Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MODIGT MEDARBETARSKAP

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MODIGT MEDARBETARSKAP"— Presentationens avskrift:

1 MODIGT MEDARBETARSKAP

2 Modigt ledarskap Grunduppdrag – att förflytta Eskilstuna
Grunduppdraget är att utveckla ledarskapet och skapa en förståelse för vad ledarskapet i Eskilstuna kommun innebär. Utveckling av ledarskapet Ledarskapet ska ses som ett eget yrke som behöver lyftas. Både kommunledningsgruppen och gruppen behöver bli synligare, få ett gemensamt förhållningssätt och ökad förståelse för vad ledarskap innebär. Madelene inleder med bakgrund och grunduppdrag Modigt ledar- och medarbetarskap är en unik satsning som ska hjälpa Eskilstuna kommunkoncern att bli Sveriges attraktivaste arbetsgivare och kommun.

3 Modigt ledarskap blir modigt medarbetarskap 2012-2014
Eskilstuna kommunkoncern ska stärka medarbetarskap, utveckla och uppmuntra kreativitet och kompetens för än mer moderna arbetssätt och ökad kvalitet i verksamheten och det enskilda mötet. Tillämpning, träning och reflektion Uppdraget att utforma och genomföra en utbildningssatsning för samtliga medarbetare i Eskilstuna kommunkoncern, samt bygga stödjande strukturer för tillämpning, träning, reflektion och uppföljning.

4 Effektmål Öka kvalitén i det enskilda mötet med brukare, kund och medborgare Högre värden i medarbetarenkäten, medarbetarindex när arbetsgivaren investerar i samtliga medarbetare Högre värden i NKI, Nöjd Kund index Tillvaratagande av resurser på de enskilda enheterna ökar

5 8500 medarbetare deltar

6

7

8

9

10

11

12

13 ”Fokusera på det som fungerar bra och göra mer av det
”Fokusera på det som fungerar bra och göra mer av det. Det vi uppmärksammar växer.” ”Sortera och förstå din och andras upplevelser” ”Tydlig kommunikation med aktivt lyssnande”

14 Kommunikationsmål Medarbetarna ska känna till och ha kunskap om Modigt medarbetarskaps syfte och verktyg för att kunna använda och införa förhållningssättet i sin vardag. Kommunikationen ska leda till att organisationen får rätt förutsättningar för att kunna använda och införa modigt medarbetarskap i sin vardag. Medarbetaren ska känna till och ha kunskap om modigt medarbetarskaps syfte och verktyg. Kommunikationen ska säkra projektets alla aktiviteter. Kommunikationen kan inte garantera att metoderna används av alla fullt ut i organisationen, men medarbetarna ska ha fått rätt förutsättningar för att kunna använda metoderna.

15 Förankring Utbildningsmaterial Arbetsplatsmaterial Filmer Internportal
Role Ups Handledning/coaching Röd tråd i allt material från ppt-bild, bildval till bordsskyltar vid utbildningarna Strategi: av medarbetare – till medarbetare från idé till praktiskt genomförande på arbetsplatserna, tex material, utbildare, foton. Allt kommunicerar i Modigt medarbetarskap; Internportalen Arbetsplatsträffar Chefsdialog/forum HR dagar Ledningsgrupper (Samverkan, förvaltning samt central) Förvaltningsfika (hos konsult och uppdrag)andra? Trycksaker PP presentationer till APT och utbildningsdag 350-gruppen, gruppen Film – visa introduktionsfilmen Utbildningsmaterial Role ups

16 Synliggör goda exempel
Intervjuer med medarbetare och chefer om goda möten @modiga_etuna Vi återkopplar och synliggör goda exempel på hur vi lever Modigt medarbetarskap genom arbetsplatsreportage, , handledning/coaching, våra medarbetaröverenskommelser. Externt: NKI-undersökningar – effekt kan ta tid innan vi ser synliga resultat. Orka hålla i, vara uthålliga.

17 Framgångsfaktorer Av medarbetare – från idé till produktion
Ledningens engagemang Tydlig projektorganisation Medarbetare har omsatt idé och teori till praktik med anpassning till praktisk tillämpning. Medarbetare har deltagit i samtliga delar, manus, film, logistik, material, admin osv….. Vår ledning är tydlig och engagerad – återkopplar i alla sammanhang till varför Mm. Tydlig projektorganisation med tid att jobba i projektform. Ett utvecklande projekt – även för oss som arbetar med Mm. Vi ser och lär oss nya tillämpningsområden för metoderna hela tiden. Ett förändrat förhållningssätt tar tid innan du ser och kan mäta konkreta resultat. Utmaningen ligger i att fånga upp och vattna där du ser att det börjar ske en positiv förändring. Det här är ingen quick fix metodik som vi klistrar på organisationen. Det är en ny företagskultur som vi tillsammans skapar och förankrar.


Ladda ner ppt "MODIGT MEDARBETARSKAP"

Liknande presentationer


Google-annonser