Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kendoförbundet Årsmöte 2011-03-26. 2 Agenda Utfall 2010 Budget 2011 Verksamhetsutfall och verksamhetsplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kendoförbundet Årsmöte 2011-03-26. 2 Agenda Utfall 2010 Budget 2011 Verksamhetsutfall och verksamhetsplaner."— Presentationens avskrift:

1 1 Kendoförbundet Årsmöte 2011-03-26

2 2 Agenda Utfall 2010 Budget 2011 Verksamhetsutfall och verksamhetsplaner

3 3 Budget 2011 ArtArtbidragExtra anslag Iaido4200013000 Kendo8300033000 Kyudo1300010000 Jodo130005000 Naginata100000 Summa16100061000 Graderingar10000 Jämställdhetsverksamhet5000 SM-veckan 20125000 Planering inför SM-veckan 20123000 Instruktörskurs (inkl. planeringsarbete)15000 Summa38000

4 4 Verksamhetsplan 2010 - Utfall Centralt Representation –Representation av ordförande vid EKF GA (kendo, iaido, jodo) –Representation av kyudoansvarig vid EKF/IKYF (European Kyudo Federation) –Representation av naginataansvarig vid ENF/INF (Naginata) Dan-gradering –Stockholm Kendo Open (november), Sugo cup (februari) (Kendo) –SM (maj), Ellöslägret (juni) (Iaido/jodo) Utbildning dan-graderingsfunktionärer –Minst två tillfällen (Umeå i mars + södra Sverige i maj/juni) “Budo-SM 2010” i samband med förbundets 50-års jubileum, 22-23 maj Uppsala

5 5 Verksamhetsplan 2011 Centralt Representation – EKF General Assembly i Polen – ENF General Assembly (Paris, mars, november) – EKF (European Kyudo Federation) General Assembly Dangradering – Februari: Sugo Cup, Malmö (kendo) – Maj: SM (iaido) – Juli: Göteborg Open (iaido, jodo) – Oktober: Stockholm Kendo Open (kendo) Jämställdhetsarbete SM-veckan 5

6 6 Verksamhetsplan 2010 - Utfall Iaido Tävlingsverksamhet –Genomföra SM 2010 - OK –Verka för ett SM 2011 - OK –Fortsatt utveckling av RFs talang- och elitplan för landslag samt landslagstrupp - OK Breddverksamhet –Verka för att stärka en gemenskap - OK –Realisera nätverk mellan föreningar / utövare – Under arbete –Konkretisera föreningars samlade behov - OK –Främja lägerverksamheter - OK –Genomföra en extra dangradering – OK då gradering genomfördes under SM Domarverksamhet –Sprida erfarenheterna från domarutbildning hos EKF (April 2010) - OK –Fortsatt utveckling av domarverksamheten - OK Övrigt – Utveckla iaidoavdelningens hemsida – Under arbete 6

7 7 Verksamhetsplan 2011 Iaido Tävlingsverksamhet – Genomföra SM 2011 – Verka för ett SM 2012 – Verka för former vilka underlättar arbetet kring Talang och elitplan. Breddverksamhet – Verka för att stärka en gemenskap – Utveckla nätverk mellan föreningar / utövare – Konkretisera föreningars samlade behov – Främja lägerverksamheter Domarverksamhet – Verka för domarutveckling 7

8 8 Verksamhetsplan 2010 - Utfall Jodo Öka antalet utövare –Marknadsföra arten genom uppvisningar, stöd till klubbar som vill genomföra projekt för att få nya medlemmar. IG Landslag –Deltaga med minst fem stycken tävlande på EM i Belgien (september) OK –Minst tre stycken egna träningsläger IG (2) –Målsättning: Ta minst två medaljer OK –Talang- och elitplan OK –Delta på träningsläger utomlands OK Domarverksamhet –Deltaga med två stycken domare på EM OK –Syfte: att stödja tävlingen samt uppdatering SM –Arrangera SM i maj månad OK

9 9 Verksamhetsplan 2011 Jodo Öka antalet utövare Arrangera landslagsläger vid två tillfällen Delta med minst fem deltagare på EM Delta med domare på EM Arrangera SM Elitsatsning

10 10 Verksamhetsplan 2010 - Utfall Kendo Domarverksamhet. – Fortsatt bidrag till Domarläger i Bryssel. OK – Ordna 1 Domarläger under ht 2010. OK i samband med rikslägret HT 2010 Landslag – Fortsatt utvecklande av landslagtruppen. OK – Deltagande i internationella tävlingar samt EM i Ungern. OK Riksläger – 1 läger under året. Anledningen till att det inte blir fler beror på att vi kommer att besökas av Japanska tränare och då kommer läger att anordnas. Dessa får bli ett komplement till Riksläger. OK

11 11 Verksamhetsplan 2011 Kendo Domarverksamhet. – Fortsatt bidrag till Domarläger i Bryssel. Landslag – Fortsatt ekonomiskt stöd. – Upprätta tillsammans med landslagsledningen en Kravprofil samt Utvecklingstrappa för Landslaget. Detta för att Landslaget skall bli berättigad till elitstöd. Riksläger – Genomföra 1 läger under hösten som förbundet stöder ekonomiskt. – Uppmuntra och ge ekonomiskt stöd till att 1 läger för Juniorer genomförs under året. Övrigt – Översyn av SM-reglmentet. – Översyn av graderingsreglementet.

12 12 Verksamhetsplan 2010 - Utfall Kyudo Utbildning –Arrangera två Nationella seminarier och stödja deltagande - OK –Deltaga i IKYF:s seminarier i Japan - OK –Deltaga i EKF:s eventuella seminarier - OK (Gradering) –Seminarieutbyte med föreningar i Norge - OK –Instruktörsutbildning - NEJ Landslag - VM i Japan –Träningsläger - OK –Uttagningstävlingar - OK –Deltaga individuellt och i lag - OK Ingå i Budo-SM - OK Stödja kyudo utanför Stockholm - OK (Utrustning) Marknadsföring –Uppvisningar på offentliga platser - OK –Presentationer i skolor - NEJ

13 13 Verksamhetsplan 2011 Kyudo Utbildning –Arrangera två Nationella seminarier med sensei –Deltaga i EKF:s seminarium/gradering –Ha seminarieutbyte med Norge Landslag –Utveckla elitplan –Delta med minst ett lag på EM –Ha träningsläger SM –Undersöka förutsättningar för att genomföra SM –Uppföljning av SM 2010 –Utforma kompletterande regelverk för SM –Utbilda domare Domarverksamhet –Se över förutsättningarna för att genomföra en domarutbildning –Stödja utbildning av domare

14 14 Verksamhetsplan 2011 Kyudo (forts.) Kyudo-kommitté –Etablera en fungerande kommitté för utveckling av kyudo i Sverige Marknadsföring –Utveckla kyudo på Förbundets hemsida –Ha uppvisningar på offentliga platser –Ge stöd för marknadsföring av arten vid uppvisningar Etablera kyudo utanför Stockholm –Ge stöd till grupper som vill starta kyudoverksamhet

15 15 Verksamhetsplan 2010 - Utfall Naginata Öka antalet utövare –Marknadsföra arten genom uppvisningar – OK –Ge stöd till klubbar som vill genomföra projekt för att få nya medlemmar – Inga ansökningar –Ge stöd till mindre och nybildade klubbar – Inga ansökningar SM –Arrangera SM i maj – OK Utbildning –Arrangera minst ett seminarium med en inbjuden sensei – OK –Delta i något internationellt seminarium – OK Landslag –Delta i EM i Tyskland – OK –Arbeta framåtriktat inför VM 2011 i Japan – OK

16 16 Verksamhetsplan 2011 Naginata Öka antalet utövare –Marknadsföra arten genom uppvisningar –Ge stöd till klubbar som vill genomföra projekt för att få nya medlemmar –Ge stöd till mindre och nybildade klubbar SM –Arrangera SM i maj Utbildning –Arrangera minst ett nationellt seminarium –Delta i minst ett internationellt seminarium Landslag –Delta i VM i Japan


Ladda ner ppt "1 Kendoförbundet Årsmöte 2011-03-26. 2 Agenda Utfall 2010 Budget 2011 Verksamhetsutfall och verksamhetsplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser