Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är god strokevård och rehabilitering ?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är god strokevård och rehabilitering ?"— Presentationens avskrift:

1 Vad är god strokevård och rehabilitering ?
Sunderbyn, Luleå, Boden Sluten vården, Primärvården, Kommunen Patienten i centrum Multidiciplinärt team Vård och rehabiliteringsplan i hela vårdkedjan med fokus på rätt saker Tidig kvalificerat omhändertagande, helhetsbaserad enligt ICF Fungerande vårdkedjor Rehabiliteringsplan som följer patienten Stöd till närstående, information

2 Att alla med nutritions svårigheter efter sin stroke ska få dietistkontakt redan på sjukhuset
Rutiner för att nutritionsuppföljning finns mellan sluten vården och primärvården Likvärdig och säker vård Tillgång till olika kompetenser inom sluten vård, primärvård och kommun Gott omhändertagande, värdigt bemötande utifrån varje patients behov = delaktighet genom att teamet med patienten gör en vårdplan / rehabiliteringsplan som ägs av patienten och dennes närstående Meddix, säkerställa så att alla får uppföljning – rutiner, överrapportering Hela vårdkedjan – gemensamma mål för alla inblandade, gemensam vårdplan Tydliggöra ansvar och uppföljning gällande körkortsbedömning

3 Kontinuitet Fungerande vårdkedja Att man följer vårdprogrammet Snabbt, bra omhändertagande i akuta skedet Information Måste få ta tid Tydlig vårdkedja och information för patient och närstående, vårdcentral, akut, strokerehabilitering, kommuner God kompetens och utveckling, baspersonal Nöjd och trygg patient och närstående med livskvalité


Ladda ner ppt "Vad är god strokevård och rehabilitering ?"

Liknande presentationer


Google-annonser