Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LONA – Lokal Naturvård Oktober 2014. Vem kan söka LONA-bidrag? Det är bara kommunerna som kan söka bidrag. Finansiering Bidrag kan ges till högst 50%

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LONA – Lokal Naturvård Oktober 2014. Vem kan söka LONA-bidrag? Det är bara kommunerna som kan söka bidrag. Finansiering Bidrag kan ges till högst 50%"— Presentationens avskrift:

1 LONA – Lokal Naturvård Oktober 2014

2 Vem kan söka LONA-bidrag? Det är bara kommunerna som kan söka bidrag. Finansiering Bidrag kan ges till högst 50% av kostnaderna. Vad kan vara bidragsberättigat? Inventeringar, framtagande av underlag/planer, vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter, åtgärder som främjar friluftslivet, restaurering av områden och olika informationsinsatser.

3 Hur mycket pengar rör det sig om? Förvaltning 5,3 Mkr Informationsinsatser 4,1 Mkr Kunskapsuppbyggnad/underlag 1 Mkr Restaurering 0,6 Mkr Totalt 11 Mkr 75 olika projekt Motsvarar drygt 20 Mkr naturvård!

4 Berg Totalt 260 000 kr fördelat på 6 projekt Bräcke Totalt 2,3 Mkr fördelat på 8 projekt Härjedalen Totalt 1,3 Mkr fördelat på 9 projekt Krokom Totalt 1,5 Mkr fördelat på 12 projekt Ragunda Totalt 240 000 kr fördelat på 3 projekt Strömsund Totalt 510 000 kr fördelat på 5 projekt Åre Totalt 2,5 Mkr fördelat på 18 projekt Östersund Totalt 2,3 Mkr fördelat på 12 projekt Kommunvis statistik

5 Förvaltning / Naturvårdsinsatser

6 Förvaltning / Friluftsliv

7 Information och utbildning

8 Kunskapsuppbyggnad

9 Projekt kan vara engångåtgärder Exempel på politikområden som kan passa för engångsåtgärder: skola/barn, integration, friluftsliv… Exempel på åtgärder: utflykter, publika arrangemang av olika slag, invigningar, annonser, guidningar, föredrag, filmproduktion, trycksaker, fortbildning…

10 Projekt som beviljades bidrag 2014 Enafors-Högåsen (Åre) En led mellan Enafors station och Högåsens topp behöver förbättras (spångas). Leden utsätts för mycket slitage eftersom det är många som går upp till en dubbelbeckasinspelplats och för att titta på orkidéer. Arbetet görs av Enafors byalag. Bidrag 50 000 kr. Naturlig integration (Åre) Kommunen ska organisera och anordna två informationsdagar för att ge ökad kunskap om naturen och naturnära aktiviteter för invandrare (bl a allemansrätt och fiske). Bidrag 30 000 kr. Tossön 2014 (Åre) Kommunen vill fortsätta att förbättra tillgängligheten och förvaltningen av Tossön. Kommunen vill rusta upp 2 km led och ta fram en plan för förvaltningen av området. Bidrag 120 000 kr. Handöl (Åre) Tillsammans med Handöls byalag rusta upp stig nära hängbron över Handölan. Bidrag 85 000 kr. Fröå gruva 2014 (Åre) Föreningen Fröå Gruva och kommunen vill göra en ny vandringsled mellan Fröå Gruva och Björnen, även förbättra en befintlig vandringdled. Det är föreningen som ska utföra åtgärden. Bidrag 70 000 kr. Aspås Naturskog (Krokom) Kommunen ska, tillsammans med Aspås IF, köpa in 3,5 ha skog i friluftslivssyfte (skogen är avverkningsanmäld). Bidrag 52 000 kr. Tillgängliga fiskevatten (Krokom) Kommunen samordnar ett antal FiskeVårdsOmråden som vill göra förbättringar vid olika fiskevatten. Det gäller röjning och upprustning vid befintliga fiskeplatser. Bidrag 185 000 kr.

11 Stigar och stränder vid Storsjön (Östersund) Kommunen vill fortsätta sitt arbete med att tillgängliggöra olika strandavsnitt på Frösön, genom skyltning och hänvisning för att förbättra allmänhetens tillträde till stränderna. Bidrag 38 428 kr. Grötomslägden (Östersund) Kommunen vill tillsammans med kyrkan och Skogsstyrelsen röja i betesmarken kring Sommarhagen. Man vill även förbättra flera stigar i området. Bidrag 60 000 kr. Drottning Blankas Bro (Bräcke) Kommunen ska tillsammans med Skogsstyrelsen och Byalagen i Fjällsta och Tavnäs restaurera en gammal gångbro. Bron är en viktig passage för det rörliga friluftslivet. Bidrag: 32 000 kr. Dövikssjön (Bräcke) Föreningen Döviksgården och kommunen ska röja vass och sly, bygga bryggor och ett vindskydd vid Dövikssjön. Bidrag: 60 000 kr. Vemdalen Naturstig (Härjedalen) En tätortsnära naturstig ska rustas upp (nya sittbänkar och eldstäder) och röjas. Projektet sker i samarbete mellan kommun, Destinationsbolaget och Hembygdsföreningen. Bidrag: 20 000 kr. Naturstig 2014 (Strömsund) En tätortsnära stig som ska rustas upp av kommun och Naturskyddsförening. Bidrag: 25 000 kr. Projekt som beviljades bidrag 2014 = 6 kommuner, 13 projekt, 827 000 kronor

12 Ansök senast 1 december Beslut om beviljade bidrag meddelas senast 1 mars nästa år. Databasen: lona.naturvardsverket.se


Ladda ner ppt "LONA – Lokal Naturvård Oktober 2014. Vem kan söka LONA-bidrag? Det är bara kommunerna som kan söka bidrag. Finansiering Bidrag kan ges till högst 50%"

Liknande presentationer


Google-annonser