Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränshinder och gränshinderslösningar Presentation 110901.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränshinder och gränshinderslösningar Presentation 110901."— Presentationens avskrift:

1 Gränshinder och gränshinderslösningar Presentation 110901

2 Syfte Syfte med deluppdrag 1 – Ta fram en översiktlig och överskådlig bild av vilka gränshinder som drabbar svenska företag som vill verka i grannländerna. – Lyfta fram goda exempel på metoder/aktiviteter för att hantera/lösa gränshinder. Deluppdrag 2: fördjupning. Sept-okt 2011.

3 Ett internationellt perspektiv Endast en liten andel av företagen gör affärer (mot kund) i flera länder. Men de som gör affärer i utlandet gör det oftast i flera länder. Källa: European Commission Flash Eurobarometer (2011) Retailer’s attitudes towards cross-border trade and consumer protection. Analytical report. Flash EB No. 300. Sida 20.

4 Källa: SOLVIT (2011) 2010 Report. Development and performance of the Slovit network in 2010. European Commissioon. Internal Market and Services. Publications Office of the European Union. Luxembourg. Sida 7. I huvudsak frågor om uppehållstillstånd. Nationella skillnader vad gäller pension, a-kassa, föräldraledighet m.fl. delar av socialförsäkringssystemet Yrkescertifieringar, betyg etc. Dubbelbeskattning, återbetalning moms etc Nationella skillnader i tester, certifikat, märkning, etableringskrav, upphandling etc

5 Svenska aktörers syn på gränshinder - några exempel Information Praktikaliteter Skatteregler Regelverk för export av tjänster och produkter Olika tekniska standarder och kundkrav Rekrytering/arbete i annat land Myndighetssamarbete Finansiering

6 Hantering av gränshinder - några exempel Gränskontor, webtjänster och liknande supportfunktioner. Gränsöverskridande näringslivskonferenser. Webbaserad information om näringsliv på andra sidan gränsen. Samarbete mellan kommunal förvaltning på båda sidor gränsen. Tillhandahålla tolktjänster.

7 Lösning av gränshinder - några exempel Samarbetsgrupper med gränsorganisationer, näringslivet och myndigheter/departement. Praktiskt hjälpa företag som drabbats av gränshindersproblem. Samordning av metoder/arbetssätt som rör gränshindersfrågor Ta fram fakta/rapporter om gränsregionala frågor. Verka för ökad samordning av lagstiftningen i Norden. Universitet/forskning deltar i gränsöverskridande projekt.

8 … och nu… Vilka gränshinder upplever Ni i Er region? Vilka lösningar/aktiviteter vore verkningsfulla enligt Er? Hur kan Tillväxtverket bidra till gränshinderslösningar?


Ladda ner ppt "Gränshinder och gränshinderslösningar Presentation 110901."

Liknande presentationer


Google-annonser