Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se MORIA: Medeltiden. www.gu.se Medeltiden (ca 400 – ca 1500 Teodicéproblemet Naturrätt Moralens natur (Dygder, plikter, sinnelag) Fri vilja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se MORIA: Medeltiden. www.gu.se Medeltiden (ca 400 – ca 1500 Teodicéproblemet Naturrätt Moralens natur (Dygder, plikter, sinnelag) Fri vilja."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se MORIA: Medeltiden

2 www.gu.se Medeltiden (ca 400 – ca 1500 Teodicéproblemet Naturrätt Moralens natur (Dygder, plikter, sinnelag) Fri vilja

3 www.gu.se Ondskans problem: Teodicéproblemet 1.Gud är allsmäktig 2.Gud är allvetande 1.Gud är (all)god  Gud har makten, kunskapen och viljan att skapa en värld utan ondska 4.Ondska finns Satan finns (manikéerna) Människan har fri vilja Privationsläran (Augustinus)

4 www.gu.se Augustinus: privationsläran Ondska existerar inte: avsaknad av godhet Den nyplatonska världsbilden (idéer, matematiska objekt, fysiska objekt, akuggor) Gud är full existens och därmed perfekt godhet Människan och den fysiska verkligheten har inte full existens och saknar därmed full godhet När en människa syndar är det resultat av brister i existens och alltså inte Guds fel eftersom Gud bara skapat, och är ansvarig för, det som existerar

5 www.gu.se Medeltida moral: plikt, dygd eller sinnelag? Bibeln: fokus på regler och vilka handlingar som är tillåtna/inte tillåtna Problem: Absoluta och enkla riktlinjer? Om plikter krockar? Grekerna: fokus på vilken typ av av person man bör vara. Problem: Vad bör vi göra? Abelard: det viktiga är inte vad man gör utan med vilken attityd Problem: alla handlingar blir tillåtna?

6 www.gu.se Naturlagen En moralisk lag – inskriven i naturen (Aristoteles, stoikerna m.fl) Den gudomliga boken och naturens bok är samstämmiga Utgör än idag en grundpelare inom katolsk lära (icke-reproduktivt sex) Skiljer på den samhälleliga eller konventionella moralen (Platon, Augustinus, Aquino)

7 www.gu.se Aquino om den mänskliga naturen Människans mål finns inskrivet i hennes natur Tre sorters önskningar 1. Naturliga önskningar (delas med andra varelser) 2. Sinnliga önskningar (delas med djuren) 3. Rationella önskningar (resultatet av reflektion) Det är genom våra rationella önskningar vi kan få den mest djupgående tillfredställelsen eftersom de är mer beständiga: söka kontakt med Gud

8 www.gu.se Den naturliga lagen Genom förnuftet får vi kunskap om vårt vårt mål och vår natur Genom att leva i enlighet med lagen kommer vi närmare Gud Mest grundläggande önskningen: ”Önska det goda och undvik det onda” Andra naturliga önskningar Alla människor vill leva Alla människor vill föröka sig  Liv bör bevaras Människor bör föröka sig

9 www.gu.se Konflikt mellan föreskrifter Delar in moraliska påbud i primära och sekundära De primära har företräde framför de sekundära De primära är universella, de sekundära har undantag De sekundära kan härleds från the primära Ex. äktenskap Primärt påbud: uppfyll jorden och föröka er Sekundärt påbud: ha husefrid  Polygami är tillåtet under vissa omständigheter En flexibel pliktetik (om primära påbud är universella, hur försvaras celibat?)

10 www.gu.se Problem med idén om en naturlig lag 1. Från att ha konstaterat att någonting är naturligt dras en moralisk slutsats Människor vill leva, därför är det fel att döda Människor vill överkonsumera, därför bör vi få det? 2. Oklart vad som är naturligt Krig, mord, otrohet, polygami, våldtäkt verkar finnas bland alla grupper av människor. 3. För teleologen: vilken är funktionen hos någonting? Är målet med sex förökning eller njutning

11 www.gu.se Lite mer om fri vilja: Aquino Vi har fri vilja i kraft av vårt förnuft: våra handlingar styrs av deliberation Performativ inkonsekvens: tro något men bete sig som om motsatsen var sann Om man inte tror på fri vilja varför överväger man? Ger råd? Belöningar? Förmaningar? Om vi inte hade fri vilja skulle detta vara meningslöst  Vi har fri vilja

12 www.gu.se Fri vilja: tillräckligt för moraliskt ansvar? Aristoteles: Fritt från yttre tvång (Hot förändrar bara situationen) Får inte vara resultatet av en kunskapsbrist: faktuell inte moralisk (och vederbörande måste ångra sig när denne inser gärningens natur) Problem: Inre tvång? Moralisk insikt?

13 www.gu.se Abelard och synden Vad är synd: 1.Att begå en felaktig handling 2.Att ha orätta önskningar Abelard: Att samtycka till sin önskan (andra ordningens önskan) (det enda vi kan kontrollera) är inga handlingar nödvändigtvis felaktiga? är inga handlingar nödvändigtvis syndiga? Skillnad på att göra fel och att vara klandervärd? Blameless wrongdoing

14 www.gu.se Något om tentan?


Ladda ner ppt "Www.gu.se MORIA: Medeltiden. www.gu.se Medeltiden (ca 400 – ca 1500 Teodicéproblemet Naturrätt Moralens natur (Dygder, plikter, sinnelag) Fri vilja."

Liknande presentationer


Google-annonser