Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Advisory Ekonomifunktionen 2020

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Advisory Ekonomifunktionen 2020"— Presentationens avskrift:

1 Advisory Ekonomifunktionen 2020 Framtidens trender inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

2 Vad händer efter den nya ekonomin 2.0?
Frihandelsavtal och billiga transporter har drivit på världshandeln. En viktig drivkraft bakom den höga tillväxten under de senaste åren har varit ökad världshandel. För Sveriges del har t.ex. både export och import ökat kraftigt som andel av BNP. Vi handlar helt enkelt mer! För Sverige har detta dessutom varit positivt eftersom exporten ökat mer än importen.

3 Vad händer efter den nya ekonomin 2.0?
Högre oljepriser gör transporter dyrare! Ökad miljöhänsyn har också satt fokus på oljeanvändning. Världshandeln har drivits på av billiga transporter men under 2000-talet har oljepriset ca 5 dubblats. Bara under det senaste året har priset fördubblats. Även miljöhänsyn motverkar ytterligare ökade transporter. Dyrare olja drar också pengar från annan konsumtion. Hur kommer detta påverka er verksamhet och Sverige som helhet.

4 Vad händer efter den nya ekonomin 2.0?
Det är nya tider i ekonomin! Sverige har haft en bra konjunktur i ca fem år mycket pådrivet av en hög produktivitetstillväxt. Man kan prata om ”Den nya ekonomin 2.0” som varit starkare än 1.0 versionen. Sedan något år tillbaka har ökningstakten i produktiviteten minskat och nu syns det även i övriga konjunktur mätningar så som inköpschefsindex och BNP-statistik. Hur påverkar detta er verksamhet? Hur påverkar det er verksamhet?

5 Vad händer efter den nya ekonomin 2.0?
Så här påverkar det andra? Hos flera andra har det redan märkts i form av lägre efterfrågan vilket lett till att de sett över sin kostym och börjat säga upp folk. Detta i sin tur har en tendens att driva konjunkturen ytterligare neråt.

6 Andra drivkrafter Globalisering Ökad reglering och övervakning
Corporate and Social Responsibility Kraften i teknikutvecklingen Hos flera andra har det redan märkts i form av lägre efterfrågan vilket lett till att de sett över sin kostym och börjat säga upp folk. Detta i sin tur har en tendens att driva konjunkturen ytterligare neråt.

7 Vilka blir effekterna på ekonomi- och verksamhetsstyrning?

8 Ekonomifunktionens roller
Insight Ge vägledning, kunskap och information till organisationens ledning Efficiency Trust Driva den interna effektiviteten inom funktionen och stödja effektiviseringsarbetet i organisationen Övervaka och kontrollera finansiella risker i verksamheten

9 Balansen mellan ekonomifunktionens roller
Utmaningar Effektivisera avdelningen Behåll en låg risknivå Öka värdeskapandet Controls Controls Performance Controls Controls Performance Operations Performance Performance Operations Operations Operations 1980-talet Stor & sluten 1990-talet Mindre & snabbare 2000-talet Kontrollerande & taktisk 2020-talet Värdeskapande

10 Hur hantera utmaningarna? Processer
Utvärdera processerna Strategisk Specialisttjänster Analytiska tjänster Skatteplanering Regelverk Policys Styrmodeller Projekt Analys & Beslutsstöd Projektuppföljning Lönsamhetsstyrning Handlingsplaner Rapportering till ledningen Smör & bröd tjänster Uppföljningstjänster Leverantörsreskontra Kundreskontra Löner/reseräkningar Anläggningsregister Konsolidering Legal rapportering Budgetering Prognostisering Kontroll månadsbokslut Projektredovisning Redovisningshändelser Operativ Fristående Integrerad

11 Hur hantera utmaningarna? Processer
Fokusera på de värdeskapande processerna! Strategisk Specialisttjänster Analytiska tjänster Konsultteam Projekt Centralisera Bättre analysverktyg Smör & bröd tjänster Uppföljningstjänster Automatisering Outsourcing Decentralisera Bättre Informationsverktyg Operativ Fristående Integrerad

12 Hur hantera utmaningarna? Teknologi
Utnyttja tekniken för att sprida information och till att dela kunskap! Man kan använda modern teknik för att dela och sprida information och kunskap och därmed bygga värde i en organisation eftersom det största värdet i dagens organisationer inte utgörs av maskiner eller lager utan av kunskapen de anställda har. Internet har givit oss nya tekniker som påverkar konsumenter men kan även användas för att effektivisera verksamheter. Blondinbella bloggar om vad hon gör och vilka saker hon köper. Hon har så stor genomslagskraft att hon tjänar miljoner på annonser på sin hemsida. Wikipedia är ett gratis uppslagsverk på internet där vem som helst kan lägga upp en artikel om vad som helst. Undersökningar har visat att den igenomsnitt har färre fel än de stora kommersiella uppslagsverken. Forum är bland de mest populära funktionerna på Internet. Här diskuterar personer det mesta mellan himmel och jord och det används mer och mer som support av t.ex. affärssystemsleverantörer.

13 Hur hantera utmaningarna? Teknologi
Säkerställ informationsflödet genom hela värdekedjan Tillhandahåll rätt information till rätt roll i rätt tid! Även informationen som finns tillgänglig i befintliga lösningar kan utnyttjas bättre genom användning av modernare teknik. T.ex. kan modern integrationsteknik användas för att snabba upp flödet av information genom hela värdekedjan! Och informationsspridningen internt kan förbättras och effektiviseras.

14 Hur hantera utmaningarna? Teknologi
Förutsättningar Standardisering (”One company approach”) Gemensamma informationsmodeller & strukturer IT-kompetens Även informationen som finns tillgänglig i befintliga lösningar kan utnyttjas bättre genom användning av modernare teknik. T.ex. kan modern integrationsteknik användas för att snabba upp flödet av information genom hela värdekedjan! Och informationsspridningen internt kan förbättras och effektiviseras.

15 Hur hantera utmaningarna? Medarbetare
Ett exempel på kraften i teknikutvecklingen är tillväxten i antalet internetanvändare som fortsätter att vara kraftfull. Detta ger t.ex. ökade möjligheter till att jobba där det passar, driva affärer 24 timmar om dygnet och effektivisera processer. Being the Best, 2006, EIU

16 Hur hantera utmaningarna? Medarbetare
Det är inte den vanliga redovisningsekonomen utan snarare en bred MBA utbildad person med affärskompetens som efterfrågas och krävs. Being the Best, 2006, EIU

17 Hur hantera utmaningarna? Medarbetare
Viktiga faktorer för att behålla personalen Saker som inte hjälper: * Kunna påverka om du arbetar självständigt eller i grupp * Arbeta i företag med god anställningstrygghet * Arbeta i ett välrenommerat företag * Veta hur arbetet är kopplat till andra verksamheter i företaget * Arbeta i ett företag där cheferna är synliga och delaktiga i organisationen * Ha möjlighet till andra förmåner (än lön) C-Uppsats, LIU

18 Hur kommer ekonomiavdelningen se ut 2020?
Utnyttja teknik för att driva effektivitet! Standardisera data! Noggrann hantering av externa relationer! Utveckla kompetensen hos personalen! Utnyttja teknik för att effektivisera: - Automatisera transaktionshantering och kontrollarbetet hårdare för att frigöra resurser till performance inriktat arbete. Utnyttja shared service centers och centres of excellence för att centralisera och effektivisera transaktions och kontrollarbetet. Utnyttja IT för att förbättra spridning och tillgänglighet till information i verksamheten. Standardisera: Mycket information intern lika väl som externt. För att kunna förstå, analysera och leda verksamheten behöver ledningen tydlig information. Detta görs inte via klipp och klistra i en mängd olika Excel-ark eller genom att sitta och översätta kontotabeller eller kodtabeller mellan olika system. För att bli effektiv krävs att datan är standardiserad så alla vet att försäljning är försäljning och inte order t.ex. Kräver standardisering vilket underlättar spridning av information och effektiv transaktionshantering. Kan genomföras genom att implementera ett gemensamt ERP-system. Hantera externa relationer: Såväl investerare som övervakningsmyndigheter blir mer och mer vaksamma och kräver mer och mer information. Dessa aktörer kräver också data standardiserad efter sina format och önskemål vilket ställer krav på flexibla rapporteringsstöd. Förtroendet från aktörerna är mycket viktigt! Förtroendet skadas mycket av ständigt felaktiga prognoser och ännu mer av data som inte levereras i tid. (vinstvarningar är aldrig välkomna men om de kommer tätt efter en analytikerkonferens där framtiden beskrevs som ljus är det extra allvarligt ex. Ericsson). Kompetens: Ekonomi är en integrerad del av alla affärsbeslut vilket innebär att även ekonomiavdelningen måste kunna fungera som en partner till affärsverksamheten. Detta gör att ekonomi blir inblandad i skapandet av beslutsunderlag och formandet av beslut snarare än att granska effekterna av besluten. Det värdeskapandet arbetet att analysera intern och extern data och ge underlag till ledningens beslut lyfts fram och blir viktigare på bekostnad av granskningsarbetet som automatiseras. Detta kräver mer affärsmänniskor och mindre redovisningsmänniskor.

19 Hur går ni vidare? Driv standardiseringsarbetet inom data och system.
Centralisera och automatisera administrativa processer. Inför analys- och planeringssystem baserat på globala KPI. Bygg förtroende som affärspartner hos verksamheten. Skapa en miljö som ger möjlighet till utveckling för personalen. Skapa en tydlig vision och strategi för ekonomifunktionen. Utnyttja teknik för att effektivisera: - Automatisera transaktionshantering och kontrollarbetet hårdare för att frigöra resurser till performance inriktat arbete. Utnyttja shared service centers och centres of excellence för att centralisera och effektivisera transaktions och kontrollarbetet. Utnyttja IT för att förbättra spridning och tillgänglighet till information i verksamheten. Standardisera: Mycket information intern lika väl som externt. För att kunna förstå, analysera och leda verksamheten behöver ledningen tydlig information. Detta görs inte via klipp och klistra i en mängd olika Excel-ark eller genom att sitta och översätta kontotabeller eller kodtabeller mellan olika system. För att bli effektiv krävs att datan är standardiserad så alla vet att försäljning är försäljning och inte order t.ex. Kräver standardisering vilket underlättar spridning av information och effektiv transaktionshantering. Kan genomföras genom att implementera ett gemensamt ERP-system. Hantera externa relationer: Såväl investerare som övervakningsmyndigheter blir mer och mer vaksamma och kräver mer och mer information. Dessa aktörer kräver också data standardiserad efter sina format och önskemål vilket ställer krav på flexibla rapporteringsstöd. Förtroendet från aktörerna är mycket viktigt! Förtroendet skadas mycket av ständigt felaktiga prognoser och ännu mer av data som inte levereras i tid. (vinstvarningar är aldrig välkomna men om de kommer tätt efter en analytikerkonferens där framtiden beskrevs som ljus är det extra allvarligt ex. Ericsson). Kompetens: Ekonomi är en integrerad del av alla affärsbeslut vilket innebär att även ekonomiavdelningen måste kunna fungera som en partner till affärsverksamheten. Detta gör att ekonomi blir inblandad i skapandet av beslutsunderlag och formandet av beslut snarare än att granska effekterna av besluten. Det värdeskapandet arbetet att analysera intern och extern data och ge underlag till ledningens beslut lyfts fram och blir viktigare på bekostnad av granskningsarbetet som automatiseras. Detta kräver mer affärsmänniskor och mindre redovisningsmänniskor.

20 Kontaktuppgifter Henrik Frimodig KPMG AB 08-723 61 78 / 070-588 61 78
The information contained here in is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. © 2004 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.


Ladda ner ppt "Advisory Ekonomifunktionen 2020"

Liknande presentationer


Google-annonser