Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västsverige (regionalt) Göteborg (lokalt)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västsverige (regionalt) Göteborg (lokalt)"— Presentationens avskrift:

1 Västsverige (regionalt) Göteborg (lokalt)
Nyttor och möjligheter med Västlänken - lokalt, regionalt, nationellt Sverige (nationellt) Ökad kapacitet – Göteborg C är fullt. Med Västlänken frigörs spår på centralstationen åt fjärrtågen (t.ex. till/från Stockholm, Malmö mm) då region- och pendeltåg flyttas till Västlänken. Fler godstransporter – Fler godstransporter blir möjliga. Framförallt då Västlänken frigör kapacitet i Gårdatunneln. Göteborg, en del i världen - Den ökade kapaciteten som skapas i järnvägsnätet även utanför centralstationen ger plats åt fler tåg till/från andra delar av Sverige och internationellt. Västsverige (regionalt) Knyter ihop Västsverige – När trafiken går genom Göteborg blir nya sträckor möjliga. T.ex. Trollhättan – Göteborg – Landvetter – Borås. Kunskapsregionen – Trollhättan-Göteborg-Borås, skapar starka relationer mellan Högskolan i Väst, Handelshögskolan i Göteborg och alla centrala fakulteter, och Högskolan i Borås. Framtiden – När Västlänken är klar 2026 beräknas Göteborgs arbetsmarknad ha ökat med 500 000 personer. Kapacitetsökningen som Västlänken medför är kritisk för att arbetspendlingen skall kunna utvecklas. Snöbollseffekten – Det är ont om utrymme på Göteborg C som hindrar andra satsningar i regionen. T.ex. Nya Alependeln överträffade resandeprognoserna men trafiken kan nu inte utökas där då det är fullt på Göteborg C. Snöbollseffekten 2 – För att få full nytta av de investeringar som görs eller planeras i stråken (Västra stambanan, Götalandsbanan m.m.) är Västlänken nödvändig. Kollektivtrafiken – Målet om 40% kollektivtrafikandel i K2020 anger Västlänken som en förutsättning för att nå målen. Rörelsefrihet – Fler invånare når fler arbetstillfällen och större frihet att välja var man vil bo i regionen. Arbetsmarknad – Goda kommunikationer har stor betydelse för näringslivets utveckling och därmed även skapandet av nya arbetstillfällen. Städerna utvecklas - Med bättre tillgänglighet i det regionala tågnätet, får fler platser i regionen bättre trafikering och tillgänglighet, vilket öppnar för fler bostäder och bättre samhällservice. Göteborg (lokalt) Stadsutveckling – Nya stationer i Göteborg blir en katalysator för att utveckla platser för boende, arbete, universitet, handel, rekreation m.m.. Nya stadsdelar – Bara runt centralstationen planeras för en ny stadsdel med 8 000 nya arbetsplatser och 1 500 bostäder. Den ökade rörligheten i området genom Västlänken är en av förutsättningarna för denna utveckling. Utan detta blir transporterna och stadsutvecklingen ohanterlig. En god affär – Nya stationer i stadsmiljöer är en stark drivkraft för att öka markvärden och nya investeringar i staden. God stadsmiljö - Tåg under mark istället för trafik på gatorna ger hälsosammare och trivsammare miljö. Fler rör sig runt stationerna - och människor i staden är en viktig del av den attraktiva staden. Nya portar till staden – Med det nya resecentrum i Gamlestan, som blir en av de största i Göteborg, och med större tillgänglighet till Mölndal får storgöteborg en nordlig och sydlig ingång till det sammanhängande stadsområdet. Det blir närmare – Fler människor får direktresor och fler platser att göra byten, än bara från centralstationen. Knyter samman kollektivtrafiken – Nya hubbar för kollektivtrafiken kan utvecklas.

2 Nyttor och möjligheter med Västlänken - lokalt, regionalt, nationellt
Göteborg (lokalt) Stadsutveckling – Nya stationer i Göteborg blir en katalysator för att utveckla platser för boende, arbete, universitet, handel, rekreation m.m.. Nya stadsdelar – Bara runt centralstationen planeras för en ny stadsdel med 8 000 nya arbetsplatser och 1 500 bostäder. Den ökade rörligheten i området genom Västlänken är en av förutsättningarna för denna utveckling. Utan detta blir transporterna och stadsutvecklingen ohanterlig. En god affär – Nya stationer i stadsmiljöer är en stark drivkraft för att öka markvärden och nya investeringar i staden. God stadsmiljö - Tåg under mark istället för trafik på gatorna ger hälsosammare och trivsammare miljö. Fler rör sig runt stationerna - och människor i staden är en viktig del av den attraktiva staden. Nya portar till staden – Med det nya resecentrum i Gamlestan, som blir en av de största i Göteborg, och med större tillgänglighet till Mölndal får storgöteborg en nordlig och sydlig ingång till det sammanhängande stadsområdet. Det blir närmare – Fler människor får direktresor och fler platser att göra byten, än bara från centralstationen. Knyter samman kollektivtrafiken – Nya hubbar för kollektivtrafiken kan utvecklas.

3 Nyttor och möjligheter med Västlänken - lokalt, regionalt, nationellt
Västsverige (regionalt) Knyter ihop Västsverige – När trafiken går genom Göteborg blir nya sträckor möjliga. T.ex. Trollhättan – Göteborg – Landvetter – Borås. Kunskapsregionen – Trollhättan-Göteborg-Borås, skapar starka relationer mellan Högskolan i Väst, Handelshögskolan i Göteborg och alla centrala fakulteter, och Högskolan i Borås. Framtiden – När Västlänken är klar 2026 beräknas Göteborgs arbetsmarknad ha ökat med 500 000 personer. Kapacitetsökningen som Västlänken medför är kritisk för att arbetspendlingen skall kunna utvecklas. Snöbollseffekten – Det är ont om utrymme på Göteborg C som hindrar andra satsningar i regionen. T.ex. Nya Alependeln överträffade resandeprognoserna men trafiken kan nu inte utökas där då det är fullt på Göteborg C. Snöbollseffekten 2 – För att få full nytta av de investeringar som görs eller planeras i stråken (Västra stambanan, Götalandsbanan m.m.) är Västlänken nödvändig. Kollektivtrafiken – Målet om 40% kollektivtrafikandel i K2020 anger Västlänken som en förutsättning för att nå målen. Rörelsefrihet – Fler invånare når fler arbetstillfällen och större frihet att välja var man vil bo i regionen. Arbetsmarknad – Goda kommunikationer har stor betydelse för näringslivets utveckling och därmed även skapandet av nya arbetstillfällen. Städerna utvecklas - Med bättre tillgänglighet i det regionala tågnätet, får fler platser i regionen bättre trafikering och tillgänglighet, vilket öppnar för fler bostäder och bättre samhällservice.

4 Nyttor och möjligheter med Västlänken - lokalt, regionalt, nationellt
Sverige (nationellt) Ökad kapacitet – Göteborg C är fullt. Med Västlänken frigörs spår på centralstationen åt fjärrtågen (t.ex. till/från Stockholm, Malmö mm) då region- och pendeltåg flyttas till Västlänken. Fler godstransporter – Fler godstransporter blir möjliga. Framförallt då Västlänken frigör kapacitet i Gårdatunneln. Göteborg, en del i världen - Den ökade kapaciteten som skapas i järnvägsnätet även utanför centralstationen ger plats åt fler tåg till/från andra delar av Sverige och internationellt.


Ladda ner ppt "Västsverige (regionalt) Göteborg (lokalt)"

Liknande presentationer


Google-annonser