Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets folkhälsouppdrag Brett hälsoperspektiv utifrån de nationella målområdena ska anläggas på alla politiska beslut. Kunskapssammanträde 2010-04-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets folkhälsouppdrag Brett hälsoperspektiv utifrån de nationella målområdena ska anläggas på alla politiska beslut. Kunskapssammanträde 2010-04-20."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets folkhälsouppdrag Brett hälsoperspektiv utifrån de nationella målområdena ska anläggas på alla politiska beslut. Kunskapssammanträde 2010-04-20 an/le

2 Landstingets folkhälsouppdrag Behovsstyrning utifrån ett befolkningsperspektiv. Integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Samverkan. Kunskapssammanträde 2010-04-20 an/le

3 Folkhälsopolitisk process Hälsosamverkansberedningen. Folkhälsopolitiska nätverket. Läns-SLAKO - Östsam Kunskapssammanträde 2010-04-20 an/le

4 Hälsoperspektivet i vid mening Internt: Patient, befolkning, medarbetare. Externt: Befolkning – samverkanspart för regional utveckling. Speciellt: Målområde 6 – en hälsofrämjande hälso- och sjukvård – landstingets ansvar (delvis också kommunernas) Kunskapssammanträde 2010-04-20 an/le

5 Kunskapsorganisation Forskning och utveckling (FoU) Folkhälsovetenskapligt centrum (FHVC) Arbets- och miljömedicin (AMM) Kunskap till andra bl.a. till kommunerna om hälsoläget och hälsoutvecklingen - befolkningsenkäten Kunskapssammanträde 2010-04-20 an/le

6 Internationellt Landstinget medlem i det internationella nätverket ”Hälsofrämjande sjukhus och sjukvårdsorganisationer” Vad innebär det? Kunskapssammanträde 2010-04-20 an/le

7 Framtid Vad innebär folkhälsopolicyn för landstinget? Vilken kunskap behöver vi – vad ska vi tänka på inför utbildning av nya förtroendevalda? Ger den tänkta politiska organisationen tillräckligt stöd? Behövs nya verktyg, t.ex. HKB? Kunskapssammanträde 2010-04-20 an/le

8 Framtid Hur säkerställer vi att hälsoperspektivet finns i verksamheten id et enskilda patientmötet och på arbetsplatsen? Uppdrag, verksamhetsplaner, vårdprogram, vårdprocessprogram. Uppföljningen? Resultatdialoger? T.ex. Kollegial granskning med Västerbottens Läns Landsting. Kunskapssammanträde 2010-04-20 an/le


Ladda ner ppt "Landstingets folkhälsouppdrag Brett hälsoperspektiv utifrån de nationella målområdena ska anläggas på alla politiska beslut. Kunskapssammanträde 2010-04-20."

Liknande presentationer


Google-annonser