Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukgymnastik vid akut smärta

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukgymnastik vid akut smärta"— Presentationens avskrift:

1 Sjukgymnastik vid akut smärta
Birgitta Arvidsson, leg sjukgymnast med specialistkompetens i ortopedisk manuell medicin och terapi.

2 Bakgrund Smärta är ett av de vanligaste symtomen som får patienten att söka vård. Detta avspeglar sig i att 30 % av patienterna på en vårdcentral har någon form av kliniskt betydelsefull smärtproblematik. Oftast rör det sig om olika former av muskuloskeletal smärta där ryggsmärta dominerar. .

3 Samhällets kostnader för ryggsmärta är enorma
Samhällets kostnader för ryggsmärta är enorma. Kostnadseffektivitet och nyttan är okänd för många behandlingsmetoder inklusive de kirurgiska. Många behandlingar görs utan någon vetenskaplig evidens för deras nytta – en del trots att det finns evidens för att de inte gör någon nytta.

4 Den enda interventionen med säker nytta är fysisk träning

5 Livstidsprevalensen för ryggbesvär är 80 % och för nackbesvär 50 %.
60 % blir i allmänhet smärtfria inom två veckor och % inom tre månader. Rygg/nacksmärta är oftast godartad och ospecifik. Allvarliga problem utgör troligen mindre än 5 % av alla ryggfall. På en vårdcentral är i stor sett 70% av alla patienter rygg-nack-skulder besvär

6 Stora enskilda smärtdiagnoser
Ländryggsmärta Nack/skuldersmärta Artrossmärta Mjukdelssmärta Muskelspänningsmärta som huvudvärk Smärta vid trauma som WAD, fotleds/knäledsdistorsion,axelsmärta Inom slutenvården; cancersmärta, postoperativ smärta, smärta efter trauma.

7

8 Behandling Grunden för all behandling är en noggrann undersökning av patientens funktion och en smärtanalys. Anamnes Funktionsstatus Smärtteckning och skattningsskala (VAS) Livskvalitet (EQ5D) Skattning av risk för långvarig smärta (Linton)

9 Akut smärta på smärtmottagning
Sätt in allt på en gång och plocka bort det som inte fungerar efterhand! För att förhindra: Rörelserädsla Förändrat rörelsemönster Sekundära muskelspänningar Central sensitisering

10 Behandlingsmetoder smärtmottagning
Akupunktur TENS Ledmobilisering Muskeltöjning (stretchingtekniker som hold-relax) Värme/kyla Mjukdelsmobilisering Lymfödembehandling Bassängbehandling

11 Akut smärta i öppen vård
Akut ländryggsmärta Det viktigaste är: Information om att hålla sig i rörelse och leva som vanligt. Mobilisering/manipulation Funktionell träning tex styrketräning, stabilitetsträning. Hemträningsprogram eller i gym.

12 Andra behandlingsmetoder för akut smärta
Akupunktur TENS Ledmobilisering Triggerpunktsbehandling Muskeltöjning (stretchingtekniker som hold-relax) Värme/kyla Mjukdelsmobilisering


Ladda ner ppt "Sjukgymnastik vid akut smärta"

Liknande presentationer


Google-annonser