt mot butik och konsumenter. Ge den småskalige producenten avsättning för sina produkter.

13 Bonna marknad - Resultat
Bonna Marknaden har blivit en av Grästorps största turistattraktioner. Under 2003 hade man ca besökare.

14 Hur går jag tillväga om jag har en idé?
Stäm av din idé mot Mare Boreales utvecklingsstrategi Tag kontakt med samverkansparter Undersök förutsättningar/ Inventera vad som gjorts tidigare Gör en projektplan och budget Lämna in ansökan Håll kontakt med verksamhetskontoret under hela processen

15 Mare Boreales kriterier för projekt
Projektet ska tillämpa Leadermetoden. Projektet ska bidra till att uppnå Mare Boreales huvudmål och kunna inrymmas i ett eller flera av insatsområdena. Minst 30% av den totala projektbudgeten ska finansieras med ideella eller privata medel. Projektet ska vara väl avgränsat gentemot övrig befintlig verksamhet.

16 forts. kriterier Ett Leader-projekt ska gynna bygden, d.v.s. gynna flera aktörer. Projektet ska vara lokalt förankrat. Projektet ska vara långsiktigt hållbart och ge bestående effekter. Investeringar i infrastruktur begränsas till max. två prisbasbelopp. Om investeringar ingår i projektet ska tillstånd som krävs för att genomföra investeringen, bifogas ansökan.

17 Mer information www.mareboreale.se Verksamhetsledare Tina Nilsson
,


Ladda ner ppt "Mare Boreale - för samverkan i Bottenvikens kust- och skärgårdsområde"

Liknande presentationer


Google-annonser