Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontaktsjuksköterskans roll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontaktsjuksköterskans roll"— Presentationens avskrift:

1 Kontaktsjuksköterskans roll
Linda Wilhelmsson Eksjö

2 Kontaktsjuksköterskans roll
En viktig kvalitetsfaktor (SOU 2009:11) Tydliga kontaktvägen in i vården Stödet kring kommunikationen kring sjukdomen Hjälpen med koordineringen Hjälpen med kontakterna (SKL:s delrapport Kontaktsjuksköterska i cancervården 2011)

3 MÅL Att alla cancerpatienter ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande på den cancervårdande kliniken. (SOU 2009:11) (SKL:s delrapport Kontaktsjuksköterska i cancervården 2011)

4 Kontaktsjuksköterskan
är tydligt namngiven för patienten har speciell tillgänglighet informerar om kommande steg förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion vägleder till psykosocialt stöd vid behov säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård bevakar aktivt ledtider (Sveriges Kommuner och Landsting 2012)

5 Kontaktsjuksköterskan
Har dessutom Ett tydligt skriftligt uppdrag Kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess Ansvar för att en individuell vårdplan upprättas (kan även upprättas av andra) Ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska Uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten (Sveriges Kommuner och Landsting 2012)

6 Sydöstra regionen Kartläggning och nätverksbyggande pågår via RCC
Samma behov av en kontaktsjuksköterska som alla andra cancerdiagnoser Samspelet med hälso- och sjukvårdsystemet (SKL:s delrapport Kontaktsjuksköterska i cancervården 2011) Omvårdnadsbehov som berör alla delar av vårdkedjan och kontaktsjuksköterskans roll ( Jönsson & Boderos 2011, Wilhelmsson & Klasa 2009, Andreassen S et al 2006, Vikund P. 2007)

7 Framtiden Fortsätta och vidareutveckla nätverksbyggandet mellan kontaktsjuksköterskor Använda SKL:s definition och anpassa den lokalt och regionalt Skapa trygghetsväven för alla våra patienter i regionen.


Ladda ner ppt "Kontaktsjuksköterskans roll"

Liknande presentationer


Google-annonser