Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bygg.org 1 Presskonferens den 16 april 2004 klockan 13:00 Sveriges Byggindustriers kansli Norrlandsgatan 15 i Stockholm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bygg.org 1 Presskonferens den 16 april 2004 klockan 13:00 Sveriges Byggindustriers kansli Norrlandsgatan 15 i Stockholm."— Presentationens avskrift:

1 www.bygg.org 1 Presskonferens den 16 april 2004 klockan 13:00 Sveriges Byggindustriers kansli Norrlandsgatan 15 i Stockholm

2 www.bygg.org 2 Mindre konfrontation – mer samverkan en historisk möjlighet Bo Antoni, VD och Per Helgesson, förhandlingschef

3 www.bygg.org 3 Vi står inför strejk i byggsektorn om några dagar riktad mot Sveriges största infrastrukturprojekt Några hundra meter härifrån är alla de samlade som kan förhindra detta

4 www.bygg.org 4 BI vädjar till Wanja Lundby-Wedin: Hindra strejken mot tillväxtprojekten!

5 www.bygg.org 5 Kommer helgen att förknippas med tillväxt?

6 www.bygg.org 6 Spjutspetsar för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft HallandsåsenBotniabanan

7 www.bygg.org 7 ”En ny elektrikerkonflikt” Att inrätta fler särregler i byggsektorn i förhållande till övriga arbetsmarknaden Att bryta mönstret som innebär ökad decentralisering och större makt och inflytande åt medarbetarna i företagen Att bryta arbetsfreden En principfråga för hela näringslivet

8 www.bygg.org 8 Byggnads- och anläggningsavtalen Prolongering av allmänna villkor Löneökningar i nivå med Teknikföretagen/Metall En dags arbetstidsförkortning från 2006 Arbetsgrupper Partsgemensamma riktlinjer och utbildning i lönehandläggning Utbildning av skyddsombud Byggsektorns samtalsforum Framtida byggarbetsplatsen i fokus

9 www.bygg.org 9SEKO-förhandlingarna Tröga förhandlingar där varken BI eller SEKO vinner gehör för yrkanden SEKO kräver villkorslöst att punkt 2 i avtalet ska utgå 7 april lämnar BI förslag till överenskommelse Lönebestämmelser som Byggnads Arbetstidsförkortning som Byggnads Avtalsperiod som Byggnads Konsekvensanalys av att ändra eller ta bort punkt 2 7 april strandar SEKO förhandlingarna 13 april varslar SEKO om strejk mm från 23 april

10 www.bygg.org 10 SEKOs konfliktvarsel Strejk vid 8 stora byggarbetsplatser Strejk vid 21 asfaltverk Blockad mot dessa arbeten och arbets- platser Blockad mot övertid, mertid, nyanställning, in- och utlåning av personal samt inhyrning av personal

11 www.bygg.org 11 SEKOs konfliktvarsel - konsekvenser 6 företag är drabbas av strejk 300 medarbetare på 8 arbetsplatser i strejk 200 medarbetare vid 21 asfaltverk i strejk 1000 beläggningsarbetare blir utan arbete då leveransen av asfaltmassor uteblir På grund av strejker och blockader får flera hundra företag större eller mindre störningar

12 www.bygg.org 12 Väg & Banavtalet – punkt 2 2 LOKALA PARTER Lokala parter enligt detta avtal är arbetsgivare (företag) och lokal facklig organisation. Med lokal facklig organisation avses, om annat inte särskilt anges, i prioritetsordning följande: fackklubb, MB-grupp eller facklig förtroendeman i företaget – som utses av SEKO – eller, om sådan saknas, lokalavdelning inom SEKO. Protokollsanteckning Vid rättstvister är SEKOs lokalavdelning lokal arbetstagarpart. Anmärkning Definitionen av begreppet lokala parter enligt ovan i mellanvarande kollektivavtal skall ses som en praktisk beskrivning av hur lokalpartsbegreppet skall tillämpas.

13 www.bygg.org 13 Bas: Betong/murare (93 ip). Träarbetare (303 ip). Markanläggning (76 ip). % Fråga 9 ”Vem tycker du i första hand ska företräda dig i de lokala förhandlingarna på företaget?” OBS! Lågt bastal © Research International Sweden AB

14 www.bygg.org 14 Facklig – politisk samverkan En klyscha? Janne Rudén, ordförande SEKO Bosse Ringholm, finansminister


Ladda ner ppt "Www.bygg.org 1 Presskonferens den 16 april 2004 klockan 13:00 Sveriges Byggindustriers kansli Norrlandsgatan 15 i Stockholm."

Liknande presentationer


Google-annonser