Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppföljning eller utvärdering - är det frågan?. Det ena utesluter inte det andra! Ungt forskningsområde – det finns utrymme för både och. Olika perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppföljning eller utvärdering - är det frågan?. Det ena utesluter inte det andra! Ungt forskningsområde – det finns utrymme för både och. Olika perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Uppföljning eller utvärdering - är det frågan?

2 Det ena utesluter inte det andra! Ungt forskningsområde – det finns utrymme för både och. Olika perspektiv kompletterar varandra: - nationellt/lokalt - kvalitativt/kvantitativt - internt/externt - etc.

3 Vad kan samordningsförbunden göra? Bidra till att generera tillförlitliga data! Anpassa val av utvärderingsmetod till aktuell frågeställning. Anpassa val av utfallsmått efter mål och målgrupp. Använd den kunskap som finns i fråga om framgångsfaktorer och hinder i samverkansarbetet. Fokusera på faktorer som ni själva kan kontrollera och påverka. Samarbeta med andra förbund när det gäller mer kvalificerade utvärderingar. Tänk på att utvärderare behöver vara med i processen redan innan den påbörjas. Byt erfarenheter med varandra så att alla inte behöver uppfinna hjulet på nytt.

4 Vad kan nationella rådet göra? Skapa de förutsättningar som behövs för att förbunden ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Stå för den vertikala förankringen, så att de som samverkar också har rätt mandat för att göra det Bidra till utvecklingen av nödvändiga uppföljnings- och utvärderingsverktyg Aktivt arbeta för kunskapsutveckling och kunskapsspridning Skapa en nationell arena, som den här årliga konferensen, där förbunden och övriga aktörer kan mötas och utbyta erfarenheter

5 Vad kan politikerna göra? Undvika att genomföra reformer i hela landet samtidigt för att på så vis säkerställa att det finns möjlighet att kunna jämföra med något. Öka långsiktigheten i planer som rör samverkan. Avsätta tillräckliga resurser för effektutvärderingar Möjliggöra för forskare att utbyta erfarenheter och samarbeta över olika fakultetsgränser.

6 Vad kan ISF göra? Föra en kontinuerlig dialog med den referensgrupp som skapats genom NNS. Utgöra ett bollplank i fråga om utvärderingar. Bidra till att öka legitimiteten genom att granska och utvärdera (i den mån det finns data) samverkansområdet. Påverka beslutsfattare utifrån den kunskap som finns.

7 Tillsammans gör vi skillnad!


Ladda ner ppt "Uppföljning eller utvärdering - är det frågan?. Det ena utesluter inte det andra! Ungt forskningsområde – det finns utrymme för både och. Olika perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser