Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FFS Bokslut juli 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FFS Bokslut juli 2013."— Presentationens avskrift:

1 FFS Bokslut juli 2013

2 Resultat ekonomi Förskola, Fritid och Skola, FFS, visar för perioden ett ackumulerat utfall om 2,2 mnkr. ( ,4 mnkr) I avvikelse mot budget visar FFS +2,8 mnkr. ( ,1 mnkr) Juliprognos: Chefernas prognos på året är ett underskott på -14,6 mnkr. Central bedömning på helår kvarstår från T1och är ett underskott på -8,8 mnkr

3 Förändring sedan T1 Stavsborgsskolan -2,6 mnkr Högre personalkostnader vid nyanställning. Utebliven utlovad utemiljö orsakar elevtapp. Sjöängens förskola tappar ytterligare barn sedan T1. Klara besked går inte att lämna till föräldrarna om när inflyttning kan ske till gamla tomten. Samskolan (inkl. Solsidan)-1,3 mnkr En rektor har ansvar för helheten from 1 juli och gör denna bedömning Hög sjukfrånvaro. Alabastern -1,1mnkr 28 barn färre från aug. Björknäs förskolor – 0,8 mnkr 20 barn färre. En avdelning har ställts av.

4 Tidigare risker från produktionsdirektören har till del införlivats i chefernas försämrade årsprognos : Lokalhyror tex osäkerhet angående avtal för paviljonger Om- och avställningskostnader vid verksamhetsförändringar Kostnader som uppstår vid avtalsslut av datorer tex restvärden av datorer Kostnader vid byte av stora gemensamma IT-system (dubbla kostnader under en viss period, utveckling- och avvecklingskostnader)

5 Åtgärder: Fortsatt arbete för en ekonomi i balans
Fortsatt anställningsprövning Restriktivitet vid inköp Lokalöversyn Nyckeltalsarbete för förbättrad analys och jämförelse mellan våra enheter ”best practice” Ersätter inte tre rektorstjänster (Jarlaberg, Solsidan, Nacka gymnasium)

6


Ladda ner ppt "FFS Bokslut juli 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser