Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - en pågående studie.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - en pågående studie."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - en pågående studie

2 Ögonstyrd dator En möjlighet till självständig aktivitet
För att lära sig att en bild/symbol kan stå för ett begrepp Kan förenkla för omgivningen att tyda barnets blickpekning Enda möjligheten – alternativt mindre energikrävande Viss kognitiv förståelse! – men att använda ögonstyrd dator med talsyntes kan också vara ett sätt att lära sig att man kan använda en bild/symbol för kommunikation – att symbolen står för ett begrepp Kan också hjälpa personer i omgivningen att förstå och tolka barnets blickpekning

3 Syfte belysa erfarenheter av hur anhöriga och personal resonerar kring vad som påverkar i vilken utsträckning en ögonstyrd dator kan vara till gagn för barnets samspel och delaktighet

4 Metod Enkäter skickades ut till anhöriga och professionella runt barn som haft kontakt med DART i samband med utprovning (n 38) Semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner – till 10 barn/ungdomar som använder ögonstyrd dator och 5 som av någon anledning inte fortsatt användningen Talking Mats – när det är möjligt Enkät – studenterna Vad presenterar jag Skickades till anhöriga och professionella till 30 barn. Varit i kontakt med DART under åren 2006 – 2013

5 Enkät med 31 frågor, både ja- och nej-frågor och frågor med flera svarsalternativ Sammanställd av studenterna Frågor kring utprovning och målsättning med datorn Nuvarande användning Kommentarer För den som inte längre använde – skippa resten av frågorna Jag skickade ut – studenterna hade inte namnen De fick kuverten oöppnade, och kodade om

6 Resultat av enkäten Anhöriga/professionella runt 20 barn svarade på enkäten 1 kunde inte besvara frågorna pga. sjukdom 1 fick inte dator förskriven efter utprovningen 1 hade lämnat tillbaka datorn Ytterligare en familj skickade tillbaka men ofyllt

7 Ålder 4 – 19 år (vid utprovningen) 8 pojkar/11 flickor (1 ?)
3 barn har mycket svåra motoriska funktionsnedsättningar 11 har stora kognitiva nedsättningar Kognitivt – det var inte möjligt att beskriva vad som skulle hända under t ex kalibreringsprocessen eller ge andra instruktioner kring vad som förväntades av barnet Så kalibreringen måste vara väl anpassad och lockande Enkla anpassningar med musik, videosnuttar etc som var motiverande för just det barnet. Inget rätt och fel men ändå inte för lite Orsak – verkan

8 Uppsatt mål vid utprovning/förskrivning; Kommunikation 20 (20) Lek 7
Skolarbete 6 Fritid 3 Till vad används datorerna; Kommunikation 15 (17) Lek 9 Skolarbete 8 Fritid 6

9 9 av barnen/ungdomarna använder sin dator varje dag
3 använder datorn 4-7 gånger per vecka 5 använder datorn 1-3 gånger per vecka

10 15 av barnens datorer har haft tekniska problem
Datorn har blivit ett viktigt redskap i vardagen för 14 av de 17 barnen 15 av barnens datorer har haft tekniska problem

11 3 av barnen behöver hjälp med att förbereda datorn före användning
14 av barnen behöver ha en vuxen i närheten hela tiden när de använder sin dator 3 av barnen behöver hjälp med att förbereda datorn före användning

12 Kommentarer Mer tid för träning
Lång tid mellan utprovning och leverans Mer tid för att tillverka anpassningar i programvaran Hårdvaran är tung och svår att transportera Kontinuerlig hjälp med träning Kontinuerlig utvärdering Nöjd!

13 Svårigheter att överföra resultat till andra grupper
Få enkäter Svårigheter att överföra resultat till andra grupper Bara hälften returnerade enkätsvaren Liten grupp redan innan Men ett positivt resultat, där 9 barn använder dagligen och för 14 av dem ansåg omgivningen att datorn var viktig i dagliga aktiviteter Indikationer för behov av mer träning och utbildning samt utvärdering - Systemen måste ju, som för alla talande hjälpmedel, uppdateras för att matcha barnets behov

14 Intervjuer Tendens; behov av träning/utbildning och utvärdering samt innehåll i anpassningar Pågår: Tid och utvärdering viktigt

15 Tack! Frågor och erfarenheter?


Ladda ner ppt "Erfarenheter av ögonstyrd dator som hjälpmedel för samspel och delaktighet för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning - en pågående studie."

Liknande presentationer


Google-annonser