Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hud- och mjukdelsinfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hud- och mjukdelsinfektioner"— Presentationens avskrift:

1 Hud- och mjukdelsinfektioner
Maria Josephson Infektionsläkare Infektionsklinken Helsingborg 141016 Budskap: Lika viktigt som det är att vara restriktiv vid i övrigt friska pat med små sår utan allmänpåverkan lika viktigt är det att verkligen agera snabbt och sätta in bred behandling när det finns en misstanke på nek fascit

2 Sårinfektioner Sår: Skada i hudens försvarsbarriär
Bakterier koloniserar alltid. Infektion uppstår ibland Primärpatogener koloniserar och kan ge infektion: Streptokocker 1-2 dgr Stafylokocker 4-5 dgr Kolonisatörer: Enterobakterier ngr dgr senare Pseudomonas (fuktig miljö, blågrön)

3 Sårskador - Sårinfektioner
Traumatiska skador som blivit sekundärinfekterade ska rengöras med tvål och vatten Antibiotika är bara indicerat vid djupare vävnadsskador och bör då riktas in för att täcka stafylokocker

4 Postoperativa Sårinfektioner
Vid kvarstående sekretion flera dagar (5-10) oftast i kombination med svullnad, rodnad och värmeökning Infekterade såret öppnas och suturer avlägsnas. Ta odling Antibiotika indicerat efter incision/revision och när pat är allmänpåverkad och har feber

5

6 Vad är detta? Vätskefyllda blåsor på rodnad botten

7 Vad är detta? Blåsor med klart innehåll, honungsgula krustor

8 Impetigo Agens Lokalisation Typiska symptom
Streptokocker, -hemolytiska Stafylokocker Lokalisation Ofta ansikte runt mun, händer, eksem Typiska symptom Blåsor med klart innehåll, honungsgula krustor Pus djupare engagemang vid stafylokockinfektion

9 Impetigo Behandling Lokal Rengöring och uppblötning av krustor
Tvätta med tvål och vatten! Retampulin (Altargo®) 2 ggr dagligen i 5 dagar Dosering 1 g x 3 enligt de senaste rekommendationerna från läkemedelsboken och RAF baserat på att lägre dos ge otillräcklig T>MIC 9

10 Follikulit Furunkel Karbunkel Små pustler vid hårsäck
Djupare hårsäcksinfektion med abscess-bildning Karbunkel Sammansmältning av flera furunklar

11 Folliculit/Karbunkel
Agens Stafylokocker; S.aureus Lokalisation Ansikte/bål/skinkor Typiska symptom Avgränsad inflammation och infektion i hårsäck eller svettkörtel, pus förekommer Ingen allmänpåverkan Ringa rodnad

12 Folliculit/Karbunkel
Behandling Lokal: Rengöring, Kirurgi Systemisk: Ansikte Flukloxacillin (Heracillin ®) Vuxna: 1 g x 3 Barn: 50 mg/kg/dygn uppdelat på tre dostillfällen Kloxacillin i.v. (Ekvacillin) Pc-allergi: Klindamycin (Dalacin) Vuxna: 300 mg x 3 Barn: 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser Hidroadenit I axiller, ljumskar, genitalt Tilltäppning av svettkörtelgångar – bakterietillväxt Ofta recidiverande Vanligare hos kvinnor – hormonellt? Anaerober / S. aureus Komplikationer: fistlar, keloidbildning Beh: ev incision, klindamycin. Klorhexidin lokalt minskar recidiv.

13 Behandling: Incision Inte antibiotika!

14 Vilken infektion? Streptococcus pyogenes – alltid behandling Grupp A Streptokocker (GAS), ß-hemolytiskastreptokocker(erytrogent toxin) erysipelas: snabbutbredning av rodnadutmedlymfkapillärerna lymfangit: rodnad utmed lymfbanorna (“blodförgiftning”) Källa: DermAtlas

15 Erysipelas Agens Streptokocker, -hemolytiska Lokalisation
Ofta extremiteter, även ansikte, bål

16 Erysipelas - Definition
Akut insjuknande med minst 38 i temp och en välavgränsad rodnad och värmeökad, eventuellt svullen och smärtande hudförändring Jorup 2009

17 Erysipelas - Inkörsport
Bensår Interdigitala sår Trauma Psoriasis Eksem Insektsbett Varicella

18

19 Erysipelas – Klinik Akut insjuknande Frossa, feber
Eventuellt initialt kräkningar, diarré Välavgränsad värmeökad hudrodnad, (först efter 1 dygn 5%)

20 Bullös erysipelas Blåsbildning med klart innehåll

21 Erysipelas - Diff diagnos
DVT Venöst sår med rodnad utan infektion Akut perifer arteriell insufficiens Erytema migrans Postoperativ infektion i osteosyntesmaterial Djupare flegmone

22 Arteriellt bensår hos man som på VC blivit bedömd som erysipelas och fått kåvepenin. Inga pulsar alls, klegget på bilden är gel till doppler. Arteriell insuff!

23

24 Erysipelas - När remittera till sjukhus?
Cirkulatorisk påverkan Förvirring, påverkat AT Svår smärta Nekros, misstänkt abscess Behov av omläggningar, sårvård Nutritionshjälp

25

26 Behandling Erysipelas
Fenoximetylpenicillin T. Kåvepenin Vuxna 1 g x 3 i 10 dagar Barn 12,5 mg/kg/dos x 3 i 10 dagar Dosera alltid x 3 per dag pga kort T1/2 Bensylpenicillin i.v. om ansikte/utbredd/ allmänpåverkan Pc-allergi: Klindamycin K. Dalacin Vuxna: 300 mg x 3 Barn: 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser

27 Bensår Svårläkta sår på underben/fot > 6 veckor
Skilj på Kolonisation/Infektion Obs! Skilj från Diabetesfoten Sår > 1 vecka är alltid koloniserade Nedre extremiteten tarmflora Enterokocker e fekalis, e faecium ej speciellt patogena Normal tarmflora gram-negativer inkl pseudomonas vanliga

28 Basen i behandlingen Tvätta med vatten
Sårrevision vid behov vid nekroser Arteriell insufficiens? Venös insufficiens? Kompressionsbehandling Sår på framsidan av tibia läker nästan aldrig utan kompression hos vuxna

29 Faktorer som ökar indikation för behandling
Djup infektion Påverkat allmäntillstånd, tex feber Närhet till senor, leder, proteser Bakomliggande sjukdom Nytillkommen rodnad, värmeökning, sekretion Om du ska antibiotikabeh – Ta odling först Kort behandling 7-10 dagar räcker oftast

30 Diabetesfotsår Angiopati + neuropati + tryck =sår
Förebygg sår med bra skor Använd skor – Alltid! Fotvård av god kvalitet

31 Diabetesfotsår Tidig antibiotikabehandling Stafylokockmedel
Isoxazolylpenicillin Heracillin, Ekvacillini.v. Rekommenderad normaldosering för Heracillin /Flukloxacillin är minst 1 g x 3 till vuxna för tillräcklig T >MIC och optimal effekt Pc-allergi: Klindamycin; Dalacin 300mg x 3 Långvarig behandling veckor, månader, år Uppföljning radiologi, labvärden (SR), klinik

32 Diabetesfotsår - När IV beh?
Feber, allmänpåverkan Behov av revision på operation Plantarabscess Bör täcka in gram pos, gram neg och anaeroba bakterier Piperacillin-Tazobactam Tazocin 3 g x 4 iv alt Meropenem Meronem 0,5 g x 3 iv

33 Radiologi vid diabetessår
Slätröntgen osteit (tar > 4 veckor) CT benstruktur Ultraljud abscess MRT mjukdelsengagemang

34 Diabetesfot plantarabscess
Revision, nekroser borttages

35

36

37 Behandling av bett Lokal rengöring, rikligt tvätt, spolning
Ca 30-50% av kattbett blir infekterade Djupa punktionsskador Ca 10% av hundbett blir infekterade Slitskador Stelkrampsskydd kontrolleras vid alla bett

38 Kattbett med Pasteurella multocida:
Behandling: Fenoximetylpenicillin T. Kåvepenin Vuxna 1 g x 3 10 dagar Barn: 12.5 mg/kg/dos Alltid x 3 per dag pga kort T1/2 Amoxicillin T. Amimox Vuxna mg x 3 Barn 20 mg/kg x 3, 7 dagar vid manifest infektion 5 dagar vid tidigt insatt behandling OBS! Heracillin saknar effekt! Farligt? Pc-allergi, immunsupprimerad person Övriga preparat ej lika effektiva (Doxyferm  200 mg x1 sedan 100 mg X 1 i 8 dagar, Trim-sulfa till barn) Farligt? Pc-allergi, immunsupprimerad person Övriga preparat ej lika effektiva (Doxyferm  200 mg x1 sedan 100 mg X 1 i 8 dagar, Trim-sulfa till barn) Sprider sig snabbt

39 Hundbett Capnocytophaga canimorsus liksom
stafylokocker som ej är penicillinasbildande, streptokocker förekommer Behandling: Rengöring viktigt Fenoximetylpenicillin T. Kåvepenin Vuxna 1 g x 3 10 dagar Barn: 12.5 mg/kg/dos Alltid x 3 per dag pga kort T1/2 Amoxicillin T. Amimox Vuxna mg x 3, 7 dagar vid inf 5 dagar om tidigt insatt beh

40 Antibiotikabehandling
Ges i praktiken vid djupa katt- och hundbett om det är: I ansikte och på händer (leder, senor) I direkt anslutning till led Immunsupprimerade patienter Kontakt vid försämring!

41 Erytem, blödningar, blåsbildning, ödem Svår Smärta?!
41

42 Nekrotiserande fasciit
Smärta - oproportionerlig Diskreta hudförändringar Svullnad Konsistensökning Allmänpåverkan Färgförändringar i hud Multiorgansvikt 42

43 Nekrotiserande fasciit
Akut bedömning nödvändig Kontakta Infektionsjour Omedelbar kontakt med Kirurg/ Ortoped Kirurgi – livräddande! ASAP Meropenem Meronem® 1 g x 3 + Clindamycin® 600 mg x 3 iv Överväg IVIG

44 Några avslutande synpunkter
Tänk på basala hygienrutiner Ta av förband och titta själv! Innan antibiotikabehandling: tag odling från såret med korrekt teknik Kritisk värdering av odlingsfynd Böld, bursit, paronyki – Använd kniv!


Ladda ner ppt "Hud- och mjukdelsinfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser