Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leveranskedjans komplexitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leveranskedjans komplexitet"— Presentationens avskrift:

0 Leveranskedjans komplexitet
Kraljics inköpsmatris Hög LH Hävstång Strategisk HH Lönsamhetspåverkan Affärsrisk Inköps- kategori Stapel Icke kritisk Flaskhals LL HL Låg Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Hög Placera in den röda punkten och anpassa storleken efter spendvolymen

1 Leveranskedjans komplexitet
Kraljics inköpsmatris – positionering av samtliga inköpskategorier Hög Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång LH HH Elektronik Mekanik Lönsamhetspåverkan Affärsrisk Chassidelar Kontors- material Montage- material LL HL Låg Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Hög Placera in samtliga inköpskategorier i kraljicsmatrisen

2 Kraljics inköpsmatris – placering av inköpskategorierna från kalkylark
Dubbelklicka på diagrammet för att ändra spenddata i fliken kalkylkark

3 Leveranskedjans komplexitet
Kraljics inköpsmatris – Företagets ”fingeravtryck” Hög Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång LH HH Lönsamhetspåverkan Affärsrisk LL HL Låg Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Hög Samtliga inköpskategorier ger oss en samlad bild, ofta benämnd ”fingeravtrycket”. Denna bild kan sedan ge oss en sammantagen uppfattning av hur företagets inköpsstrategier bör se ut.

4 Systemleverantör fordonsindustrin Medicinteknikföretag
Kraljics inköpsmatris – Olika företag har olika ”fingeravtryck” Systemleverantör fordonsindustrin Byggföretag Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång LH HL HH LL Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång LH HL HH LL Grossistföretag Medicinteknikföretag Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång LH HL HH LL Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång LH HL HH LL Exemplen är hypotetiska, verkligheten kan skilja sig väsentligt

5 Kraljics inköpsmatris - inköpsstrategierna
Kraljicsfält Strategisk Hävstång Flaskhals Stapel Strategi Partnerskap Konkurrensutsatta anbud Säkra försörjning Kategoriintegration Mål Skapa ömsesidiga åtaganden i lång-varig relation. Hitta bästa kort-siktiga anbud. Säkra kort & långsiktig försörjning Reducera försörjningsrisk Reducera logistik-komplexitet Öka effektivitet Reducera antal leverantörer Aktiviteter Korrekt prognos Riskanalys Noggrant lever-antörsval Kostnadsanalys Rulland inköpsplan Effektiva processer Leverantörsranking Förbättra marknads- och produktkunskap Sök efter alternativ Förflytta inköpsvolymer Konsolidera inköp Optimera inköps-kvantiteter Target-pricing Bestäm kundranking Utveckla förebyggande skydd Utveckla alternativ Samla köp för hela kategorier Standardisera kategorier och processer Utveckla effektiva orderprocesser Delegera order-hantering Flaskhals Stapel Icke kritisk Strategisk Hävstång Källa: van Weele 2005, sid 153

6 Alternativa portföljanalyser - Bensaous modell
Höga Köparen fjättrad Strategiskt partnerskap Köparens specifika investeringar Låga Marknadsrelation Leverantören fjättrad Låga Höga Leverantörens specifika investeringar Källa: Bensaou (1999); samt Skjött-Larsen sid 246 Inköpsmodeller 6 6

7 Alternativa portföljanalyser - Persons modell
Många leverantörer, kort ledtid, få kvalitetsproblem Strategi: Prispress, mark- nadsorientering, alternativa leverantörer Hårda krav på ledtid och kvalitet. Köparen beroende. Strategi: Ram- och sam- arbetsavtal Repititiva Typ av köp Liknande ovan, samt prob- Lem att känna leverantörer och prisnivå. Köparen är beroende. Strategi: Prispress och referenser Långa ledtider, hårda kval- itetskrav. Styrningsproblem Strategier: Förhandlingar och referenser Engångs Standard Special Typ av produkt Källa: Persson 1998 Inköpsmodeller 7 7

8 Alternativa portföljanalyser – Andra modeller och deras egenskaper
Utgångspunkt Elliot-Shircore-Steel (1985) Vinst/värde vs. leveransens sårbarhet Hadeler-Evans (1994) Produktvärde versus komplexitet Lilliecreutz-Ydreskog (1999) Ekonomisk profil vs. Komplexitet/risk Olsen-Ellram (1997) Strategisk vikt vs. Svårighet att leda van Weele (2002) Vinstpåverkan vs. leveransrisk Samtliga modeller liknar Kraljics modell. Inköpsmodeller 8 8

9 Leverantörer analyserar sina kunder på liknande sätt
Högt Utvecklingsbara Kärnkunder Kundkontots attraktivitet Lågt Plågoris Exploaterbara Lågt Högt Ekonomiskt värde av kundkontot Inköpsmodeller 9 9

10 Leverantörsportföljanalyser och kundportföljanalyser kan kombineras
LH Hävstång Strategisk Utvecklingsbara Kärnkunder Kundkontots attraktivitet Affärsrisk + Stapel, standard Icke kritisk Flaskhals Plågoris Exploaterbara Leveransrisk Leveranskedjans komplexitet Ekonomiskt värde av kundkontot Strategi: Exploatera Strategi: Diversifiera Strategi: Balansera Inköpsmodeller 10 10

11 De kombinerade matriserna ger ett flertal strategier
Standard Hävstång Flaskhals Strategiska Diversifiera eller balansera Exploatera Exploatera Balansera Kärnkunder Diversifiera eller balansera Exploatera Exploatera Balansera Utvecklingsbara Beroendet av kunden Diversifiera Diversifiera Diversifiera Diversifiera Exploaterbara Diversifiera Diversifiera Diversifiera Diversifiera Plågoris Beroendet av leverantören Källa: O’Brien, Category Management in Purchasing, sidan 158 Inköpsmodeller 11 11

12 Exempel på detaljerade inköpsstrategier
Strateginamn Exploatera Balansera Diversifiera Volym Sprid ut Förändra försiktigt Centralisera Pris Prispress Opportunistisk förhandling Håll låg profil Avtalstäckning Spotköp Avvägning mellan spot och långtidsavtal Säkra genom långtids-leveransavtal Nya leverantörer Håll kontakten Utvalda leverantörer Sök noggrant Lager Litet Använd lager som buffert Stora lager Egen produktion Reducera eller skapa inte ny Besluta selektivt Bygg upp eller centralisera Substitution Håll goda möjligheter Sök aktivt Value engineering Påtvinga leverantörer Utför selektivt Start egna program Logistik Minimera kostnad Optimera selektivt Säkra tillräckliga lager

13 Kamanns kub är en annan portföljanalysmodell som kombinerar synen på köpar- och säljarmarknaden
Många köpare Köparmarknadens komplexitet Generisk design Mönsterskyddad design En köpare Kundanpassad design Skräddarsydd design Hög Hävstång Strategisk Lönsamhetspåverkan Standard Flaskhals Låg Många leverantörer Leverantörs- marknadens komplexitet En leverantör


Ladda ner ppt "Leveranskedjans komplexitet"

Liknande presentationer


Google-annonser