Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varifrån har du fått dina anlag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varifrån har du fått dina anlag?"— Presentationens avskrift:

1 Varifrån har du fått dina anlag?
1+1=3

2 Var finns arvsanlagen? Cellen Cellkärna Kromosom DNA-molekyl

3 Arvsanlag = Gen En gen består av ett antal kvävebaser som tillsammans bildar en kod eller ett recept på ett protein Det finns fyra kvävebaser T =tymin G = guanin C = cytosin A = adenin Kvävebaserna kan bara sitta ihop på ett bestämt sätt. T med A och G med C

4 Kromosomer 23par, 46st Varje kromosom består av en DNA-molekyl
En från mamma och en från pappa i varje kromosompar Ett par talar om vilket kön det blir X,X = flicka, X,y = pojke DNA: DeoxiriboNukleinSyra

5 Anlag överförs från generation till generation

6 De dominanta anlagen styr
Anlag kan vara dominanta = starka eller recessiva = vikande

7 Homozygot eller heterozygot
Heterozygot - ett kromosompar innehåller två olika anlag (hetero betyder olika) Homozygot - ett kromosompar innehåller två lika anlag (homo betyder lika)

8 Ögonfärg Brun ögonfärg dominerar över blå Två brunögda föräldrar kan
få blåögda barn om båda är heterozygota Ögonfärgen kan få olika färgnyanser om mer än ett anlagspar samverkar vid befruktningen

9 Kille eller tjej? Killar har en X- och en Y-kromosom Tjejer har två
X-kromosomer

10 Könsbundna arv Färgblindhet och blödarsjuka är exempel på
könsbundet arv. Framför allt är det män som drabbas.

11 Mutation En förändring av arvsanlagen
I könscellerna – förändringen kan gå i arv till kommande generationer I vanliga kroppsceller – förändringen är lokal, t ex olikfärgade ögon eller tumörer Anne-Lie Hellström ©

12 Mutationer – på gott och ont
Sjukdomar/syndrom kan uppkomma vid mutationer Nya arter kan utvecklas och överleva

13 Växt och djurförädling
Urval, korsningsförädling och insemination är traditionella metoder vid växt och djur förädling

14 Förädlingens resultat
Vi jämför nutid med början av 1900-talet: Hönsen lägger 3 ggr så många ägg Korna ger 3 ggr mer mjölk Grisarna innehåller mindre fett och växer snabbare Gödkycklingarnas livstid har halverats

15 Belgisk blå Ett resultat av målmedveten inseminations-
avel som pågått de senaste decennierna

16 Vad kan hända? Gamla växt och djur- sorter ersätts med nya
och mer lönsamma Arvsanlagen hos de gamla sorterna kan komma att utrotas Genbanken i Alnarp viktig för att bevara frön från hela Norden

17 Genteknik Modern förädling där man t ex kombinerar
DNA från olika arter, s k hybrid-DNA Genmodifierade organismer kallas också GMO Ett exempel är tomaterna som fick en gen av ishavs- torsken och blev mer frosttåliga

18 GMO Eventuella för- och nackdelar
En önskan om grödor som leder till minskad kemikalieanvändning Förbättra kvaliteten på grödorna så att de innehåller t ex mer vitaminer, proteiner, fett Minska världssvälten Urholkar den biologiska mångfalden, dvs. de sprids i naturen och tränger undan ursprungliga vilda arter Vissa forskare tror att de som äter GMO-mat riskerar att förändra sitt eget DNA

19 HUGO - The Human Genome Organisation
Ett internationellt projekt där framstående forskare kartlade människans DNA. 98,6% av schimpansens DNA överensstämmer med människans

20 Kloning ett sätt…. En cellkärna plockas från en vuxen individs
kroppscell blir så småningom en identisk kopia av den vuxne

21 Snart kommer första supermänniskan
Med tiden kan det att bli möjligt att föra in nya gener i ett befruktat ägg - alltså förändra och designa sitt eget barn

22 Det är coolt att vara smart!!
Kom ihåg Det är coolt att vara smart!!


Ladda ner ppt "Varifrån har du fått dina anlag?"

Liknande presentationer


Google-annonser