Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet Regeringens arbete för att nå miljökvalitetsmålen Anders Flanking Statssekreterare, Miljödepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet Regeringens arbete för att nå miljökvalitetsmålen Anders Flanking Statssekreterare, Miljödepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet Regeringens arbete för att nå miljökvalitetsmålen Anders Flanking Statssekreterare, Miljödepartementet

2 Miljödepartementet Miljömålssystemet är en svensk stolthet! Bred majoritet i riksdagen. Långsiktig gemensam målbild för miljöarbetet. Stort intresse från vår omvärld! Sveriges största samverkansprojekt? Illustrationer: Tobias Flygar

3 Miljödepartementet Strukturerat och effektivt miljöarbete Systematisk miljöarbete grunden Alla aktörer behöver bidra! Uppföljning och utvärdering centralt Det fortsatta arbetet

4 Miljödepartementet Generationsmålets strecksatser - Säkerställer att tvärsektoriella frågor integreras Ekosystemen har återhämtat sig och ekosystemtjänster Biologisk mångfald och natur- och kulturmiljön Hälsa Resurseffektiva kretslopp fria från farliga ämnen Hushållning med naturresurser Förnybar energi och effektiv energianvändningen Konsumtionsmönstren


Ladda ner ppt "Miljödepartementet Regeringens arbete för att nå miljökvalitetsmålen Anders Flanking Statssekreterare, Miljödepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser