Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upphandling av färjetrafik till Gotland Presentation av förfrågnings- underlaget 20130503 Generaldirektör Gunnar Malm Trafikverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upphandling av färjetrafik till Gotland Presentation av förfrågnings- underlaget 20130503 Generaldirektör Gunnar Malm Trafikverket."— Presentationens avskrift:

1 Upphandling av färjetrafik till Gotland Presentation av förfrågnings- underlaget 20130503 Generaldirektör Gunnar Malm Trafikverket

2 22015-01-10 Mot bakgrund av de transportpolitiska målen och instruktionen, ska Trafikverket tillförsäkra Gotland en tillfredsställande tillgänglighet, som har sin utgångspunkt i innevånarnas behov av personresor och näringslivets behov av godstransporter. Trafikverket har uppdraget att ingå och ansvara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. I detta ingår färjetrafiken till Gotland, nattågen på övre Norrland, viss flygtrafik m.m. Regering och riksdag anger de ekonomiska förutsättningarna för avtalen, för Gotlandstrafiken ca 420 miljoner kr 2012 Trafikverkets uppdrag

3 32015-01-10 Trafikverket anger minimikraven - spelplanen Det är upp till anbudsgivarna att presentera den trafiklösning som man bedömer bäst tillgodoser kraven och resenärernas och näringslivets önskemål Vi anger minimikrav. Det står anbudsgivarna fritt att erbjuda en trafik med högre kvalitet Det går inte att idag ange hur trafiken i detalj kommer att se ut från februari 2017

4 42015-01-10 En trafik med god kvalitet och som är långsiktigt hållbar miljömässigt och ekonomiskt. En trafik i linje med de transportpolitiska målen och som ger Gotland en tillfredsställande transportförsörjning för passagerare och gods En trafik som ger möjlighet till regional utveckling, En trafik som så långt som möjligt beaktar de gotländska ståndpunkterna En trafik som ger långsiktigt stabila förutsättningar för resenärer och näringsliv Skapa förutsättningar för bästa möjliga trafik inom givna ekonomiska ramar Vad vill vi åstadkomma;

5 52015-01-10 Vi skapar utrymme för en ökad affärsmässighet och konkurrens genom funktionella minimikrav i stället för detaljerade krav Vi skapar förutsättningar för konkurrens genom en möjlighet att bjuda separat på norra respektive södra linjen. Vi upphandlar på 10 år och skapar förutsättningar för en stabil prissättning Vi ger möjlighet att inom ramen för regelverket förhandla med anbudsgivarna för att få fram bästa möjliga villkor Vi säkrar trafiken genom att förbereda för eventuella statliga färjor för det fall inkomna anbud inte uppfyller villkoren Hur vill vi åstadkomma detta;

6 62015-01-10 Trafikupplägg Avgångstid från Visby sen eftermiddag uppfyller näringslivets krav och klarar logistikkedjan. Godset på södra linjen styrs till Oskarshamn. God turtäthet året runt med 2 dubbelturer/dygn på norra linjen och 1 dubbeltur/dygn på södra linjen vardagar och söndagar. Kraven på turtäthet och överfartstid är desamma som i föregående upphandling. Dagsresor till Stockholm med minst 8 timmar på fastlandet.

7 72015-01-10 Trafikupplägg Avgångs- och ankomsttider blir mer flexibla och kundanpassade. Tidigare ankomst på kväll/natt till Visby. Kapaciteten blir högre än vad som nu nyttjas och medger utveckling som ligger 50 % över den historiska utvecklingen Takpriser med hög andel KPI håller nere prisökningarna för gotlänningar och gods. Begränsning av operatörens bränsleprisrisk håller nere prisökning för besökare.

8 82015-01-10 Upphandlingen Upphandling i konkurrens. Ersättning för lämnade godkända anbud Kombinatorisk upphandling för norra respektive södra linjen Året runt trafiken på södra linjen går till Oskarshamn. Turtäthetskrav i bastrafiken + krav på total kapacitet. Pristak för gotlänningar och gods. Intervall för avgångs- och ankomsttider Staten tar 50% av bränsleprisrisken över viss nivå Förhandling eller direkttilldelning formellt möjligt,

9 92015-01-10 Tidplan för det fortsatta arbetet Förfrågningsunderlag ut3 maj 2013 Anbudstid6 mån Kontrakt 1.a halvåret 2014 Trafikstart 1 februari 2017


Ladda ner ppt "Upphandling av färjetrafik till Gotland Presentation av förfrågnings- underlaget 20130503 Generaldirektör Gunnar Malm Trafikverket."

Liknande presentationer


Google-annonser