Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Immigration Integration & Segregation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Immigration Integration & Segregation"— Presentationens avskrift:

1 Immigration Integration & Segregation

2 Invandrare = en person som har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader, har uppehållstillstånd/ uppehållsrätt och folkbokför sig i landet. (Även en återvändande person som tidigare bott i Sverige.) Immigrant = a person who moves to another country legally, a person who comes to country where they were not born in order to settle there.

3 Orsaker för invandring:
Reasons: Skyddsbehov Särskild ömmande omständigheter Flykting Familjeband Arbete Studier Pensionär/person med tillräckliga medel Need for protection Extremely delicate situation Refugee Family ties Work Studies/education Retired

4 Invandring efter medborgarskap 2011
Källa: SCB

5 Antal utrikes födda i Sverige under 2000‑talet
                                                                                                                      Invandrare i Sverige Antal utrikes födda i Sverige under 2000‑talet Sveriges totala folkmängd är  personer (31 augusti 2013). Under 2012 ökade den utrikes födda befolkningen med 45 960 personer, eller 3 procent Källa: SCB

6 Antalet invandrare som andel av befolkningen
Procent,  Källa: World Migration Stock database I dag är 14,7 % av svenskarna utlandsfödda. Källa:

7 Flykting = Enligt FN:s flyktingkonvention är flyktingar personer som har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning. Refugee = an exile who flees for safety, a person who (according to the formal definition in article 1A of the UN Convention), owing to a well-founded fear of being persecuted on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of their nationality.

8 Flyktingar Det är ca 42 miljoner som är på flykt i världen.
Detta motsvarar ungefär fem gånger Sveriges befolkning. Det brukar komma mellan och flyktingar till Sverige varje år. År 2009 fick ca 7500 asyl här i Sverige. De allra flesta får avslag på sin ansökan.

9 Under 2012 ansökte 43 887 personer om asyl i Sverige.
Det är en ökning med 48 % jämfört med 2011. Varför?

10 Tabell över de länder som tar emot flest ensamkommande barn i Europa
2010 2011 Sverige 2 657 2 393 Storbritannien 1 277 1 364 Belgien 860 1 081 Norge 858 892 Tyskland 667 Nederländerna 701

11 Integration Integration = när man anpassar sig till det svenska samhället men behåller sin egen kultur, språk och religion Hur kan man öka integration?  SFI, hemspråksundervisning  Minska diskriminering och rasism (t.ex. Prata om det i skolan och på arbetsplatser)  Myndigheternas hjälp (tolk-service, bibliotek, hjälp med det praktiska)

12 Segregation Segregation = när man lever skild från det svenska samhället och inte försöker anpassa sig Varför finns det segregation?  Rasism, diskrimination  Kulturkrockar  Ekonomiska orsaker (man inte har råd att köpa/hyra lägenhet i bättre område)  Man vill bo nära sina släktingar och då blir det många invandrare på ett ställe


Ladda ner ppt "Immigration Integration & Segregation"

Liknande presentationer


Google-annonser