Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den histotekniska processen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den histotekniska processen"— Presentationens avskrift:

1 Den histotekniska processen
Bild från Helander KG. Från patient till mikroskop. FoU rapport 24. Lund: Studentlitteratur, 1987 Morfologisk cellbiologi, 6 hp, vt 2014 Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin Cecilia Ottosson Kapitel 1-5 i Cellular Pathology

2 Den histotekniska processen
Mål: framställa preparat för mikroskopisk undersökning  Prov: biopsier, px kirurgisk utskärning obduktioner PAD - patologisk-anatomisk diagnostik Krav: god morfologi hög specificitet snabbhet

3 Fixering Förhindra autolys Förhindra bakteriell påverkan
Stabilisera vävnaden – skall inte ändra storlek eller form Vävnaden skall kunna färgas Vävnaden skall vara så likt det levande stadiet som möjligt Vara ofarlig, lätthanterlig, prisvärd

4 Fixering Fysikalisk fixering Kemisk fixering Tid Immersionsfixering
Perfusionsfixering

5 Fixering Formaldehyd - rutin

6 Fixering Formaldehyd - R - CH2 – R -

7 Fixering - elektronmikroskopi Glutaraldehyd - ej till – enzymhistokemi
immunohistokemi vissa specialfärgningar

8 Fixering Kvicksilverklorid Osmiumtetroxid Ättiksyra Alkoholer

9 Fixering Sammansatta fixeringsmedel - ex Zenkers fixeringsmedel
- kvicksilverklorid (fixerar cytoplasman krymper vävnaden) - ättiksyra (orsakar svällning) - kaliumdikromat (oxidationsmedel – fixerar fetter)

10 Fixering - pH Faktorer som påverkar fixeringen - temperatur - volym
- vävnadens storlek och täthet (densitet)

11 Utskärning Makroskopisk bedömning Utskärning
Radikalitet - restriktionssnitt

12 Dehydrering och klarning

13 Inbäddning Paraffin Orientering
Bilder från Prophet E. Laboratory Methods in Histotechnology. Washington: American Registry of Pathology, 1992

14 Snittning Mikrotomer Knivar Vinkel 3–5 m

15 Snittning Problem vid snittning
Bilder från Prophet E. Laboratory Methods in Histotechnology. Washington: American Registry of Pathology, 1992

16 Färgning Avparaffinering och rehydrering Kärnfärgning Kontrastfärgning
Dehydrering och montering Översiktsfärgning Specialfärgning

17 Artefakter Fixeringsartefakter Förlust av material
Tillförsel av material Mekaniska artefakter

18 Urkalkning Hydroxyapatit Syror Kelatbildare Faktorer som påverkar
När är urkalkningen färdig?

19 Plastinbäddning Hårt material Tunna snitt Elektronmikroskopi
Akrylplaster Epoxyplaster

20 Fryssnittning Snabba svar (15-30 min) Material som förstörs
Is –inbäddningsmedel Snabb nedfrysning Kryostat (ca -20°C) Fixering efter snittning vid snabba svar!

21 Storsnittning ”Stora” preparat


Ladda ner ppt "Den histotekniska processen"

Liknande presentationer


Google-annonser