Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sodertalje.se SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sodertalje.se SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE."— Presentationens avskrift:

1 www.sodertalje.se SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE

2 www.sodertalje.se Södertälje: Två jättar, tusentals småföretag och mångfald AstraZeneca: Ett av världens största läkemedelsföretag Scania: En världsledande lastbilstillverkare Totalt har Södertälje fler än 6 000 företag varav flera är mindre företag Södertälje är 1 % av Sveriges befolkning men står för mer än 20 % av de svenska företagens export. SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE

3 www.sodertalje.se Södertälje: Centrum för kristna från Mellanöstern SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE Södertälje har en lång tradition av invandring. Statistiskt sett har 39 % av Södertäljes befolkning utländsk bakgrund. I hela Sverige är genomsnittet 16,7 % Assyrier/syrianska befolkningen i Södertälje från Turkiet, Syrien och Libanon uppgår idag till ca 16 000 personer. Flyktingar från Irak i Södertälje ca 7 000. Asylsökande 1300 (2008). 2007 tog Södertälje emot fler asylsökande från Irak än USA och Kanada tillsammans: - Södertälje 1 268 - Nordamerika1 027

4 www.sodertalje.se Asyl- och flyktingmottagandet i Sverige SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE Statens ansvar: Staten, genom migrationsverket, har huvudansvaret för mottagandet av asylsökande; från ansökan om asyl till dess att personen har beviljats uppehållstillstånd Personer som väntar på beslut får fritt välja vilken kommun de vill bosätta sig i: som inneboende hos släkt och vänner eller i någon av migrationsverkets hyrda lägenheter. Det finns ingen begränsning om hur många asylsökande en kommun kan ta emot Migrationsverket ska arbeta med organiserad sysselsättning under väntetiden - det kan till exempel vara svenskundervisning och praktik

5 www.sodertalje.se Asyl- och flyktingmottagandet i Sverige SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE Kommunens ansvar: När en asylsökande har fått uppehållstillstånd övergår sysselsättningen och organiseringen till kommunen I och med bosättningen kan flyktingen folkbokföra sig och har därefter samma rättigheter och skyldigheter som alla kommuninvånare Kommunen ska enligt lagen upprätta en introduktionsplan för varje nyanländ invandrare. För sitt arbete får kommunen en statlig ersättning för varje mottagen person. Den statliga ersättningen räcker i ca 2 år. Introduktionen har ett syfte, nämligen att ge människor de redskap som behövs för att snabbt komma ut i arbete

6 www.sodertalje.se Utmaningar med asyl- och flyktigmottagandet SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE Den största utmaningen med asyl -och flyktingmottagandet är den mycket stora koncentrationen i några få städer och bostadsområden Kommunerna, som bär ansvar för mottagandet, får ingen möjlighet att planera eller förbereda med bostäder eller undervisning I Kommun Mottagna flyktingar 2007 Befolkning Andel flyktingar i % av folkmängd 2007 Stockholm 2 239792 5930.29 % Södertälje1 187 83 0121.5 % Danderyd21 30 7620,07 % Botkyrka318 78 5210,41 % Malmö1 046280 8010,38 % Göteborg1 210493 4980,25 %

7 www.sodertalje.se Utmaningar med asyl- och flyktingmottagandet SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE Konsekvenser av koncentrationen av asylsökande och flyktingar: - I Södertälje har vi ca 2000 hemlösa flyktingar, enligt socialstyrelsens definition på ”hemlösa”. Ca 81% av alla asylsökande flyttar runt hos släkt och vänner för att de inte kan få en egen bostad - 2009 behöver 1 117 flyktingar ett arbete eftersom de avslutar Södertälje kommuns introduktionsprogram. Om de inte får ett arbete hamnar de på försörjningsstöd - I vissa områden i Södertälje behövs inte svenska språket. Det räcker med bara arabiska

8 www.sodertalje.se Utmaningar – flyktingbarn och ungdomar SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE Konsekvenser för asyl och flyktingbarnen: - Den extrema boendesegregationen innebär stora påfrestningar för barnen som oftast inte har en trygg och säker bostad - Den stora koncentrationen till ett fåtal bostadsområden leder också till en stor koncentration av asylsökande och flyktingar till vissa skolor - Det stora utmaningen är att ständigt söka nya lärare och att ständigt skapa nya skolklasser.Lärarna i skolan får ofta agera skolkuratorer och psykologer

9 www.sodertalje.se Att ta vara på kompetens och erfarenhet SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE -40 % av alla flyktingar som sökt sig till Södertälje är välutbildade och har examen som ingenjörer, läkare, apotekare, lärare, kirurger, veterinärer, sjuksköterskor mm. Flyktingarnas erfarenheter och kompetens är en resurs till arbetsmarknaden -Ytterligare 25 % har en yrkesutbildning som målare, snickare, byggarbetare, bilmekaniker mm - Trots det tar det idag i Sverige i genomsnitt 7 år för män och 10 år för kvinnor att bli självförsörjande och få ett arbete. Idag får arbetsförmedlingen i Södertälje endast ut 6 % av alla inskrivna flyktingar i arbete I Södertälje vill vi ta vara på dessa människors kompetens och resurser!

10 www.sodertalje.se Södertäljes strategi SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE 1.Arbetslinjen 2.Att sprida flyttingmottagandet så att vi får ett solidariskt flyktingmottagande i Sverige, men även i Europa och världen. 3.Se flyktingar som en resurs, inte som belastning – de vuxna behöver inte utbilda sig. Utan tar istället med erfarenheter till det nya landet Hur arbetar Södertälje Kommun -Södertälje kommun har ändrat sitt flyktingmottagande. Numera består introduktionen av en 40 timmars arbetsvecka. Övergripande syftet är flyktingarna ska bli självförsörjande efter avslutad introduktionsutbildning.

11 www.sodertalje.se Det räcker inte, vi måste göra mer! SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE Södertälje kommun kan inte acceptera att det idag i Sverige i tar genomsnitt 7 år för män och 10 år för kvinnor att bli självförsörjande Detta får oacceptabla konsekvenser för min kommun; stor risk för utanförskap och massarbetslöshet i vissa bostadsområden/förorter Södertälje + Manpower= Egen arbetsförmedling -Idag få arbetsförmedlingen i Södertälje endast ut 6 % av alla inskrivna flyktingar i arbete. -Vår målsättning i vårt gemensamma bolag är att 600 personer ska ta del av tjänsterna och att 300 ska få ett arbete. -Södertälje tar ansvar för statens angelägenheter att få flyktingar i arbete.

12 www.sodertalje.se Ett avslutande Tack SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE anders.lago@sodertalje.se


Ladda ner ppt "Www.sodertalje.se SÖDERTÄLJE I VÄRLDEN – VÄRLDEN I SÖDERTÄLJE."

Liknande presentationer


Google-annonser