Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut kardiologi Stina Johansson 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut kardiologi Stina Johansson 2013."— Presentationens avskrift:

1 Akut kardiologi Stina Johansson 2013

2 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu?
STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi

3 Bröstsmärta

4 Allvarligaste differentialdiagnoserna
Hjärtinfarkt Aortadissektion/aneurysm Lungemboli

5 Patient med bröstsmärta
Hur ser EKG ut? Har patienten ont nu? Vitalparametrar? Smärtanamnes? Riskfaktorer?

6

7 Inferior STEMI

8 Posterior transmural infarkt (att betrakta som ST-höjning)

9 Hur gör man med EKG där det ej går att bedöma ST-sträckan?
LBBB Kammarstimulerad pacemaker AV-block III med nodal ersättningsrytm Här får man gå på smärtanamnesen!

10 Behandling STEMI Snabbt till coronarangiografi för primär PCI!
Morfin, nitro, syrgas, ev betablockad ASA + annan trombocythämmare Heparin 5000 E i.v.

11 NSTEMI ST-sänkningar eller ingen EKG-förändring alls Smärtanamnes
Troponin I Behandling: Läkemedel som vid STEMI förutom Arixtra/Fragmin i stället för Heparin Om smärtfri, stabil patient behöver ej PCI göras akut

12 History (Anamnes bröstsmärta) ECG Age Risc Factors Troponin = HEART
Vad är HEART-score? Riskbedömningsverktyg för misstänkt AKS History (Anamnes bröstsmärta) ECG Age Risc Factors Troponin = HEART

13

14 Hjärtsvikt

15 Lungödem Dyspné, takypné, takykardi, pulmonella rassel/ronki, 3:ton, blekhet, cyanos, ödem Utred ev bakomliggande orsak (eko, rtg cor+pulm): Myocardskada? Akut MI/VSD? Takyarytmi? Hypertoni?

16 Behandling lungödem Hjärtläge Syrgas eller CPAP
Nitroglycerin – sublingualt eller infusion Furosemid Morfin Sätt KAD och följ timdiures Om ej förbättring – kontakta IVA för ev övertycksandning med respirator

17 Nydebuterad hjärtsvikt
- Utredningsfall, oftast inläggning även om allmäntillståndet skulle tillåta hemgång - Börja symtomatisk behandling med vätskedrivande mediciner - Ytterligare utredning/medicinering bestäms fån avdelningen

18 Arytmi

19 Smal QRS-takykardi Sinustakykardi – alltid sekundärt
Förmaksflimmer – oregelbunden rytm Förmaksfladder – fladdervågor, regelbunden rytm eller ej SVT- av olika ursprung, tex AVNRT

20

21

22

23 Frekvensreglering Betablockad: ej vid astma, försiktighet vid hypotoni samt akut inkompensation Digoxin: ej vid hypokalemi Verapamil: Kolla med bakjouren först! Vid SVT: I första hand vagusstimulering, därefter Adenosin i.v.

24 Förmaksflimmer / fladder
-Utred ev bakomliggande orsak: Anemi? Hypertyreos? Elektrolytrubbningar? Pågående infektion? - Behandla sedan bakomliggande orsak.

25 Förmaksflimmer/ fladder
Antikoagulation enl CHADS2-VASC - Kan startas från avdelning vid inläggning - Inte brådskande vid primärprofylax (dvs om patienten inte haft någon stroke).

26 Breddökad QRS-takykardi
VT eller t ex flimmer/fladder med skänkelblockering (aberation)? Vid ihållande VT – akut elkonvertering Vid recediverande/självterminerade VT är betablockad förstahandsbehandling, därefter Cordarone Utred bakomliggande orsaker där först och främst ischemisk hjärtsjukdom skall uteslutas

27

28 Bradykardi AV-block II och III SSS – sjuk sinusknuta Sekundärt
läkemedel: Betablockad, Digoxin Elektrolytrubbning

29

30 Har patienten symtom av bradykardin?
Trötthet Svimning Behandling: (beror på bakomliggande orsak) Atropin Isuprel Extern pacemaker Transvenös pacemaker (temporär)

31 Lycka till!


Ladda ner ppt "Akut kardiologi Stina Johansson 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser