Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenhetsutbyte Tillgodoräknande Studentcentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenhetsutbyte Tillgodoräknande Studentcentrum."— Presentationens avskrift:

1

2 Erfarenhetsutbyte Tillgodoräknande Studentcentrum

3 Dagens upplägg Bakgrund och utvärdering Ärendehanteringen Exempel Genomförda förändringar och nyheter Erfarenhetsutbyte Studentcentrum

4 Studentfallskrivelse 2010 Centralisering genomförs 1 december 2012 Utvärdering av Examensrådet 28 februari 2014 Revidering av handläggningsordningen Bakgrund

5 Studentcentrum Ärendehantering Studentcentrum Ansökan kommer in till Studentcentrum/Examina Ansökan skickas till berörd institution för bedömning Berörd institution skickar färdig bedömning till Studentcentrum/Examina Studentcentrum/Examina fattar beslut och meddelar student

6 Statistik (1 december 2012 – 16 juni 2014)  Totalt 2084 ansökningar inkommit (exklusive tillgodoräknande vid examenshandläggning) 2013 - 1402 ärenden 2014 - 627 ärenden  2019 avslutade ärenden (bifall/avslag/inget tg behövs/inkomplett)  65 är under handläggning Hos student för komplettering Hos institution för bedömning Hos Examina för beslut/avslut  Jämnare flöde av inkomna ansökningar hittills 2014 jämfört med 2013 Studentcentrum

7 forts. statistik Rapporteringar i Ladok, hel kurs och del av kurs:  År 2010 – 2 513  År 2011 – 2 444  År 2012 – 2 302  År 2013 – 2 289  T.o.m. 8 maj - 347 Studentcentrum

8 Hur går det till egentligen? Fem studenter söker om tillgodoräknande

9 Student Amanda Andersson Ansökan: Amanda vill tillgodoräkna en hel kurs (7,5 hp) till ett moment i en kurs (30 hp). Amanda får bifall från institutionen. Hinder: Amanda har inte påbörjat sina studier i kursen (30 hp). Inrapportering av det beviljade momentet är inte möjligt. Hantering: Amanda meddelas bifall och uppmanas i beslutet att kontakta Examina när hon har påbörjat kursen så att tillgodoräknande kan rapporteras in i Ladok.

10 Student Björn Bernhard Ansökan: Björn vill tillgodoräkna Juridisk översiktskurs 15 hp från Mittuniversitetet till huvudområdet juridik 15 hp vid UmU. Hinder: Inga. Hantering: Tillgodoräknande är inte nödvändigt. Kursen används som den är i en examen. Björn meddelas detta via beslut. Ärendet avslutas.

11 Student Cecilia Cornelis Ansökan: Cecilia har varit på utbyte och vill tillgodoräkna fyra kurser till valfria studier inom sitt program. Hinder: Inga. Hantering: Ansökan skickas till berörd institution för bedömning. Institutionens bedömning är att en av kursernas innehåll överlappar med en av kurserna i Cecilias program. Beslutet blir bifall för tre av kurserna och avslag (inom programmet) för en. Cecilia meddelas detta via beslut. För att utlandsstudier ska synas i Ladok ska de tillgodoräknas.

12 Student David Didriksson Ansökan: David vill tillgodoräkna en kurs i Statsvetenskap 15 hp (läst vid LNU) till kursen Statsvetenskapliga analysinriktningar, grund 15.0 hp då denna kurs, enligt examensbeskrivningen, krävs för examen. Hinder: Institutionen bedömer att kursen från LNU till stor del motsvarar kursen som ges vid UmU men att en väsentligt beståndsdel saknas. Om David ska få hela kursen tillgodoräknad ska han därför delta i ett seminarium (del av moment 2,5 hp) i kursen vid UmU. Hantering: -David meddelas detta via beslut -David slutför seminariet -Institutionen meddelar detta till Examina -Examina rapporterar in de tillgodoräknade högskolepoängen samt rapporterar in betyg för momentet, när övriga delar av momentet är slutförda. Institutionen rapporterar in kursens slutbetyg när samtliga moment är slutförda.

13 Student Erik Eriksson Ansökan: Erik vill tillgodoräkna yrkeserfarenhet som projektledare till kursen Projektledning 7,5 hp. Hinder: Inga. Hantering: Ansökan skickas till berörd institution för bedömning. Institutionen anser att Eriks yrkeserfarenhet motsvarar den praktiska delen av kursen men han måste genomföra den obligatoriska tentamen som är ett av momenten. Erik meddelas detta via beslut. Studentcentrum

14 Sammanfattning För att utlandsstudier ska visas i Ladok ska studierna tillgodoräknas. Även de som ska användas som valfria studier. Kurser från andra svenska lärosäten behöver inte tillgodoräknas förutom när: -Kursen ska motsvara specifik kurs (enligt examensbeskrivningen). -Kursen ska användas som annat huvudområde än vad den är klassad som vid ursprungslärosätet.

15 Sammanfattning forts… För ämnesfrågor -Aktuell utbildningsplan samt universitetets kursplanesök. -Berörd studievägledare vid institutionen. Valfria studier som önskas tillgodoräknas inom ett program skickas alltid till ansvarig institution för kontroll av överlapp. Studentcentrum

16 Webbformulär Ny ansökningsprocedur sedan mitten på mars 2014 http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknand en/http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknand en/ Sparar tid och gör så ärenden kan handläggas utan onödig fördröjning Sprid gärna detta till era studenter! Studentcentrum

17 Kunskapsdatabas Tidigare (enklare) beviljade beslut sparas i en databas i ärendehanteringssystemet Under uppbyggnad Effektiviserar arbetet för alla inblandade Kontaktpersonen får alltid beslutet för kännedom när det skickas till studenten Studentcentrum

18 Utvärdering och förändringar Majoriteten av de anställda ansåg att den nya hanteringen av tillgodoräknande fungerar bra. Utifrån förslag på förbättringsområden har vi bland annat förenklat yttrandemallen. Vi har även börjat skicka ut delbeslut vid ansökningar som rör flera kurser. Majoriteten av studenterna var nöjd med handläggningstiden, information kring tillvägagångssätt och hantering, samt nöjd med kontakt med handläggare på Examina. Vid komplettering av gamla kursplaner vid UmU uppmanas student att kontakta den institution där kursen gavs. Då skickas även (om möjligt) en kopia till berörd studieadministratör. Stöd till administrativ personal gällande rutiner vid tillgodoräknande – anställdawebben. Studentcentrum

19 Övrigt Delmoment – mer omfattande procedur med nuvarande ladok Betyg  ”TG” vid moment  Betyg vid delmoment  Inget anges vid hel kurs Beviljat tillgodoräknande av moment och ej kursregistrerad, inrapportering inte möjlig. Studentcentrum

20 forts. Övrigt Stöd till administrativ personal gällande rutiner vid tillgodoräknande - anställdawebben Kontaktlista finns Ny handläggare började 2 juni – Anna Sjöqvist Tips på läsning: EAR-HEI Manual för bedömning och erkännande av utländsk utbildning.  http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/20 10_conference/documents/EUA_Trends_2010.pdf http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/20 10_conference/documents/EUA_Trends_2010.pdf Studentcentrum

21 Frågor och erfarenhetsutbyte Studentcentrum

22 Ansökningsblanketterna Studentcentrum Ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier: http://www.student.umu.se/digitalAssets/122/122395_blan kett-fr-tillgodorknande_studier.pdf Ansökan om tillgodoräknande av yrkeserfarenhet: http://www.student.umu.se/digitalAssets/122/122396_blan kett-fr-tillgodorknande_yrkes.pdf

23 Tack för idag Studentcentrum Nadja Jernelius Nadja.jernelius@adm.umu.se 090-786 65 69 Madelene Bergström Madelene.bergstrom@adm.umu.se 090-786 97 67 Anna Sjöqvist Anna.sjoqvist@adm.umu.se 090-786 58 46

24 ”Nya” yttrandemallen Studentcentrum

25 Mer utförlig yttrandemall Studentcentrum

26 Ansökningsblanketten Studentcentrum

27 Exempel på beslut Studentcentrum

28 Exempel på delbeslut Studentcentrum

29 Tillgodoräknande på anställdawebben Studentcentrum https://aurora.umu.se/utbildning-och-forskning/stod-till- utbildning/fordjupning-utbildningsadministration/tillgodoraknande/

30 Webbansökan på studentwebben Studentcentrum http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/


Ladda ner ppt "Erfarenhetsutbyte Tillgodoräknande Studentcentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser