Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cancerfonden Världscancerdagen 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cancerfonden Världscancerdagen 2009"— Presentationens avskrift:

1 Cancerfonden Världscancerdagen 2009
Cancer i världen Cancerfonden Världscancerdagen 2009

2 Läget idag 11 millioner nya fall 7 millioner dödsfall
C:a 30 millioner överlevare En förändring: från länder med stora resurser till de med små

3 Bakgrundsfaktorer I länder med stora resurser: tobaksrökning svarar för 1/3 av dödsfallen I länder med små resurser: infektioner svarar för ¼ av dödsfallen Hepatit Helicobacter pylorii Herpesvirus Övervikt en ökande risk Alkohol

4 Vanligaste typerna Länder med stora resurser: Lunga, bröst, prostata, grov- och ändtarmscancer Lungcancer tredje bland alla dödsorsaker Länder med moderata eller små resurser: magsäck, lunga, lever, munhåla, bröst, livmoderhals Detta mönster förändras i världsmåttstock mot mönstret i länder med stora resurser

5 Läget 2030 27 millioner nya fall 17 millioner dödsfall
75 millioner lever efter cancerdiagnos Ökande krav på behandling av återfall Äldre med cancer ökar Över 70% i länder med små resurser

6 Faktorer kan inte kontrolleras lokalt
Tobaksindustrin Livsmedelsindustrin Västerländsk levnadsstil Demografisk utveckling Ekonomisk utveckling och distribution av resurser

7 Dödsfall (alla orsaker) relaterat till tobaksrökning
År 2000: ett dödsfall var 9:e sekund År 2020: ett dödsfall var 3:e sekund År % av dessa i länder med små resurser

8 Övervikt Inom EU idag omkring 5% av all cancer p.g.a övervikt
Varierar med cancertyp: från c:a 30% i livmodercancer till omkring 8-9% för bröstcancer Kost och övervikt kan stå för 20-30% av all dödlighet i cancer om fem till tio år

9 Alkohol Klar riskökning för cancer i munhåla, svalg och matstrupe
Svag riskökning för bröstcancer Står för 3% av cancerdödlighet i Europa Med måttligt alkoholbruk torde 30% av dessa dödsfall kunna undvikas

10 Prevention Lunga Magsäck Lever Munhåla Livmoder Tidig upptäckt Bröst Grovtarm Livmoderhals Prostata? Behandling Testikel Lymfom Leukemier En del är delvis åtkomliga med prevention, men behöver stora behandlingsinsatser: Blåsa och njure t. ex.

11 Åtgärder Motverka tobaksrökning Vaccination mot hepatit, HPV virus (?)
Bättre livsmedelshygien Ökat intag av färska grönsaker och frukt Förhindra Helicobacter pylorii infektion Förhindra epidemi av övervikt Måttligt alkoholintag Tidig upptäckt Finns billiga alternativ? Förbättrad behandling tillgänglig för alla


Ladda ner ppt "Cancerfonden Världscancerdagen 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser