Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SDF-bidrag - Nya bidragskriterier från och med 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SDF-bidrag - Nya bidragskriterier från och med 2015."— Presentationens avskrift:

1 SDF-bidrag - Nya bidragskriterier från och med 2015

2 Motiv -SDF:ens geografiska indelning har förändrats över tid (Totalt 120 SDF i regionen som omsätter 106 milj) -Regionalt perspektiv VSIF/VIF söker former för ökad samordning -Samordnad handläggning -Förenkla administrationen -Nytt idrottspolitiskt program

3 Processen -Samtal har pågått under en längre tid, ”något borde göras” -Frågan har lyfts och diskuterats på SDF- konferenser / ordförandekonferenser -Till handling, fryst ”SDF-bidrag” 2013 och 2014 -Arbetsgrupp ges uppdraget att arbeta med frågan -Fom 2015 nya bidragskriterier -Första utbetalning maj 2015

4 Ingångsvärden År 2015 (Prell) Bidrag Vgr Kulturnämnd 17 312 000 Avgår till SISU Idrottsutb 2 600 000 Återstår 14 712 000 att fördela till 120 SDF och 2 DF (SDF 11 034 000 och DF 3 678 000)

5 Fördelningskriterier -Grundbidrag – 1,1 miljoner -Antal föreningar – 2,5 miljoner -Antal utbildningstimmar SISU – 2,0 miljoner -Antal deltagartillfällen LOK – 3,4 miljoner -Omsättning – 2 miljoner (Alla uppgifter finns i befintliga system utom omsättning som framgår av årsbokslut)

6 Övergångsregel 80% av föregående års bidrag 20% enligt nya fördelningskriterierna

7 Villkor Handlingar som kommer att krävas: 1.Verksamhetsberättelse 2.Årsbokslut 3.Revisionsberättelse

8 SDF-stöd /service Personellt stöd – konsulent och administration En samordnad organisation för stöd och service – ”en väg in” Ekonomiskt utvecklingsstöd (ca 400 000) Rådgivning – konsultativt stöd

9 Fortsatta processen Inbjudan till remissomgång: Utskick under slutet av augusti Remissvar senast den 10 oktober 2014 Styrelsebeslut oktober/november


Ladda ner ppt "SDF-bidrag - Nya bidragskriterier från och med 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser